1 February 2017

Nieuw Freedom House Rapport rangschikt Tibet als minst vrij onder landen en regio’s

Een nieuw rapport van Freedom House rangschikt Tibet als minst vrije regio onder de onderzochte landen en gebieden. Volgens op 17 januari 2017 uitgebrachte rapport ‘Freedom in the World 2017’, het jaarverslag van Freedom House over politieke rechten en burgerlijke vrijheden, was er in 2016 in 67 landen, waaronder China, sprake van een netto daling in politieke rechten en burgerlijke vrijheden. Het rapport stelt: “China’s neerwaartse trend is een gevolg van het afschrikwekkende effect van cyberbeveiliging en buitenlandse NGO-wetgeving, het toegenomen internet toezicht en zware straffen tegen mensenrechtenadvocaten, microbloggers, grassroots activisten en gelovigen.”

In een aparte ranglijst krijgt Tibet (waarbij de asterisk ‘*’ aangeeft dat het om een regio gaat in plaats van een onafhankelijk land) van Freedom House een nog veel lagere score dan China zelf. Hoewel zowel China als Tibet geclassificeerd zijn als “niet Vrij” in de categorie “Vrijheid Status”, scoort China in de algehele Vrijheid Score een 6,5 (waarbij 1 = meest vrij en 7 = minst vrij is), terwijl Tibet een 7 krijgt. Ook in de Politieke rechten en burgerlijke vrijheden, scoort China respectievelijk een 7 en 6, terwijl Tibet in beide een 7 krijgt. In de Gezamelijke Score scoort China nog 15 ((0 = minst vrij, 100 = meeste vrij), terwijl Tibet een 1 scoort. 

Land /
Regio
Vrijheid
Status
Politieke
Rechten
Burgerlijke
Vrijheden
Vrijheid
Score
Totaal
Score
Trend
China Niet Vrij 7 7 6.5 15 ?
Tibet Niet Vrij 7 7 7 1 –

Freedom House verklaart: “De methodologie in het rapport is in belangrijke mate afgeleid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Algemene Vergadering van de VN uit 1948. ‘Freedom in the World’ gaat uit van de veronderstelling dat deze normen gelden voor alle landen en gebieden, ongeacht van de geografische ligging, etnische of religieuze samenstelling, of het niveau van economische ontwikkeling.

Het volledige rapport van Freedom House is beschikbaar op haar website.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer