8 March 2019

60 jaar geweldloze strijd van het Tibetaanse volk om hun rechten en waardigheid te herwinnen

Verklaring van International Campaign for Tibet

 

Tibetaanse opstand van 1959

Tibetaanse demonstratie tijdens de 10 maart opstand van 1959 voor het Potala paleis in Lhasa

Op 10 maart 2019 herdenkt het Tibetaanse volk de 60e herdenkingsdag van de bloedig onderdrukte Tibetaanse nationale opstand tegen de Chinese overheersing, de ontsnapping van Dalai Lama en uiteindelijke oversteek naar India, en de moeilijke wederopbouw van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap.

International Campaign for Tibet (ICT) wil graag deze gelegenheid gebruiken om de onverzettelijkheid, moed en vastberadenheid van het Tibetaanse volk te huldigen. Ondanks de grote uitdagingen is het zich altijd op vreedzame wijze blijven verzetten tegen de brute onderdrukking door China en heeft het zonder terughoudendheid enorme inspanningen en opofferingen gebracht om hun identiteit, cultuur, taal en tradities te behouden en te bevorderen.

De Dalai Lama had de vooruitziende blik om direct na aankomst in ballingschap instellingen op te richten, die het Tibetaanse volk de mogelijkheid hebben gegeven om hun religie, tradities en manier van leven te behouden en tegelijkertijd een moderne opvoeding te krijgen. De toewijding van de Dalai Lama om de Tibetaanse strijd ondanks de enorme uitdagingen geweldloos te houden, blijft een inspiratie voor geweldloze bewegingen over de hele wereld.

Het Tibetaanse volk en zijn cultuur hebben veel bij te dragen aan de ontwikkeling van de wereld. Hun cultuur van mededogen en geweldloosheid heeft de internationale gemeenschap laten zien dat er een andere manier van leven ??bestaat, een die in overeenstemming is met de menselijke waarden en die de fundamentele eenheid van de mensheid respecteert.

Terwijl de Tibetaanse strijd het 61e jaar ingaat, brengt ICT langs deze weg haar solidariteit met het Tibetaanse volk en hun zoektocht naar vrijheid tot uiting. ICT zal zich blijven toewijden aan het bevorderen van mensenrechten en democratische vrijheden voor het volk van Tibet. We zullen blijven samenwerken met regeringen om beleid en programma’s te ontwikkelen om Tibetanen te helpen en met individuen en de internationale gemeenschap om actie te ondernemen ten behoeve van het Tibetaanse volk.

Bij deze gelegenheid doen we een beroep op de Chinese regering om te begrijpen dat het oplossen van de kwestie van Tibet door onderhandelingen met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama de enige waarachtige oplossing is voor dit decennia-lang probleem. Vandaag de dag is er een nieuwe generatie Tibetanen, die opgegroeid is in Tibet. Ondanks het feit dat ze geen directe ervaring hebben met het leven in vrijheid vóór de Chinese bezetting, zijn ze trots op hun taal, cultuur, tradities en religie, die het voortdurende doelwit is van aanvallen door de Chinese regering.

Het feit dat, na 60 jaar bezetting, het Tibetaanse volk nog steeds loyaal is aan de Dalai Lama en de waarden die hij vertegenwoordigt, moet in dit opzicht een krachtige boodschap vormen voor de Chinese beleidsmakers.

Op 10 maart 1959 ontstond het Tibetaanse volk als één op om hun rechten en vrijheden te verdedigen. Vandaag, 60 jaar later, worden hen die rechten nog steeds onthouden. China moet zich realiseren dat de menselijke geest niet met geweld kan worden gedoofd, maar dat deze kan worden gewonnen door begrip en vertrouwen.

7 maart 2019

Tags: Tibet
Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer