Reciprociteit

Reciprociteit

Het Tibetaanse volk zit opgesloten in Tibet. Buitenlandse diplomaten, journalisten, VN functionarissen en toeristen komen het land niet of onder strikte voorwaarden in. Tibetanen die buiten Tibet wonen krijgen geen visa om hun familie te bezoeken. De rest van de wereld is buitengesloten.

Chinese burgers zijn vrij om te reizen in Europa, Nederland en andere democratische landen. Dus waarom verbiedt China buitenlanders om vrij rond te reizen in Tibet?

Wederkerigheid is een basisprincipe van diplomatie. Het vereist land A om dezelfde rechten te geven aan de burgers van land B die land B geeft aan de burgers van land A. Maar als het op Tibet aankomt, houdt China zich hier niet aan.

Europese journalisten, diplomaten en toeristen wordt onbelemmerde toegang tot Tibet geweigerd. De weinigen die Tibet in komen worden gedwongen officiële rondleidingen te volgen waar de waarheid over China’s mensenrechtenschendingen in Tibet wordt verzwegen. Europeanen van Tibetaanse origine wordt op discriminatoire gronden vaak het recht ontzegd om Tibet te bezoeken.

Chinese staatsburgers mogen daarentegen vrij reizen door Europa. Onderwijl verspreidt de Chinese overheid valse informatie over Tibet via Chinese staatsmedia-agentschappen in Brussel, Parijs, London en andere Europese hoofdsteden.

De International Campaign for Tibet verwelkomt de Wet op Wederzijdse Toegang tot Tibet (RATA) , die in december 2018 in de VS is aangenomen. De wet roept China op het isolement van Tibet te beëindigen en vereist intrekking van VS-visa van Chinese functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het niet toelaten van Amerikanen tot Tibet. op 7 juli 2020 kondigde Minister van Buitenlandse zaken Pompeo sancties aan tegen niet met naam genoemde Chinese functionarissen. In zijn aankondiging zei Pompeo dat Tibet een zaak is van regionale- en milieuveiligheid is. Pompeo zei dat hij zich hard maakt voor betekenisvolle autonomie voor Tibetanen, respect voor hun mensenrechten en het behoud van de unieke Tibetaanse religieuze, culturele en taalkundige identiteit. Op 9 juli 2020 kondigde Pompeo aan dat Chen Quangou, voormalig partijsecretaris in Tibet en nu de hoogste baas in Xinjiang, geen visa meer zal krijgen voor de VS en dat zijn tegoeden bevroren worden. In zijn aankondiging zei Pompeo dat voordat Chen zijn repressie campagne startte in Xinjiang, hij verantwoordelijk was voor gruweldaden in Tibetaanse regio’s, waarbij hij veel van dezelfde vreselijke tactieken gebruikte die nu door Chinese functionarissen in Xinjiang worden toegepast. 

RATA maakt duidelijk dat toegang tot Tibet deel uitmaakt van de nationale belangen van de VS. De wet maakt duidelijk dat wat er in Tibet gebeurt belangrijk is voor het Amerikaanse volk en zijn regering.