4 oktober 2013

China : Autoriteiten moeten hun hardhandig optreden tegen het Tibetaanse boeddhisme beëindigen

Parijs, Genève, 30 september 2013.

In een gezamenlijk rapport dat vandaag verscheen in het kader van de tweede universele periodieke toetsing (Universal Periodic Review / UPR) van de de Volksrepubliek China, dringen FIDH en ICT er bij de Chinese autoriteiten op aan om hun aanhoudende campagne tegen het Tibetaanse boeddhisme te beëindigen. Het rapport benadrukt talrijke schendingen van de in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vastgelegde principes door steeds systematischere beleidsmaatregelen van de overheid sinds 2008.

Sinds de overweldigende vreedzame protesten, die in maart en april van 2008 heel Tibet overspoelden, is het meest tragische bewijs voor het verslechterende klimaat voor Tibetaans boeddhisme de golf van zelfverbrandingen, die tot nu toe meer dan 120 Tibetaanse doden ten gevolge heeft gehad, waaronder studenten, monniken, nonnen, jonge moeders, boeren en nomaden. Veel van degenen die zichzelf in brand hebben gestoken hebben duidelijk getracht de religieuze context van hun daden te onderstrepen: Sommigen zijn gestorven met hun handen in gebed gevouwen, terwijl velen zichzelf in brand hebben gestoken naast een stupa (reliekenschrijngebouw), een klooster of een nonnenklooster.

“Het Tibetaanse politieke protest is tientallen jaren vreedzaam geweest, ondanks een steeds grotere druk op alle aspecten van de Tibetaanse cultuur en samenleving. Deze ongekende golf van zelfverbrandingen is absoluut het gevolg van een piek in de Chinese onderdrukking van het Tibetaanse boeddhisme. De recente repressieve maatregelen combineren propaganda, heropvoeding, administratieve regelgeving en straf”, zei Vincent Metten, ICT EU Policy Director.

Het ICT en FIDH rapport stelt het volgende vast:

Een direct verband tussen wettelijke maatregelen, die de staatscontrole over het Tibetaans boeddhisme en de zelfverbrandingen aanscherpen.
. Nieuwe en verder onderdrukkende maatregelen, zoals een vonnis, waarin reïncarnaties van “levende boeddha’s”, die geen Chinese overheidsgoedkeuring hebben, ‘illegaal of ongeldig’ worden verklaard.
. Een geïntensiveerde anti-Dalai Lama campagne over heel Tibet, waarin de Chinese autoriteiten proberen om de loyaliteit in het Tibetaans harten en geesten aan de Dalai Lama te vervangen met trouw aan de Chinese partij-staat, waarmee de Tibetaanse nationale identiteit bij de wortel wordt ondermijnen.
. Een intensivering van de politieke (‘patriottische’) opvoedings-campagne, die niet langer alleen de kloosters omvat, maar ook de burgermaatschappij.
. Een opgevoerde aanwezigheid van partijkaders en overheidsfunctionarissen in kloosters en een verhoogde militaire aanwezigheid bij religieuze feesten, voor zover deze worden toegestaan.

Tibetaanse godsdienstige activiteiten en opvattingen, die worden gezien als een bedreiging voor het gezag van de partij, worden gecriminaliseerd en gelijkgesteld met “separatisme”. Dit heeft reeds geleid tot de arrestatie en detentie van vele Tibetanen, waaronder monniken en nonnen. FIDH en ICT zijn met name bezorgd over het welzijn en de veiligheid van drie hooggeplaatste monniken van Drepung klooster, die in april 2008  werden vastgezet, nadat honderden monniken uit het klooster op 10 maart 2008 aan het begin van de vreedzame protesten in Lhasa de voorhoede vormden. Twee van hen hebben nadien een levenslange gevangenisstraf gekregen.

De Volksrepubliek China moet het voor alle Tibetanen mogelijk maken, waaronder monniken en nonnen, om hun culturele en religieuze rechten ongehinderd uit te oefenen, het beleid, dat de Tibetaanse taal en de religieuze en culturele tradities ondermijnt, en juist grieven en onrust aanwakkert, herevalueren, en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging van iedereen respecteren”, zegt Karim Lahidji, president van de FIDH.

Editor’s notes :
. De ICT en FIDH rapport is hier online in te zien
. Voor meer informatie zie ICT’s verslagen: “De Communistische Partij als Levende Buddha”  en “Storm in de graslanden. Zelfverbrandingen in Tibet en het Chinese beleid”
. Voor meer informatie over het harde optreden tegen het Drepung klooster zie rapporten van ICT : Autoriteiten geven 4.000 aanhoudingen toe: duizenden ‘verdwijnen’ in de aanhoudend hardhandig optreden in Lhasa; Onrust bij Drepung en  Oudere monnik-geleerde, zonder politieke achtergrond, veroordeeld tot levenslang en 15-20 jaar gevangenisstraf – repressie bij Drepung blijft.

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer