Reach Out For Tibet

#CyclingforTibet
Ondersteun het Tibetaanse taalproject!

Het Tibetaanse alfabetblokken project

Speelse educatieve sets van gekleurde houten blokken met Tibetaans alfabet en afbeeldingen voor jonge kinderen in Nepal & India

  • … Toename van hoogwaardige Tibetaanse lesmaterialen op basis van spel;
  • … Tibetaanse en Himalayaanse kinderdagverblijven, kleuterscholen en lagere scholen meer toegang geven tot cultureel relevant materiaal voor spelenderwijs leren;
  • … De productie én distributie van een complete set blokken kan gerealiseerd worden met uw financiële steun !

ICT Europe zet zich in voor behoud van de rijke Tibetaanse cultuur

Het Chineze regime probeert de unieke Tibetaanse cultuur en al haar rijke tradities die zijn gebaseerd op mededogen en geweldloosheid, het diepst te treffen: door systematisch onze taal als drager van onze cultuur te onderdrukken.

  • Tibetaanse schrijvers en activisten die opkomen voor de Tibetaanse cultuur en taal worden opgepakt en gemarteld, en verdwijnen in hermetisch afgesloten gevangenissen.
  • Tibetaanse kinderen in Tibet leren amper of niet langer hun moedertaal op school en vervreemden daardoor van hun eigen familie en samenleving.
  • Kinderen in Tibet wordt aangeleerd dat hun tradities en geloof achterlijk zijn. In plaats daarvan krijgen ze communistische waarden opgelegd …

Scope van het project

Met uw gift ondersteunen wij de productie en distributie van 1.000 sets houten Tibetaanse alfabetblokken van hoge kwaliteit ten behoeve van meer dan 7.000 Tibetaanse en Himalayakinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar in India en Nepal.

  • Productiekosten worden volledig gedekt door het project;
  • Blokken zijn handgemaakt in India. Per set zijn de kosten €50;
  • Wij verspreiden deze sets over lagere scholen in India en Nepal

Júist door het leren van de Tibetaanse taal krijgen jonge Tibetanen het vertrouwen dat de wereld die zij koesteren blijft voortbestaan. Of ze nu in ballingschap opgroeien of in Tibet zelf. Steun Tibetaanse kinderen vandaag met een gift!