China is geen normale partner!

Teken de petitie
Stel handel nooit boven mensenrechten!

jouw steun is onmisbaar

De vreedzame strijd van Tibetanen voor vrijheid, geweldloosheid, dialoog en mensenrechten in Tibet moet de onvoorwaardelijke steun van onze regering krijgen. Juist een land als Nederland kan een sleutelrol spelen bij het tot stand brengen van een oplossing voor het conflict tussen China en Tibet.

China krijgt internationaal steeds meer politieke en economische invloed en probeert het zijn autoritaire politieke model aan de rest van de wereld op te leggen.

Tibet is een afschrikwekkend voorbeeld van wat er gebeurt als een land eenmaal onder de invloedssfeer van China is gekomen. Tibet is na 60 jaar bezetting verworden tot een in ieder facet totaal gecontroleerde samenleving. Met name de Tibetaanse taal en religie als belangrijke dragers van de Tibetaanse cultuur en identiteit worden systematisch onderdrukt. Tibetanen, die vreedzaam hiertegen protesteren, worden gestraft met heropvoedingskampen, marteling en niet zelden de dood.

ICT en andere mensenrechtenorganisaties maken zich ernstig zorgen over de aanhoudende mensenrechtenschendingen en het repressieve Chinese beleid in Tibet. Daarnaast denken wij dat ook wij in Nederland ons zich zorgen moet maken over de toenemende invloed van een totalitair land als China.

Al meer dan 30 jaar proberen Tibetanen in Tibet en in ballingschap op geweldloze wijze een oplossing te vinden voor hun situatie; zij zijn een natuurlijke partner voor al diegenen die zich inzetten voor democratie, de rechtsstaat en mensenrechten en die dialoog en wederzijds respect zien als oplossing. De Nederlandse regering heeft een unieke kans een positief en geloofwaardig signaal af te geven voor alle groepen die langs de geweldloze weg hun aspiraties nastreven.

De opstelling inzake mensenrechten van onze minister van Buitenlandse Zaken essentieel is voor het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de eigen regering.

Het Tibetaanse volk heeft dringend onze steun nodig. Door onze petitie te ondertekenen helpt u het Tibetaanse volk een stem te geven en zorgt u dat onze regering mensenrechten serieus neemt.

Bekijk hier China- Zondag met Lubach:

Deel dit
Deel dit