Reciprociteit

Reciprociteit

Het Tibetaanse volk zit opgesloten in Tibet. De rest van de wereld is buitengesloten.

Chinese burgers zijn vrij om te reizen in Europa, Nederland en andere democratische landen. Dus waarom verbiedt China buitenlanders om vrij rond te reizen in Tibet?

Wederkerigheid is een basisprincipe van diplomatie. Het vereist land A om dezelfde rechten te geven aan de burgers van land B die land B geeft aan de burgers van land A. Maar als het op Tibet aankomt, houdt China zich hier niet aan.

Europese journalisten, diplomaten en toeristen wordt onbelemmerde toegang tot Tibet geweigerd. De weinigen die Tibet in komen worden gedwongen officiële rondleidingen te volgen waar de waarheid over China’s mensenrechtenschendingen in Tibet wordt verzwegen. Europeanen van Tibetaanse origine wordt op discriminatoire gronden vaak het recht ontzegd om Tibet te bezoeken.

Chinese staatsburgers mogen daarentegen vrij reizen door Europa. Onderwijl verspreidt de Chinese overheid valse informatie over Tibet via Chinese staatsmedia-agentschappen in Brussel, Parijs, London en andere Europese hoofdsteden.

De International Campaign for Tibet verwelkomt de Wet op Wederzijdse Toegang tot Tibet (RATA) heeft aangenomen, die in december 2018 in de VS is aangenomen. De wet roept China op het isolement van Tibet te beëindigen en vereist intrekking van VS-visa van Chinese functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het niet toelaten van Amerikanen tot Tibet.

RATA maakt duidelijk dat toegang tot Tibet deel uitmaakt van de nationale belangen van de VS. De wet maakt duidelijk dat wat er in Tibet gebeurt belangrijk is voor het Amerikaanse volk en zijn regering..