12 mei 2021

China's beleid controleert 'alle aspecten' van het Tibetaans Boeddhisme

De onderdrukkende maatregelen van de Chinese Communistische Partij controleren ‘alle aspecten’ van het Tibetaans boeddhisme en hebben de religie vorig jaar verder onder de duim van de Chinese regering gebracht, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS in het jaarverslag over godsdienstvrijheid in de wereld.

Het ‘2020 verslag over internationale godsdienstvrijheid’ van het ministerie documenteert de beperkingen op religieuze uitingen in landen over de hele wereld, samen met religieuze onverdraagzaamheid, discriminatie en geweld.

Tijdens de publicatie van het rapport op 12 mei 2021 zei Dan Nadel, hoge ambtenaar van het Bureau voor Internationale Godsdienstvrijheid, dat de Chinese regering – die Tibet al meer dan 60 jaar illegaal bestuurt – zonder enige twijfel een van de ergste schenders van godsdienstvrijheid in de wereld is.

Volgens het rapport van het ministerie werden meerdere Tibetanen vorig jaar geconfronteerd met gedwongen verdwijningen, arrestaties, martelingen en langdurige detentie zonder proces. Enkel en alleen omdat ze hun geloof beoefenden. Sommige Tibetaanse gevangenen stierven in gevangenschap als gevolg van de afranselingen die zij kregen, terwijl anderen kort na hun vrijlating stierven als gevolg van de martelingen die zij ondergingen.

China voerde ook een beleid om de invloed van de Dalai Lama in Tibet te beperken. Daarnaast  bemoeide China zich met de selectie van Tibetaanse boeddhistische leiders om de religie in dienst te stellen van de belangen van de CCP, aldus het rapport.

Onderdrukking van religie
Het rapport beschrijft een reeks van schendingen van de godsdienstvrijheid in Tibet vorig jaar:

  • De Chinese regering bleef de omvang van boeddhistische kloosters beperken, onder meer door de campagne voort te zetten om monniken en nonnen uit hun religieuze instellingen te zetten. Volgens bronnen hebben de Chinese autoriteiten tussen 2016 en 2019 tussen de 6.000 en 17.000 monniken en nonnen uit de boeddhistische instituten ‘Larung Gar’ en ‘Yachen Gar’ gezet.
  • De beperkingen op reizen binnen Tibet maakten het moeilijk voor monniken en leken om op traditionele religieuze pelgrimstochten te gaan en deel te nemen aan boeddhistische praktijken.
  • China dwong kloosters om de Chinese vlag en afbeeldingen van Chinese leiders te tone. Daarnaast eiste China van de gewone Tibetanen om de foto’s van de Dalai Lama in hun huizen te vervangen door foto’s van voorzitter Mao en de huidige Chinese president Xi Jinping.
  • China heeft Tibetanen in de Tibetaanse Autonome Regio bevolen om hun Tibetaanse gebedsvlaggen te verwijderen en de palen te vernietigen waaraan ze hingen.
  • De Chinese autoriteiten annuleerden verschillende religieuze festivals in Tibet, onder het mom van COVID-19. In het rapport wordt echter opgemerkt dat sommigen het gevoel hadden dat China het virus als smoes gebruikte. Deze maand nog liet de Chinese regering de Tibetanen in de hoofdstad Lhasa weten dat zij hun religieuze praktijken voor “Saga Dawa”, een boeddhistische heilige maand, moesten beperken vanwege de pandemie, hoewel Chinese toeristen in Tibet wel werden toegelaten en er zelfs werd opschept over de toename van het toerisme.
  • De Chinese autoriteiten bleven ook massaal toezicht houden op de Tibetanen, onder meer met camerasystemen en zelfs met politiebureaus in kloosters.
  • Tibetanen, vooral diegenen die traditionele en religieuze kleding droegen, zeiden dat ze werden gediscrimineerd door werkgevers, hotels en taxichauffeurs.

Dalai Lama’s opvolging
In het rapport staat dat China Tibetanen blijft verbieden om de Dalai Lama te volgen, de Tibetaanse boeddhistische leider die China in 1959 in ballingschap dwong in India.

Chinese functionarissen waarschuwden aanhangers van de Dalai Lama dat zij gearresteerd kunnen worden op grond van China’s maatregel tegen georganiseerde misdaad. Ambtenaren hebben de Tibetanen ook opgedragen iedereen aan te geven die “banden onderhoudt met de Dalai kliek”.

China herhaalde verder zijn plannen om zelf een opvolger voor de 85-jarige Dalai Lama aan te wijzen. De Chinese regering eist absurd genoeg het recht op om de reïncarnatie van Tibetaanse boeddhistische leiders te controleren.

In 1995, nadat de Dalai Lama een zesjarig jongetje in Tibet, genaamd Gedhun Choekyi Nyima, had erkend als de gereïncarneerde Panchen Lama, een van de belangrijkste figuren in het Tibetaans boeddhisme, heeft de Chinese regering het kind en zijn familie ontvoerd. Sindsdien heeft niemand meer iets van hen gehoord of gezien.

In plaats van de echte Panchen Lama heeft China zijn eigen Panchen Lama aangesteld, die als spreekbuis van de Chinese regering fungeert.

Reactie VS
Als reactie op de schandalige plannen van China keurde de VS vorig jaar de tweeledige Tibetan Policy and Support Act (TPSA) goed, een revolutionair wetsvoorstel dat de steun van de VS aan het Tibetaanse volk drastisch verbetert.

De TPSA maakt het onder meer tot officieel Amerikaans beleid dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap kunnen beslissen over zijn eventuele opvolging.

Als Chinese functionarissen proberen zich in dat proces te mengen, dan krijgen zij van de VS sancties opgelegd op grond van de TPSA.

In het verslag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt opgemerkt dat de Minister van Buitenlandse Zaken China vorig jaar, op de 25e verjaardag van de ontvoering van de ware Panchen Lama, heeft opgeroepen zijn verblijfplaats openbaar te maken. Een woordvoerder van het ministerie herhaalde die oproep vorige maand voor de 32e verjaardag van de Panchen Lama.

Het rapport voegt eraan toe dat het ministerie van Buitenlandse Zaken vorig jaar ook Chinese functionarissen de toegang tot de Verenigde Staten heeft ontzegd wegens hun rol bij het verhinderen van de toegang tot Tibet voor Amerikaanse journalisten, diplomaten en gewone burgers. Die verboden vielen onder de Reciprocal Access to Tibet Act, een ander belangrijk tweeledig wetsvoorstel dat in 2018 wet werd.

‘Sinisering’ van het Tibetaans boeddhisme
Ondanks de steun van de VS, maakt het rapport duidelijk dat China’s vervolging van Tibetaanse boeddhisten een grote zorg blijft.

Tijdens China’s Zevende Tibet Werk Forum in Beijing in augustus 2020, riep de Chinese president Xi Jinping op tot het stimuleren van de ‘Sinsering’ van het Tibetaans boeddhisme. Sinisering is een poging van de Chinese regering om de unieke identiteit van Tibetanen te vernietigen en hen te dwingen zich te integreren in de Chinese samenleving, waardoor Tibetanen van hun mensenrechten worden beroofd en een specifieke religie wordt onderdrukt, misschien wel tot uitsterving.

ICT-citaat
International Campaign for Tibet zei:

“Het jaarverslag van het State Department over internationale godsdienstvrijheid is een verwelkomend teken van de aanhoudende en voortdurende steun van de VS voor Tibetaanse boeddhisten die lijden onder China’s strenge religieuze onderdrukking. Tijdens de wisseling van de regering in Washington DC is de tweeledige steun van de VS voor het Tibetaanse volk nooit verslapt. China’s vervolging van Tibetaanse boeddhisten gaat echter onverminderd door. Wij roepen de regering-Biden op om de “Reciprocal Access to Tibet Act” en de “Tibetan Policy & Support Act” uit te voeren, zodat de rechten van het Tibetaanse volk worden beschermd.”

Share this
21 september 2023

DALAI LAMA EERT ICT EUROPE OPRICHTER JAN ANDERSSON

Lees meer
24 augustus 2023

Amerikaanse visumbeperkingen voor Tibetaanse kostscholen

Lees meer