29 december 2011

China: VN-experts waarschuwen voor de ernstige beperkingen van mensenrechten in Tibetaanse boeddhistische kloosters

2 november 2011

GENEVE (2 november 2011) – Een groep onafhankelijke deskundigen van de Verenigde Naties hebben hun ernstige verontrusting uitgesproken over berichten van zware veiligheidsmaatregelen in en rond het gebied van de Tibetaanse boeddhistische Kirti klooster – dat huisvesting biedt aan ongeveer 2.500 monniken – en andere kloosters in Aba, een gebied van de provincie Sichuan met veel etnische Tibetanen in het zuidwesten van China.

“Intimidatie van leken en de kloostergemeenschap moet achterwege blijven, en het recht van de leden van de kloostergemeenschap, en de bredere gemeenschap om in vrijheid hun godsdienst te belijden, dient volledig te worden gerespecteerd en gewaarborgd door de Chinese regering”, benadrukte de speciale VN-rapporteur inzake de vrijheid van godsdienst en overtuiging, de heer Heiner Bielefeldt. Hij merkte bovendien op dat de recente inzet van veiligheidstroepen volgens berichtgeving mede officieren in oproeruitrusting omvat, soldaten met automatische geweren, en vrachtwagens en gewapend personeel op straat, die naar het klooster leiden.

Verdere maatregelen, waarvan melding gemaakt wordt, omvatten veiligheidsinvallen en bewaking binnen de kloosters, waarbij de politie binnen en buiten kloosters aanwezig is om religieuze activiteiten te controleren. “Dergelijke beperkende maatregelen beperken niet alleen het recht op vrijheid van godsdienst of overtuiging, maar verergeren de bestaande spanningen nog verder, en zijn contraproductief”, zei de heer Heiner Bielefeldt.

Zijn commentaar werd gedeeld door de speciale rapporteur inzake het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging, de heer Maina Kiai, die waarschuwde dat “dergelijke maatregelen in ernstige mate de uitoefening van het recht op vereniging van de leden van de monastieke gemeenschap belemmeren.”

De speciale VN-rapporteur inzake het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, de heer Frank La Rue, stemde hiermee in, waarbij hij zijn diepe bezorgdheid naar voren bracht over “beschuldigingen van beperkingen in de toegang tot internet en mobiele berichten-diensten binnen het Aba gebied, evenals het gebrek aan de toegang tot de regio voor journalisten.” In zijn visie moet de regering, “in plaats het nemen van dergelijke maatregelen, luisteren en ingaan op de legitieme grieven van de monastieke gemeenschap.”

De zware veiligheidsmaatregelen die genomen zijn, hebben geleid tot toegenomen spanningen tussen de Chinese autoriteiten en leden van de monastieke gemeenschap, met name sinds maart 2011. Sindsdien heeft zich er een escalatie voltrokken van protesten door zowel leken als leden van de kloostergemeenschap, waarin werd opgeroepen voor religieuze vrijheid. De strenge beperkingen op de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en vereniging, hebben er naar verluidt toe geleid, dat honderden monniken het klooster hebben verlaten, waarbij velen zijn gearresteerd of het slachtoffer zijn geworden van gedwongen verdwijning.

“Elke gedwongen verdwijning is onaanvaardbaar en dergelijke praktijken zijn in strijd met het internationaal recht”, zei de voorzitter-rapporteur van de Werkgroep inzake Gedwongen en Onvrijwillige Verdwijningen, de heer Jeremy Sarkin. Hij bracht bovendien zijn bezorgdheid naar voren, dat een voorgestelde herziening van de Chinese Wet op de Strafvordering gedwongen verdwijningen in het land zal legaliseren. “Deze afschuwelijke praktijk is onder geen enkele omstandigheden toegestaan. Geen enkele uitzonderlijke omstandigheid kan worden ingeroepen om een gedwongen verdwijning te rechtvaardigen.”

Een ander VN-panel van deskundigen, de Werkgroep inzake Willekeurige Detentie, uitte haar bezorgdheid over de steeds terugkerende praktijk van willekeurige arrestaties en detentie van monniken in het gebied van de provincie Sichuan. “Geen individu kan worden gearresteerd op grond van het vreedzaam uitoefenen van de gewaarborgde rechten en vrijheden onder internationale wetgeving inzake mensenrechten”, benadrukte de heer El Hadji Malick Sow, de voorzitter-rapporteur van het panel.

De onafhankelijke deskundige over minderheidsvraagstukken, mevrouw Rita Izsak, riep de Chinese autoriteiten ook op de rechten van minderheden ten volle te eerbiedigen en te waarborgen, met inbegrip van hun recht om hun religie en cultuur in vrijheid te belijden. “Beschuldigingen suggereren dat dit in deze regio verre van het geval en ik dring er bij de regering op aan, alle restrictieve praktijken te stoppen en zich te onthouden van het gebruik van geweld of intimidatie.”

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer