Specifieke projecten

U kunt uw gift ook toekennen aan een specifiek project of activiteit.

Momenteel steunen wij vier specifieke projecten:

1. Politieke gevangenen

Politieke gevangenen kunnen na hun vrijlating hun oude leven niet meer oppakken. Monniken en nonnen mogen niet terug naar hun klooster. Andere politieke gevangenen mogen vaak niet terug naar het dorp of de stad waar zij vandaan komen. Studenten worden van de universiteit verwijderd. ICT steunt politieke gevangenen nadat zij zijn vrijgelaten en helpt hen weer een bestaan op te bouwen, in Tibet, of in ballingschap. Bijna altijd is er behoefte aan medische behandeling voor de verwondingen opgelopen door martelingen in de gevangenis, of voor de behandeling van ziektes. Daarnaast is er behoefte aan steun om te overleven, werk te vinden of een opleiding te volgen. Veel politieke gevangenen. die Tibet ontvluchten hebben behoefte hun verhaal te doen of hun ervaringen op papier te zetten. Ook hier helpt ICT hen mee. ICT steunt politieke gevangenen per jaar met 50.000 euro. Uw bijdrage helpt ICT hiermee door te kunnen gaan.

 

2. Onderzoek en Analyse

Het wordt steeds moeilijker om onafhankelijke informatie uit Tibet te verzamelen en te analyseren. Het verzamelen en kritisch analyseren van informatie is belangrijk om de narrative van China over de situatie in Tibet te weerleggen. Onafhankelijke onderzoekers kunnen niet vrijuit naar Tibet reizen. Tibetanen krijgen veelal geen paspoort om Tibet te verlaten. Voor die paar Tibetanen die Tibet mogen verlaten geldt dat eenmaal in India of bij conferenties waar zij aan deelnemen zij sterk in de gaten worden gehouden en niet vrijuit kunnen spreken. Ondanks deze beperkingen verzamelt en analyseert ons veldteam eerstehands informatie over de situatie en ontwikkelingen in Tibet. Deze informatie publiceren wij in onze rapporten. Ons veldteam bestaat uit een aantal locale onderzoekers en analisten. Met uw gift kunnen wij een extra analist in dienst nemen die zich vooral richt op het analyseren van Chinese beleidsdocumenten en een analist die zich richt op het verzamelen en analyseren van informatie over ontwikkelingen op gebied van milieu en klimaatveranderingen. Hiervoor is uw gift van harte welkom.

 

3. Onderwijs curriculum op grond van Secular Ethics.

De Dalai Lama zet zich in voor de ontwikkeling van een onderwijscurriculum gebaseerd op Secular Ethics: universele waarden als compassie en medemenselijkheid. In 2018 heeft ICT 50.000 euro gegeven aan het Dalai Lama Institute for Higher Education in Bengalure om onderwijs te kunnen geven gebaseerd op deze waarden.

He doel van het Dalai Lama Institute for Higher Education is om studenten op te leiden tot gepassioneerde mensen die Tibetaanse waarden vertalen in hun leven en werk, die een leven lang blijven leren en de gemeenschap dienen met toewijding en integriteit.

 

Als u een gift wilt doen voor een van deze projecten, vermeld dit dan bij uw gift of neem contact op met Christa Meindersma via email (christa.meindersma@savetibet.nl) of telefoon (020 330 8265).