7 February 2012

Aangrijpende beelden en laatste bericht uit Tibet van de eerste lama die zichzelf in brand steekt

3 februari 2012

www.youtube.com/watch

ICT-rapport

“Ik geeft mijn lichaam weg als offer van licht om de duisternis te verjagen en om alle wezens te bevrijden van het lijden.”

– Lama Sobha, opgenomen getuigenis voorafgaand aan zijn zelfverbranding op 8 januari

Foto’s van het lichaam van Lama Sobha, een gerespecteerde en populaire Tibetaanse lama, die zichzelf op 8 januari in brand stak en overleed, zijn uit Tibet boven tafel gekomen. De schrijnende beelden tonen het verbrande lichaam van Lama Sobha liggend naast een altaar in zijn klooster in Golog (Chinees: Guoluo) in Qinghai, het Tibetaanse gebied Amdo.

Voor zijn zelfverbranding maakte Lama Sobha, die in het begin van de veertig was, een bandopname, die later gewikkeld in zijn mantel werd gevonden. Hij zei hierin dat hij het offer van zijn leven en lichaam aanbood, “als teken van een offer voor een lang leven’ aan onze hoofd leraar, Zijne Heiligheid de Dalai Lama, en alle andere spirituele leraren en lama’s.” De negen minuten durende opname, gesproken in het Amdo dialect, wordt afgewisseld met gebeden voor een lange levensduur van de Dalai Lama, en een aangrijpende oproep aan Tibetanen voor eenheid en de bescherming van de cultuur, religie en taal van Tibet “door gebruik te maken van al je beschikbare hulpmiddelen en door het mobiliseren van je lichaam, spraak en geest.” In de tape drukt Lama Sobha zijn respect en bewondering uit voor Tibetanen, die zichzelf opgeofferd hebben en zegt dat hij tot nu toe “niet over de moed beschikte” om hetzelfde te doen. Een volledige vertaling in het Engels is hieronder bijgevoegd.

De beelden van Lama Sobha na zijn dood zijn boven tafel gekomen in een tijd van ernstige onrust en hardhandig optreden in het oosten van Tibet, waarbij nieuwe details naar voren komen over vreedzame protesten vorige week en hun nasleep in Pema (Chinees: Banma) county, ook in Golog, het Tibetaanse gebied van Amdo, naast de protesten en wakes in Ngaba en Kardze, Sichuan.

Beelden van Lama Sobha na zelfverbranding
De grafische beelden van Lama Sobha (ook bekend als Sonam Wangyal) kunnen hier worden bekeken. Ze zijn verkregen van bronnen in ballingschap en tonen het verkoolde lichaam van Lama Sobha na zijn zelfverbranding op 8 januari 2012 in het klooster, Dungkyob, waar hij was gevestigd.

Volgens een bron in ballingschap uit Golog goot Sonam Wangyal kerosine over zijn hele lichaam en zette zichzelf op 8 januari rond 7 uur in de provinciestad Darlag (Chinees: Dari) in brand. Hij riep op tot de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet en voor vrijheid in Tibet. Terwijl hij in brand stond, baden Tibetanen in zijn nabijheid hardop voor de Dalai Lama, terwijl een aantal probeerden de vlammen te doven. Gewapende politie bluste de vlammen, maar de lokale bevolking was in staat om het lichaam van Lama Sobha mee te nemen en om hem terug te brengen naar zijn klooster.

Er wordt gezegd dat Lama Sobha voor een korte tijd, mogelijk ongeveer een uur, in leven is geweest, nadat de vlammen waren gedoofd. Hij was de eerste gereïncarneerde lama die zichzelf in brand stak sinds de zelfverbrandingen in februari 2009 over heel Tibet begonnen. De meest recente zelfverbranding – de 17e in Tibet – werd op 14 januari uitgevoerd door Losang Jamyang in Ngaba. Na de zelfverbranding van Losang Jamyang schoot de politie op een menigte van verontruste Tibetanen, die zich om hem heen hadden verzameld (lees meer).

Lama Sobha werd in Gade (Chinees: Gande Xian) in Golog geboren en hij had twee broers en een zus. Hij studeerde van jongs af aan Tibetaans boeddhisme in het Dungkyob klooster. Lama Sobha was in de omgeving zeer gerespecteerd om zijn vriendelijkheid en zorg voor het welzijn van anderen. Hij had een tehuis voor ouderen in provincie Darlag, waar hij verantwoordelijk was voor het welzijn van ongeveer 20 oude mensen en hij onderwees het Tibetaans boeddhisme in de lokale gemeenschap.

Volgens dezelfde bronnen stichtte hij in 2011 een eigen lagere school in Darlag, waar aan de armere gezinnen uit de regio gratis onderwijs werd gegeven. Voorafgaand aan zijn dood had hij geprobeerd bij de lokale autoriteiten een vergunning te krijgen om de inschrijving van meer kinderen op de school mogelijk te maken, maar volgens dezelfde bronnen dit was geweigerd.

Lama Sobha was een paar keer als pelgrim naar India gereisd en bezocht de Kalachakra, een belangrijke door de Dalai Lama gegeven religieuze plechtigheid in het zuiden van India in 2006. Volgens een Tibetaanse bron had hij vorig jaar geprobeerd zijn Chinese paspoort te vernieuwen om in januari van dit jaar naar een door de Dalai Lama in Bodh Gaya, India, gegeven Kalachakra te reizen. Volgens dezelfde bron weigerde een aantal ambtenaren zijn paspoort te vernieuwen en Lama Sobha was bedroefd bij het vooruitzicht om Tibet niet kunnen verlaten en de Kalachakra bij te kunnen wonen.

Het laatste bericht van Lama Sobha aan Tibetanen, vrienden en familieleden werd vastgelegd in een tape-opname, die na zijn dood gewikkeld in zijn monniksgewaad werd gevonden. In de tape spreekt Lama Sobha rustig en duidelijk en uit hij zijn wens dat Tibetanen: “zich verenigen en samenwerken om in de toekomst een sterke en welvarende Tibetaanse natie op te bouwen”. Sprekend in Amdo Tibetaans, zegt hij: “Geef liefde en onderwijs aan de kinderen, die moeten hard moeten studeren om alle traditionele terreinen van studies onder de knie te krijgen. De ouderen zouden spirituele praktijk moeten beoefenen en de Tibetaanse taal en cultuur moeten behouden en beschermen met inzet van alle beschikbare hulpmiddelen en door het aanwenden van je lichaam, spraak en geest. Het is uiterst belangrijk om op een waarachtige manier de boeddhistische principes te beoefenen, zodat de Tibetaanse zaak wordt bevorderd en alle levende wezens naar het pad van verlichting worden geleid.”

De op tape vastgelegde boodschap werd verkregen door de Tibetaanse taal dienst van Radio Free Asia en Voice of Tibet, en is geüpload door de Tibetaanse schrijfster Woeser.

Honderden Tibetanen verzamelden zich in de Darlag gebied om de dood van Lama Sobha te markeren en om hun verdriet te uiten. Een in Europa wonende Tibetaan, Loedrak Lama, zei: “Het hart van veel Tibetanen was gebroken.” (zie hier de video interview).

Een volledige transcriptie van de band Lama Sobha’s vertaald door ‘Students for a Free Tibet’, samen met Bhuchung D Sonam kan hier gelezen worden.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer