18 October 2017

Aanscherping staatscontrole in aanloop Communistische Partij congres

Chinese soldaten zweren trouw aan Communistische Partij

Toegenomen aanwezigheid en intimidatie door Chinese veiligheidstroepen in Tibet. Bron: China Tibet News

In de aanloop naar het Chinese Communistische Partij (CCP) congres is een drastische aanscherping van de staatscontrole in Tibet waarneembaar. In Lhasa en andere Tibetaanse steden in de zogenaamde Tibetaanse Autonome Regio worden grootschalige militaire oefeningen gehouden, waarbij militairen openlijk zweren ‘om het 19e Partijcongres te beschermen’. Ondanks het toch al ernstige en systematische onderdrukking in Tibet, kondigde de politieke leiding nog strengere “corrigerende” maatregelen aan en eist het van lagere echelons binnen de partij om nog “krachtigere vestingen” te bouwen.

Een nieuw rapport van de International Campaign for Tibet (ICT) gaat enerzijds in op het grote strategische belang, dat de Communistische partijleiding hecht aan Tibet, en anderzijds op het belang van de regio voor de economische expansie strategie van Peking en de legitimiteit voor de heerschappij van de het hele Communistische Partij zelf. Gedurende het CCP congres is de hele “Tibetaanse Autonome Regio” voor buitenlanders is gesloten. De isolatie van Tibet van de buitenwereld wordt verder versterkt door de systematische blokkade en monitoring van telefoon en internet. Zelfs alledaagse gesprekken tussen gezinsleden onderling kunnen de betrokkenen in groot gevaar brengen. Daarnaast wordt de Tibetaanse bevolking blootgesteld aan indringende ideologische campagnes. ICT heeft voor dit rapport een groot aantal officiële en niet-officiële bronnen geëvalueerd. Het rapport gaat in op de het doel van de Communistische Partij om een allesomvattende “gecontroleerde staat” te realiseren, die steeds dieper in het dagelijks leven van mensen ingrijpt.

ICT Executive Director Tsering Jampa stelt: “De eerste vijf jaar van Xi Jinping’s regeerperiode laten een buitengewoon verontrustende trend in Tibet zien. Tibet zelf is inmiddels verworden tot een in ieder facet totaal gecontroleerde samenleving. Zonder enige terughoudendheid dringt de overheid in in het dagelijks leven van de burgers, waarbij de grens tussen openbaar en privé-leven in Tibet steeds verder vervaagt.” 
De ICT-CEO vervolgt: “Tegelijk proberen de Chinese leiders hun heilloze weg ideologisch, door militair machtsvertoon en met repressieve wetgeving te onderbouwen waardoor het leven van Tibetanen steeds ondragelijker wordt. De Chinese leiders moeten haar Tibet beleid grondig heroverwegen en de dialoog aangaan met de Dalai Lama en zijn vertegenwoordigers om samen een levensvatbare lange termijn oplossing voor Tibet te vinden”.

Onlangs heeft de Dalai Lama tijdens een conferentie van de Tibetaanse regering in ballingschap in Dharamsala, Noord-India, gezegd dat China heeft geprobeerd “de Tibetaanse identiteit door middel van hersenspoeling, corruptie en zelfs geweld” uit te roeien, maar dat dit niet gelukt is. De Chinese leiders hadden niet verwacht, dat zelfs na meer dan 50 jaar de Tibetaanse kwestie nog steeds voortleeft. In feite is de Tibetaanse identiteit springlevend en wint zij juist aan kracht, aldus de Dalai Lama.

Het nieuwe ICT-rapport schetst een aantal ontwikkelingen in het Tibet-beleid van China onder leiding van Xi Jinping. De Chinese leider legde laatst nog nadruk op de zogenaamde “ecologische beschaving”. In dit concept wordt het belang van de grote water reserves in Tibet in direct verband gebracht met de toenemende waterschaarste in het noorden en noordoosten van China. Tegelijk maakt dit concept inzichtelijk hoe de Communistische Partij onduidelijke en versluierende terminologie gebruikt, terwijl het werkelijke beleid van Peking in TIbet met zware dam en mijnbouwprojecten uiteraard nog steeds op geen enkele wijze gericht is op het behoud van het kwetsbare ecosysteem in het Tibetaanse hoogland. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons rapport “New developments in China’s Tibet policy as Communist Party’s 19th Congress begins”.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer