13 November 2016

Nieuwe afstemming van Xinjiang en de leiding in Tibet in een klimaat van geïntensiveerd veiligheid- en ‘antiterreur’ campagnes

De aanwezigheid van troepen uit Xinjiang (Oost-Turkestan) in een gevoelig grensgebied van Tibet en een recent officieel bezoek van leiders uit de regio wijzen op een betere afstemming van beide regionale overheden in verband met een geïntensiveerde door Peking opgelegde campagne van onderdrukking en ‘antiterreur’. In de afgelopen weken was de nieuwe partijleider van de Tibetaanse autonome Regio (TAR), Wu Yingjie, gastheer voor een delegatie uit Xinjiang. Tijdens het bezoek werd een verdieping onderlinge banden benadrukt in het licht van het verharde beleid om de controle af te dwingen, en de Chinese staatsmedia toonden beelden van de in het gevoelige grensgebied van Ngari (Chinees: Ali) gestationeerde troepen uit Xinjiang. De dramatische uitbreiding van de bevoegdheden van het leger en de politie, zowel in Tibet en Xinjiang – ondersteund door grass roots propaganda en elektronisch cameratoezicht – valt onder de algemene noemer van ‘stabiliteitswerk’, zoals benadrukt door de Chinese president en partijsecretaris Xi Jinping.

 

Ondanks het ontbreken van een gewelddadige opstand in Tibet en de nadruk op geweldloosheid door Nobelprijswinnares de Dalai Lama, hebben de Chinese autoriteiten hun retoriek in zowel Tibet en Xinjiang opgevoerd. In een recente artikel in een politie tijdschrift staat: “de huidige dreiging van gewelddadig terrorisme waarmee ons geconfronteerd wordt, komt vooral voort uit de krachten voor onafhankelijkheid in Tibet en de ‘drie kwade krachten’ in Xinjiang.”[1] Hetzelfde artikel legt de direct de schuld hiervoor bij de Dalai Lama in ballingschap als “leider” van de naar het buitenland gevluchte krachten, die naar Tibetaanse onafhankelijkheid streven.”[2] Het artikel legt een direct verband tussen de geweldsincidenten in Xinjiang, zoals de aanslagen in het station van Kunming op 1 maart 2014 [3] en het overwegend vreedzame verzet en de protesten in Tibet. Wu Yingjie, die bijna zijn hele carrière in Tibet heeft doorgebracht, nam in september het stokje over als de baas van de partijtop. In zijn eerste verklaring onderstreepte hij het belang van de politieke ‘strijd’ tegen de Dalai Lama. Bij dezelfde herschikking werd voormalig partijsecretaris in de TAR, Chen Quanguo, die afkomstig is uit Henan, overgeplaatst naar de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang, ter vervanging van partijsecretaris Zhang Chunxian (Xinhua, 29 augustus 2016).[4]

 

Wu Yingjie benadrukte de versterking van de relaties tussen de TAR en Oeigoerse autonome Regio Xinjiang in een vergadering op 20 oktober (2016) in Lhasa met een delegatie van Urumqi onder leiding van de partij secretaris van de stad, Li Xuejun.[5] De Chinese staatsmedia meldden, dat Wu Yingjie benadrukte, dat in beide regio’s de geïntensiveerde controlemechanismen operationeel zijn, waaronder de inzet van duizenden partij kaderleden in dorpen en steden, in zowel Tibet en Xinjiang. De opdringerige aanwezigheid van de partijkaders in dorpen en kloosters is sinds de ambitieus uitrol van een belangrijk dorp surveillance programma in de Tibetaanse Autonome Regio in 2011 uitgebreid naar het gebied van Oost-Tibet.[6] Tijdens zijn bezoek aan Ngari eerder in oktober, ontmoette Wu Yingjie grass roots partij kaderleden in de dorp commissies en zei dat hun werk ‘de massa’ helpt om ‘dankbaarheid te voelen’ jegens Xi Jinping en de partijleiding.[7]

 

Wu Yingjie verwees ook naar het officiële beleid van ‘stedelijk grid management’ en ‘dubbel gelinkte huishoudens’ die zowel in Xinjiang als Tibet worden uitgevoerd en het toezicht drastisch intensiveren. Dit laatste beleid staat bekend als ‘dubbel gelinkt’, omdat het verwijst naar “huishoudens verbonden voor de veiligheid en ook voor hogere inkomsten”.[8] Het systeem is nu uitgebreid naar gebieden buiten de TAR, en is een integraal onderdeel van de “grid management systeem” voor meer overkoepelende controle (Tibetaans: draba, Chinees: wangge), die aanvankelijk in april 2012 werden geïntroduceerd in stedelijke delen van de TAR om “netten in de lucht en vallen op de grond” te creëren.[9]

 

Wu stelde dat de autoriteiten in Xinjiang ‘actief geholpen hebben” bij het “sociale stabiliteitswerk” – een politieke uitdrukking, die verwijst naar handhaving van de naleving van het CCP beleid – in Tibet over langere tijd, en dit nu zou worden versterkt met een bijzondere nadruk op “bescherming van de grensbeveiliging”.

TAR partijsecretaris Wu Yingjie TAR partijsecretaris Wu Yingjie werd afgebeeld in de Chinese staatsmedia, terwijl hij de troepen begroet en “dankbaarheid” toont aan de in Ngari gestationeerde troepen uit Xinjiang.

Dit was ook een focus van een bezoek door Wu Yingjie op 5 oktober aan Ngari in de TAR om China’s Nationale Dag op 1 oktober te markeren, de verjaardag van de oprichting van de CCP. Wu Yingjie werd afgebeeld tijdens het begroeten van troepen en het “uitdrukken van dankbaarheid” aan de in Ngari gestationeerde troepen uit Xinjiang, aldus de officiële media.[10]

 

Onder verwijzing naar de troepen uit Xinjiang benadrukte Wu Yingjie de “harde en moeilijke” taak van het “werk voor stabiliteit behoud” in Ngari en zei dat de troepen de grenscontrole en de bestrijding van illegale grensoverschrijding moeten versterken. Dit weerspiegelt een versterkte focus op grensbeveiliging in Ngari en andere grensgebieden, waarbij frequente officiële delegaties de boodschap overbrengen, dat beveiliging van grensposten de sleutel is tot het behoud van ‘sociale stabiliteit’ in Tibet.[11]

 

Drie dagen eerder, op 2 oktober (2016), ontmoette secretaris TAR adjunct-partijsecretaris Deng Xiaogang troepen van de gewapende politie en grass roots partijkaderleden in een andere gevoelig grensgebied, Nyingtri (ook bekend als Kongpo, Chinees: Linzhi), in de buurt van Arunachal Pradesh in India, dat China claimt als onderdeel van de Volksrepubliek China.[12] In december 2014 is begonnen met de aanleg van een nieuwe spoorlijn ten oosten van Lhasa naar Nyingtri dicht bij de grens van India. De districtshoofdstad van Nyingtri, Bayi, staat bekend als een basis voor het Volksbevrijdingsleger.[13]

 

De nadruk op versterking van de verhoudingen tussen Xinjiang en de TAR staat in het kader van een agressieve ‘terrorismebestrijding’ campagne in beide gebieden met een sterk politiek karakter. In Tibet komt dit, ondanks het ontbreken van een gewelddadige opstand, neer op een uitbreiding van de militarisering van de hoogvlakte. In december vorig jaar kondigde China zijn eerste antiterreurwet aan en legde daarmee de bezorgdheid van de internationale overheden naast zich neer, die vreest dat de draconische maatregelen in naam van de nationale veiligheid worden gebruikt om hard op te treden tegen Tibetanen, Oeigoeren en het Chinese maatschappelijk middenveld en om de vrijheid van godsdienst verder te ondermijnen.[14]

 

 

Voetnoten:

 

[1] ‘Problemen en hun tegenmaatregelen, die in het huidige antiterreur werk van ons land voorkomen’ door Sun Xiaojuan (Railway Police Academy, Zhengzhou, Henan), gepubliceerd in mei 2015, Journal of Hubei Universiteit van de politie, uittreksels in het Engels vertaald uit het Chinees door ICT.

 

[2] Ibid

 

[3] Drie Oeigoeren werden geëxecuteerd nadat gemaskerde mannen 31 mensen gedood hadden met messen en machetes bij het station in Yunnan.

 

[4] http://news.xinhuanet.com/english/2016-08/29/c_135642583.htm

 

[5] In het Chinees http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-10/21/content_728768.htm

 

[6] ‘Stabiliteit behoud’ in China en Tibet wordt steeds meer beschouwd als een gebrekkig controle instrument van de CCP, dat niet alleen ineffectief is in het omgaan met onderliggende sociale problemen, maar ook contraproductief. Bijvoorbeeld, een ICT-rapport gepubliceerd op 16 februari 2016 (https://www.savetibet.org/tightening-of-an-invisible-net-new-security-measures-in-eastern-tibet-heighten-surveillance-control/) citeert Chinese geleerde Xie Yu, die grass roots veiligheidsmaatregelen, waaronder de inzet van partijkaderleden in dorpen in de Volksrepubliek China bestudeerde en stelt: “in de afgelopen tien jaar heeft de CCP zijn investering in de openbare veiligheid in de basisgemeenschappen sterk vergroot. Echter, empirische analyse toont aan dat deze extra uitgaven door de centrale overheid niet is uitgepakt zoals verwacht. […] De sociale en politieke stabiliteit in deze gebieden is net zo kwetsbaar gebleven als voorheen of zelfs erger geworden” Xie Yue, ‘Toegenomen overheidsuitgaven voor openbare veiligheid en en het dilemma van grassroots ambtenaren in China’, in: Journal of Current Chinese Affairs, 42, 2, 79-109, februari 2013.

 

[7] http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-10/05/content_725568.htm

 

[8] Een artikel in de staatsmedia in 2013 refereerde naar de regeling met betrekking tot scholen en kloosters, evenals huizen in de TAR.

 

[9] Pp 14 februari 2013 bevestigde Yu Zhengsheng, Permanent Comité lid van het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Communistische partij, dat het systeem in heel de TAR in werking moeten worden gezet om “netten in de lucht en vallen op de grond” te bewerkstelligen.

 

[10] In de Chinese online media, 5 oktober 2016, http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-10/05/content_725568.htm

 

[11] Bijvoorbeeld TAR adjunct-partijsecretaris Deng Xiaogang werd door de staatsmedia geciteerd met te zeggen dat de veiligheid grensposten de sleutel zijn tot het behoud van de sociale stabiliteit in de Tibetaanse Autonome Regio en dat beveiligingspersoneel de toespraak van Chinese leider Xi Jinping moeten bestuderen, met bijzondere aandacht voor zijn nadruk op het behoud van de sociale stabiliteit in Tibet en het belang ervan voor de nationale veiligheid. ICT-rapport, 14 juni 2012, https://www.savetibet.org/china-tightens-control-prevents-pilgrimage-before-major-dalai-lama-teaching-in-exile/

 

[12] Chinese staatsmedia in het Chinees, http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2016-10/02/content_72520.htm

 

[13] ICT-rapport, 12 november 2014, https://www.savetibet.org/new-strategic-rail-network-to-tibets-borders-endangers-environment-raises-regional-security-concerns/

 

[14] ICT bezig met het publiceren van een nieuw rapport over de nieuwe wet en de impact ervan op de Tibetanen en Oeigoeren op de ‘Foreign Correspondents Club in Tokio’ op november 15. Details bij: http://www.fccj.or.jp/events-calendar/press-events/icalrepeat.detail/2016/11/15/4499/30/press-conference-chinese-new-counter-terrorism-law-by-vincent-metten.html?filter_reset=1

 

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer