27 August 2011

Bezoek van de delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) aan Tibet

12 september 2009

EESC-delegatie bezoekt China (Peking en Lhasa) van 9 tot 17 september 2009

Doel van de missie:

Mario Sepi zal op uitnodiging van de voorzitter van de Chinese Economische en Sociale Raad een bezoek brengen aan Tibet. Dit bezoek vindt plaats in het kader van de activiteiten van de EU-China rondetafelconferentie over de burgermaatschappij. Deze conferentie bestond uit een forumdiscussie en een dialoog tussen verschillende actoren uit de burgermaatschappij over alle thema’s die betrekking hebben op de relatie tussen de EU en China, conform het besluit van de EU-China Top in Helsinki in 2006.

EESC-voorzitter Sepi heeft het belang benadrukt van een goede relatie tussen de Europese en de Chinese burgermaatschappij.

De missie zal gericht zijn op de rol en de expertise van de burgermaatschappij bij het vergroten van de kennis over de economische en sociale situatie in Tibet. Daarnaast zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn op het gebied van samenwerking en dialoog, vooral op het terrein van onderwijs, toegang tot werkgelegenheid en gezondheidszorg.

Voorzitter Sepi en zijn delegatie zullen in Peking Chinese politiek leiders ontmoeten, evenals lokale politici, NGO’s en andere burgerorganisaties die zich inzetten voor de economische en sociale ontwikkeling van de Tibetaanse Autonome Regio in Lhasa.

Bron: www.eesc.europa.eu

EESC blog

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer