China is geen normale partner!

Teken de petitie
Stel handel nooit boven mensenrechten!

jouw steun is onmisbaar

De vreedzame strijd van Tibetanen voor vrijheid, geweldloosheid, dialoog en mensenrechten in Tibet moet de onvoorwaardelijke steun van onze regering krijgen. Juist een land als Nederland kan een sleutelrol spelen bij het tot stand brengen van een oplossing voor het conflict tussen China en Tibet.

China krijgt internationaal steeds meer politieke en economische invloed en probeert zijn autoritaire politieke model aan de rest van de wereld op te leggen. Ook wij in Nederland moeten ons zorgen maken over de toenemende invloed van een totalitair land als China.

Al meer dan 30 jaar proberen Tibetanen in Tibet en in ballingschap op geweldloze wijze een oplossing te vinden voor hun situatie; zij zijn een natuurlijke partner voor al diegenen die zich inzetten voor democratie, de rechtsstaat en mensenrechten en die dialoog en wederzijds respect zien als oplossing. De Nederlandse regering heeft een unieke kans een positief en geloofwaardig signaal af te geven voor alle groepen die langs de geweldloze weg hun aspiraties nastreven.

De opstelling inzake mensenrechten van onze minister van Buitenlandse Zaken is essentieel voor het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de eigen regering.

Het Tibetaanse volk heeft dringend onze steun nodig. Teken de petitie en roep onze regering op handel nooit boven mensenrechten te plaatsen.

Bekijk hier China- Zondag met Lubach:

Share this
Share this