29 December 2011

16 november; Tibetanen in hongerstaking tijdens China overleg Tweede Kamer, Den Haag. Kom ook naar de herdenkingsdienst op 't Plein, Den Haag van 9.30-17.30u.!

11 november 2011

Tibetanen en Tibet supporters gaan in hongerstaking tijdens het China mensenrechten overleg van de Tweede Kamer op 16 november in Den Haag. Op vreedzame wijze roepen zij hiermee op tot solidariteit en aandacht voor het groeiende aantal zelfverbrandingen, de toenemende Chinese onderdrukking en inperking van godsdienstvrijheid in Tibet.

Op Het Plein in Den Haag gaan honderd Tibetanen in hongerstaking. Voor een boeddhistisch altaar worden er gebeden en religieuze rituelen uitgevoerd om de elf Tibetaanse monniken en nonnen te herdenken die zichzelf dit jaar,  als een extreme daad van wanhoop, in brand hebben gestoken. Zij riepen hierbij op tot de terugkeer van de Dalai Lama en vrijheid voor Tibet.

De Tibetaanse gemeenschap Nederland, International Campaign for Tibet en de Tibet Support Groep willen met deze manifestatie de Nederlandse regering verzoeken om, net als de Duitsland en de Verenigde Staten, in een openbare verklaring hun bezorgdheid kenbaar te maken over de aanhoudende grove schending van mensenrechten en de ernstige repressie van veiligheidstroepen in Tibet.

Tsering Jampa, directeur International Campaign for Tibet Europe: ‘De huidige ernstige situatie in Tibet weerspiegelt het absolute falen van China’s beleid in Tibet van de afgelopen zestig jaar. Het is de hoogste tijd dat zij hun harde aanpak gaan heroverwegen en de oorzaak erkennen die ten grondslag ligt aan deze wanhoopsdaden. De Chinese regering heeft de verantwoordelijkheid om de fundamentele rechten van het Tibetaanse volk te waarborgen, wooronder vrijheid van godsdienst en het behoud van de Tibetaanse cultuur.’

In een gezamenlijke petitie, die op 15 november zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer, verzoeken de Tibet groepen aan de Nederlandse regering, bij de Chinese regering aan te dringen op de terugtrekking van de veiligheidstroepen rond de kloosters in Ngaba en Kardze in Oost-Tibet en zich te onthouden van het gebruik van geweld en willekeurige detentie in geheel Tibet.

Na de protesten in 2008 is de mensenrechtensituatie in Tibet ernstig verslechterd. Tibetaanse kloosters, van oudsher de belangrijkste dragers van de Tibetaanse cultuur, worden door de Chinese autoriteiten streng gecontroleerd en religieuze beoefening is aan banden gelegd.  Dit jaar hebben elf Tibetaanse monniken en nonnen zichzelf in de brand gestoken, zes van hen zijn overleden. De laastste dodelijke zelfverbranding vond plaats op 3 november door een 35- jarige Tibetaanse non.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer