Zet Tibet terug op de kaart

ZET DE TWEEDE KAMER AAN HET WERK!

China probeert de Tibetanen het zwijgen op te leggen. Tibet uit te wissen. Maar ook de Nederlandse regering wist Tibet uit haar China beleid. In de China notitie van de regering wordt Tibet niet 1 keer genoemd.

Jullie hebben massaal gehoor gegeven aan ICT’s oproep. We hebben inmiddels 10.000 petities ingediend bij de tweede kamer eb zij zijn hard aan het werk! Nu is de regering aan zet om het Chinabeleid aan te passen. Zet Tibet terug op de kaart!

 • Lees hier de petitietekst

  BRIEF AAN KAMERLEDEN

  Met deze brief wil ik u mijn grote zorg kenbaar maken over de verontrustende mensenrechtensituatie in Tibet en het feit dat Tibet in Nederland van de politieke agenda is gevallen.

  Sinds de bezetting van Tibet zestig jaar geleden voert China in Tibet een beleid gericht op assimilatie en totale controle over het sociale, religieuze en politieke leven van de Tibetanen. Het Chinees is ingesteld als de officiële voertaal, het Tibetaans wordt niet meer onderwezen. Miljoenen Chinezen zijn verhuisd naar Tibet, aangemoedigd door China. De Tibetanen vormen een minderheid in hun eigen land, worden gediscrimineerd en staan sociaal-economisch op grote achterstand bij de Han-Chinezen. Megadammen, mijnbouw en lozingen hebben desastreuze gevolgen voor Tibets fragiele ecosysteem, de biodiversiteit en klimaatverandering in Tibet en voor landen stroomafwaarts in Azië. Tibetaanse nomaden worden van hun land naar betonnen kampementen verjaagd. Het is niet langer mogelijk weg te kijken van de vernietiging van de Tibetaanse cultuur en identiteit door China.

  U, als volksvertegenwoordiger, hebt de verantwoordelijkheid uw stem te laten horen en de Nederlandse regering ter verantwoording te roepen. Ik wil u dringend verzoeken minister Blok van Buitenlandse Zaken op te roepen:

  1. een oplossing voor de Tibetkwestie centraal te stellen in de bilaterale relatie met China;

  2. bij China aan te dringen op hervatting van de dialoog met de Dalai Lama om tot een vreedzame oplossing voor de Tibetkwestie te komen;

  3. China op te roepen de fundamentele rechten van Tibetanen te respecteren, met name vrijheid van cultuur, taal en religie en zeggenschap over de economische ontwikkeling van Tibet;

  4. bij China aan te dringen op vrije toegang tot Tibet voor diplomaten, journalisten, burgers en functionarissen van de Verenigde Naties, waaronder de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten en Speciale Rapporteurs;

  5. financiële middelen vrij te maken voor projecten die het behoud en de ontwikkeling van de Tibetaanse taal en cultuur in Tibet stimuleren en economische ontwikkeling bevorderen. Ik reken op uw steun voor het Tibetaanse volk.

Deel dit

 

Wat we tot nu toe hebben bereikt:

 • Brede steun van Kamerleden tijdens het China notitie debat op 30 september

Voorafgaande aan het China notitie debat kwamen Kamerleden Karabulut (SP), Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en Helvert (CDA) hun steun betuigen aan de Tibetanen, Oeigoeren en Chinese mensenrechtenactivisten die een demonstratie hielden op Het Plein.  Ook tijdens het debat stelden zij vragen over waarom Tibet niet werd genoemd en zij werden daarbij gesteund door de partijen, CU, PvdD, VVD en D66.

 • Samen met alle ICT donateurs en steunbetuigers hebben we al bijna 10.000 petities kunnen overhandigen aan de Tweede Kamer

Op 24 september heeft ICT bijna 10.000 petities aangeboden aan de vaste commissie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

 

 

 

 

 • Tsering Jampa, directeur van ICT, mocht op 9 september de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken toespreken 

Op 9 september sprak Tsering Jampa, algemeen directeur van ICT, de vaste commissie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken toe tijdens een hoorzitting over de China nota van de Nederlandse regering.

Tsering zei onder andere “China probeert de Tibetanen het zwijgen op te leggen. Tibet uit te wissen; mij als Tibetaan uit te wissen. Maar ook de Nederlandse regering wist Tibet uit haar China beleid. In de China notitie van de regering wordt Tibet niet 1 keer genoemd.”

Kijk hier de hoorzitting terug
Deel dit
Deel dit