27 July 2016

Sloop van Larung Gar, het ‘klooster voor de wereld’ begint – Boeddhistische leraren manen tot kalmte


Larung Gar


Een foto van Larung Gar ‘s nachts. Chinese autoriteiten zijn begonnen met de sloop van de huizen van monniken en nonnen in deze uitgestrekte Tibetaans boeddhistische religieuze instelling.


  • De sloop van huizen van monniken en nonnen begon vorige week in het belangrijke boeddhistische centrum van Larung Gar in het oosten van Tibet, een van’ s werelds grootste monastieke instellingen met een populatie van duizenden Tibetaanse en Chinese beoefenaars. Larung Gar is de afgelopen jaren in zowel Tibet als China steeds prominenter op de voorgrond getreden als een belangrijk centrum voor studie, praktijk en bevordering van de boeddhistische leer, die niet of nauwelijks te krijgen is in de reguliere kloosters als gevolg van de door de Chinese overheid opgelegde beperkingen.

  • Op sociale media circulerende foto’s van platgewalste houten gebouwen met monniken die in het puin staan, doen denken aan de sloop van meer dan duizend huizen en de uitzetting van honderden monniken en nonnen, die eerder in 2001 plaatsvond in Larung Gar, gelegen in Serthar (Chinees: Seda) in de Tibetaanse autonome Prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) in Sichuan (het Tibetaanse gebied Kham).

  • De Tibetaanse lama’s, die de leiding hebben over het instituut en een grote aanhang hebben in China, manen hun religieuze beoefenaars tot kalmte bij het van start gaan van de sloop op woensdag (20 juli). Ze adviseerden de monniken en nonnen door te gaan met hun studies en stelden dat het belangrijk is om zich te focussen op de boeddhistische leer, niet de vernietiging van de fysieke woningen.

  • Lokale autoriteiten ontkenden de vernietiging van de instituut en omschreven de sloop als een ‘constructie werkzaamheden’ die deel uitmaken van een proces van “versnelde verstedelijking” op weg naar een “ordelijk, mooi, veilig en vreedzaam land.” De districtsbestuur autoriteiten van Kardze hebben hun inspanningen om investeringen aan te trekken en het toerisme te ontwikkelen geïntensiveerd, en hebben in de afgelopen maanden verschillende buitenlandse delegaties uitgenodigd voor propaganda bezoeken aan de regio, waaronder een officiële rondleiding door diplomaten uit Duitsland, Groot-Brittannië, Canada en andere landen vorige maand, waarbij een bezoek aan een bekend Tibetaanse boeddhistische klooster was opgenomen.


De sloop, die naar verwachting deze week doorgaat, werd in een door de provinciale regering uitgevaardigd bevel uiteengezet – ook werd op geen enkele aangegeven of Larung Gar’s religieuze leiders op enige wijze in het besluitvormings??proces betrokken waren geweest. Het bevel stelde dat alle woningen met uitzondering van de woningen van 5.000 monniken, nonnen en leken zouden worden gesloopt, en dat “met ingang 30 september 2017 de bevolking van het kamp moet worden beperkt tot 5.000 personen” (in het Engels vertaald door Human Rights Watch).


[1 ]


Naar wordt aangenomen bestaat de bevolking van Larung Gar ten minste 10.000 mensen, ondermeer uit monniken, nonnen en leken, die onderricht bijwonen. Er zijn studenten van leraren van Larung Gar over de hele wereld, in China, India, en het Westen, evenals in verschillende gebieden van Tibet.


Larung demolition

Sloopwerkzaamheden in het

belangrijke religieuze instituut Larung Gar in Serthar, Sichuan (Kham, Oost-Tibet) begonnen vorige week, waarbij op de sociale media in China foto’s verschenen waarin netizens hun bezorgdheid en verdriet uitten.

Voorafgaand aan de sloop begon d

e ontmanteling van een aantal houten hutten. Op sociale media verspreidden zich foto’s van graafmachines en werklieden, die de verwoeste huizen opruimden, terwijl monniken toekijken. Naar wordt verondersteld hebben de autoriteiten een kaart gemarkeerd met gebieden waar huizen zijn toegestaan en gebieden waar ze zullen worden gesloopt. Op een van de borden is in het Chinees en Tibetaans te lezen, dat het gaat om een ‘bouwterrein’ en geen sloopterrein.


Larung Gar is in de afgelopen jaren steeds bekender geworden en geldt sinds de sloop van 2001 als een van de belangrijkste centra van Tibetaans boeddhisme wereldwijd. In eerste instantie pionierde het zijn revival in de vroege jaren van relatieve liberalisering in de jaren 1980, na de verwoesting en chaos van de Culturele Revolutie. Een van de Khenpos (abten) van Larung Gar, Khenpo Sodargye, die meer dan 1,5 miljoen volgers heeft op Chinese sociale media Weibo, is de eerste boeddhistische monnik, die in 2014 werd vermeld op de cover van een belangrijk Chinees magazine.


[2]


Khenpo Sodargye heeft ook lezingen gegeven over het Tibetaans Boeddhisme in prestigieuze instellingen, waaronder de Universiteit van Peking en de Tsinghua University. Chinese bloggers hebben door de jaren heen foto’s en verslagen van hun bezoeken aan Larung Gar gepost, waarbij ze verkondigen dat de plek “een ‘must’ is om tijdens je leven te bezoeken”.


[3]


Ook is het het onderwerp geweest van belangrijke artikelen in de internationale media.


4[ ]


Het wordt gezegd dat China’s president en partijsecretaris Xi Jinping een zekere persoonlijke interesse in het centrum heeft genomen, aldus Tibetaanse bronnen, hetgeen mogelijk een van de factoren is geweest in het besluit tot sloop.


Larung Gar Demolition


Sloopwerkzaamheden in het belangrijke religieuze instituut Larung Gar in Serthar, Sichuan (Kham, Oost-Tibet) begonnen vorige week, waarbij op de sociale media in China foto’s verschenen waarin netizens hun bezorgdheid en verdriet uitten.


Een van de prominente Tibetaanse lama’s in het instituut, Khenpo Tsultrim Lodroe, werd eerder deze maand weggehaald van een religieus onderwijs om uitgebreid met monniken en nonnen te spreken over de sloop. Hij zei dat de bewoners van Larung Gar rustig moesten blijven en zich richten op hun boeddhistische studies. Onder de erkenning dat het een “kritiek moment” is voor het Instituut, spoorde hij de monniken en nonnen aan om door te gaan met hun religieuze praktijk en zich niet te focussen op de sloop van fysieke gebouwen, want het is de overleving van het religieus instituut op lange termijn dat telt. Hij zei dat het belang van Larung Gar aan geen twijfel onderhevig is, omdat het een “klooster voor de wereld”, dat bevorderlijk is voor velen.


Volgens het bevel, welke geen reden aangaf voor de sloop, anders dan de “verplichting tot correctie en rectificatie”, zijn deze maand rond de 1400 huizen aangewezen voor sloop, waarbij de woningen van nonnen en hostels voor ouderen in de eerste golf zullen worden vernietigd. De volgorde luidt als volgt: “Woningen, van hen, die verdreven zijn sinds 2013, illegale nieuwe woningen, woningen, die bejaardentehuizen zijn geworden, en hostels voor nonnen, in totaal 1500, zullen in een keer worden gesloopt [vóór oktober 2016].”


Bij de vernielingen van 2001 vormen met name de woningen van nonnen het doelwit. Larung Gar en een ander kamp in Kardze, Yachen Gar, zijn uitgegroeid tot bijzonder belangrijke centra voor nonnen om meditatie te trainen en het boeddhisme te

beoefenen
.


Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet, zei: “Deze vernielingen maken onderdeel uit van een reeks door de Chinese regering uitgevoerde beleidsmaatregelen, die de religieuze vrijheid van de Tibetaanse boeddhisten strenge beperkingen oplegt. Dit is een achteruitgang en een gevaarlijke aanpak, gericht op beheersing en controle over het Tibetaanse boeddhisme. Het stuurt een huiveringwekkend signaal naar de buitenwereld over de druk waarmee mensen te maken krijgen , die in de Volksrepubliek China op vreedzame wijze hun religie proberen uit te oefenen. Larung Gar is een levend, vitaal centrum van de Tibetaanse boeddhistische leer, dat zowel wereldwijd als in China bekendheig geniet. Het is van onschatbare belang in termen van Tibetaanse taal, cultuur en religie, alsmede voor een nieuwe generatie van Chinese Boeddhistische geleerden en pelgrims. Als zodanig dient het te worden gekoesterd en beschermd, en de religieuze leraren moeten volledig worden betrokken bij de besluitvorming over de toekomst op lange termijn.”


Provinciale ambtenaar omschrijft de sloop als ‘constructie werkzaamheden’ en versnelde verstedelijking


Vorige maand ontkende een provincie ambtenaar de sloop van Larung Gar  en stelde dat het een onderdeel vormde van pogingen om een “meer geordend, mooi” land op te bouwen. Palkho, secretaris van het United Front Work Department van de provincie Serthar, zei dat: “Online is gezegd dat ‘Larung Gar zal worden gesloopt’, ‘het is het einde van Larung Gar’, ‘de monniken en nonnen zullen worden verwijderd’,  ‘de autoriteiten vernietigen en vagen een heilige religieuze plek weg’, en ga zo maar door. Dit is compleet onwaar en onverantwoordelijk.” Palkho voegde daaraan toe dat: “In dit jaar zal het dorp Lo-Nor worden opgewaardeerd tot stad en omdat het klooster Larung Gar in de buurt ligt van de stad Lo-Nor zal dit uiteraard worden geïntegreerd in de algemene planning en opbouw.” Onder gebruikmaking van officiële taal en het vermijden van iedere verwijzing naar de sloop van gebouwen, werd Palkho aangehaald als te zeggen: “De motivatie van deze constructie werkzaamheden is om een meer ordelijk, mooi, veilig en vreedzaam land te creëren, waar mensen innerlijke vrede kunnen beoefenen, meer nauwgezet kunnen studeren, en ouderen meer comfortabel kunnen leven, en tegelijkertijd het tempo van verstedelijking en de ontwikkeling in Lo-Nor stad te versnellen.”


[5]


Larung Gar Demolition


Sloopwerkzaamheden in het belangrijke religieuze instituut Larung Gar in Serthar, Sichuan (Kham, Oost-Tibet) begonnen vorige week, waarbij op de sociale media in China foto’s verschenen waarin netizens hun bezorgdheid en verdriet uitten.


De opmerkingen van Palkho zijn in overeenstemming met de campagne van de provincie Kardze om bedrijven aan te trekken en het toerisme naar het gebied te bevorderen, waaronder onder meer het uitnodigen van diplomaten en journalisten voor propaganda bezoeken in de afgelopen maanden.


[6]


Diplomaten uit verschillende landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Australië en Polen zijn vorige maand afgereisd naar Kardze (het Tibetaanse gebied Kham) en werden gefotografeerd bij het klooster van Lithang (Chinees:Litang), een gebied waar het hardhandige optreden bijzonder intens is geweest en de ‘patriottische opvoeding’ campagnes zijn opgevoerd. Hun bezoek volgde dicht op de herdenking van de dood onder verdachte omstandigheden in de gevangenis van de prominente en geliefde monnik Tenzin Delek Rinpoche een jaar geleden, die in Lithang werd geboren en aan het klooster studeerde.


[7]


Een Thaise diplomaat tijdens het uitstapje werd door de Chinese staatsmedia tijdens het bezoek geciteerd als te zeggen dat hij was onder de indruk van de door de autoriteiten gemaakte inspanningen voor behoud en wederopbouw van de historische boeddhistische architectuur en van haar initiatieven op het gebied van het ‘cultureel erfgoed’.


[8].

Khenpo Jigme Phuntsok en Larung Gar


Larung Gar werd gesticht door de overleden Khenpo Jigme Phuntsok om een opleidingscentrum te bieden voor het Tibetaanse boeddhisme en te voldoen aan de behoefte voor vernieuwing van meditatie en studie in heel Tibet in de nasleep van de Chinese Culturele Revolutie. Het begon als een handvol studenten, die bij de Khenpo studeerden. Later groeide het uit tot een van de meest invloedrijke en belangrijke boeddhistische instellingen wereldwijd; In 2002 had het meer dan 8.000 leerlingen, waaronder een aanzienlijke Chinese bevolking.


De overleden Khenpo Jigme Phuntsok had ook veel door China gereisd, waarbij hij de boeddhistische onderwijs gaf in Beijing, Guangzhou en Shenzhen. Zijn studenten zijn nu in China, India en het Westen.


[9]


Bijna geen aankondiging vooraf werd gegeven voor de sloop in 2001, toen beelden de buitenwereld bereikten van Chinese arbeiders, die de huizen van de monniken en nonnen afbraken, deze tot spaanders versnipperden, en vervolgens het hout wegnamen om wederopbouw te voorkomen. Volgens getuigen in 2001 werden “de hutten gesloopt met alle huishoudelijke bezittingen en heiligdommen nog steeds binnen. De arbeiders sleepten zieken en oudere bewoners weg en braken soms zelfs daken af, terwijl de eigenaren nog binnen waren.


“[10]


De vernielingen vonden plaats op een schaal, die sinds de Culturele Revolutie niet meer was meegemaakt en alle Chinese studenten werden verdreven. Gedurende deze tijd verslechterde Khenpo Jigme Phuntsok’s gezondheid en hij pendelde tussen de ziekenhuizen in Barkham (Ch: Ma’erkang) en Chengdu voor medische zorg. Hij overleed op 7 januari 2004.


Larung Gar Demolition


Sloopwerkzaamheden in het belangrijke religieuze instituut Larung Gar in Serthar, Sichuan (Kham, Oost-Tibet) begonnen vorige week, waarbij op de sociale media in China foto’s verschenen waarin netizens hun bezorgdheid en verdriet uitten.


De opkomst van monastieke kampementen, zoals Larung Gar (‘chögars’ in het Tibetaans) in het oosten van Tibet creëren voor Tibetanen een nieuwe ruimte om het boeddhisme te beoefenen in een klimaat van toenemende religieuze onderdrukking. Deze monastieke centra, waarvan Larung Gar de meest prominente is, zijn voor veel Tibetanen een steeds belangrijker middel om de continuïteit van de Tibetaanse boeddhistische traditie veilig te stellen en de culturele identiteit te versterken.


Het onderwijs in Larung Gar en andere dergelijke kampementen heeft de Tibetaanse boeddhistische contemplatie en wetenschap nieuw leven ingeblazen. De hoge standaard van religieus onderwijs en traditionele boeddhistische instructie aangeboden door gekwalificeerde docenten heeft meer en meer monniken, nonnen en leken aangetrokken uit Tibetaanse gebieden en ook uit China zelf, als gevolg van de toenemende Chinese belangstelling voor het Tibetaans boeddhisme.

Voetnoten:

[1].

https://www.hrw.org/news/2016/06/09/serta-county-order-larung-gar-monastery . Also see TCHRD:
[2]


Ren Wu Zhou Kan (People Weekly), gepubliceerd op 12 mei, 2014. Het blad voerde artikelen over Khenpo Sodargye, één over zijn leven met de titel Khenpo Sodargye, ‘De Meester uit de Bergen’ over hoe een jonge herder een grote Tibetaanse boeddhistische leraar werd voor miljoenen studenten met meer dan 1,5 miljoen volgers op Weibo. Het tweede artikel is getiteld, ‘Een Dialoog met Khenpo Sodarjee’ en Khenpo beantwoordt diverse vragen over de boeddhistische praktijk, het moderne leven en boeddhistische beoefening en sociale leven en het boeddhisme. Khenpo Sodargye gaf ook lezingen over het Tibetaans Boeddhisme in vooraanstaande instellingen, waaronder de Universiteit van Peking en Tsinghua University.


[3]

Zie beelden op:

http://travel.poco.cn/travel_lastphoto.htx&id=3781224


[4]

Bijvoorbeeld,


http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3043400/Inside-largest-Buddhist-settlement-world.html


[5]


Translated in het Engels door ICT, een website op Chinese provinciaal niveau:


http://www.ganzixinwen.com/wh/kzrw/zxzj/n9662.html


[6]


Zie bijvoorbeeld de promotie van Kardze op de beur van de Shenzhen International Culturele Industrieën:http://www.prnewswire.com/news-releases/charming-ganzi-tibetan-autonomous-prefecture-welcomes-global-investors-and-visitors-to-ganzi-at-the-12th-china-shenzhen-international-cultural-industries-fair-300269615.html


[7]

ICT rapport, 13 juli 2015,


https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/juli-2015/dood-in-de-gevangenis-van-gerespecteerd-tibetaanse-religieuze-leider-strijdkrachten-ingezet-terwijl-tibetanen-hun-verdriet-uiten/


[8]

In Chinees, zie:

http://www.tibet.cn/wap//news/focus/1466664685806.shtml


[9]

ICT overlijdensbericht,[10]


Compilation van de verslagen van TCHRD, Tibet Information Network, nieuwsberichten en overigen:


http://www.reversespins.com/tibetdemolition.html

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer