Home  >  Webshop  >  Rapporten  
   

Rapporten in ICT-Europe winkel

 

ICT Special Report: "Shadow of Dust across the Sun: How Tourism is used to counter Tibetan cultural resilience"

 

 

Omschrijving:

Een nieuw rapport van ICT, ‘Shadow of Dust over the Sun’, laat zien hoe de vernielingen en uitzettingen bij Larung Gar en Yachen Gar in de afgelopen zes maanden deel uitmaken van een steeds duidelijker wordende politieke dubbel strategie om de toegenomen belangstelling voor Tibetaans boeddhisme te beteugelen en kanaliseren. Deze strategie verbindt grootschalige sloopwerkzaamheden maatregelen en uitzettingen van monniken en nonnen in de boeddhistische instellingen van Larung Gar en Yachen Gar in het oosten van Tibet met een massale aanleg van infrastructuur voor toeristen in precies dezelfde gebieden.

 

Op deze wijze probeert de Chinese regering munt te slaan uit de enorme belangstelling voor het Tibetaanse boeddhisme bij de Chinese bevolking, terwijl ze gelijk de kern van het Tibetaanse boeddhisme ondermijnt en de vrije geloofsuitoefening aan banden legt. Het nieuwe ICT rapport ‘Shadow of Dust over the Sun’ is tot stand gekomen via bronnen uit eerste hand en ooggetuigenverslagen.

 

“De stellingname van de VN-deskundigen bevestigt onze zienswijze met betrekking tot de ontwikkelingen in Larung Gar en Yachen Gar. De verwoestingen en uitzettingen zijn een ernstige schending van het recht op religieuze vrijheid. Ze veroorzaken onnoemelijk leed bij duizenden nonnen en monniken en hun familie en zijn onacceptabel.”

 

Tsering Jampa, Executive Director van de International Campaign in Europe

 

 

N.B. het volledige rapport "Shadow of Dust across the Sun: How Tourism is used to counter Tibetan cultural resilience" is ook hier te downloaden (2.3MB)

 

 

Prijs :

€2.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

ICT Special Report: "China's New Counter-Terrorism Law: Implications and Dangers for Tibetans and Uyghurs"

 

 

Omschrijving:

International Campaign for Tibet (ICT) en FIDH vestigen in dit rapport de aandacht op de ernstige risico’s op mensenrechtenschendingen en het contra-productieve karakter van de nieuwe antiterreurwet van China.

 

Het rapport is gebaseerd op de analyses van ICT en FIDH met betrekking tot China's antiterreur strategie en wetgeving, alsmede op de bevindingen van een in juni 2016 gehouden internationale rondetafelconferentie. Experts hebben op deze ronde-tafel discussie uitvoerig uit de doeken gedaan, hoe de Chinese regering probeert haar repressieve maatregelen te legitimeren door het invoeren van de wetgeving, die de controle van de Chinese Communistische partij over de vrije meningsuiting vergroot en de middelen geeft om afwijkende meningen in Tibet en Xinjiang te onderdrukken.

 

Het rapport schetst hoe en waardoor de wet een gevaar vormt voor de mensenrechten en de effectieve bestrijding van terrorisme, en hoe de Chinese autoriteiten en de internationale gemeenschap deze uitdaging kunnen aanpakken en ervoor zorgen dat de Chinese terrorismebestrijding aanpak niet leidt tot meer geweld.

 

de Dalai Lama

 

 

N.B. het volledige rapport "China's New Counter-Terrorism Law: Implications and Dangers for Tibetans and Uyghurs" is ook is hier te downloaden (2.3MB)

 

 

Prijs :

€5.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

ICT Special Report: "Blue Gold from the Highest Plateau: Tibet's Water and Global Climate Change"

 

 

Omschrijving:

Omringd door hoge bergen en met een gemiddelde hoogte van 4.500 meter boven de zeespiegel is het Tibetaanse Plateau het grootste en hoogste plateau in de wereld en het is een ‘hotspot’ voor mondiale biodiversiteit. Het staat bekend als de Derde Pool van de aarde vanwege het strategische belang ervan als de grootste bron van zoet water buiten de Noord- en Zuidpool, het is een landschap met enorme gletsjers, alpiene meren en machtige watervallen. Als een opslagplaats van zoetwater en de bron van de acht grootste riviersystemen van de aarde is Tibet een essentiële hulpbron voor ’s werelds tien meest dichtbevolkte naties rondom het plateau.

 

Samenvallend met de COP21-besprekingen in Parijs, die van kritiek belang zijn voor het voortbestaan van de planeet, belicht dit rapport een onthutsende en weinig bekende ontwikkeling - Tibet is een epicentrum van klimaatverandering, dat bijna drie keer zo snel opwarmt als de rest van de aarde. De gletsjers smelten en de permafrost verdwijnt. En in plaats van er naar te streven dat dit kwetsbare hooggelegen ecosysteem beschermd wordt en de belangrijke uitdagingen aan te pakken, transformeert het beleid van China het Tibetaanse landschap met verwoestende gevolgen.

 

“De impact van de klimaatverandering in Tibet is hard. Terwijl de wereld zich bij de COP21-bijeenkomsten van de Verenigde Naties richt op klimaatactie moet Tibet centraal staan bij iedere geboekte vooruitgang. Het Tibetaanse plateau heeft bescherming nodig, niet alleen voor de Tibetanen, maar voor de milieu-gerelateerde gezondheid en duurzaamheid van de gehele wereld. Als rentmeesters van hun eigen land moet de deskundigheid van de Tibetanen deel uitmaken van het aanpakken van klimaatverandering.”

 

de Dalai Lama

 

 

N.B. Het volledige rapport "Blue Gold from the Highest Plateau: Tibet's Water and Global Climate Change" is ook is hier te downloaden (2.3MB)

 

 

Prijs :

€5.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

ICT’s nieuwste rapport: ‘Wat doet China in Tibet? Systematische schendingen van mensenrechten in Tibet’.

 

 

 

Omschrijving:

ICT’s nieuwste rapport gaat uitgebreid in op de gevolgen van het Chinese repressieve beleid in Tibet.

Het rapport toont aan dat de fundamentele rechten van de Tibetanen op vrijwel elk gebied - waaronder religie, cultuur, onderwijs, gezondheid, huisvestiging, economie en milieu - op grote schaal worden geschonden.

Prijs :

€3.50

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

Rapport: Storm in the Grasslands: Self-immolations in Tibet and Chinese policy

 

 

 

Omschrijving:

Een nieuwe publicatie van International Campaign for Tibet, “Storm over de graslanden: Zelfverbrandingen in Tibet en het Chinese beleid”, gepubliceerd op 10 december, stelt dat de politieke strijd in Tibet een nieuwe fase is in gegaan. In de afgelopen weken hebben bijna dagelijks zelfverbrandingen plaatsgevonden, met clusters in specifieke gebieden van Oost-Tibet, zoals Rebkong in Qinghai, Labrang in Gansu en Ngaba in Sichuan. Dit lijkt te wijzen op sterke vastberadenheid onder Tibetanen om de nieuwe Chinese leiders te dwingen het beleid en de onderdrukking, die de oorzaken zijn van deze acties, onder ogen te zien.

Prijs :

€5.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

Dangerous Crossing: 2011 Update Conditions Impacting the Flight of Tibetan Refugees

 

 

 

Omschrijving:

A new report by the International Campaign for Tibet (ICT) examines the increasing dangers for long-staying and transiting Tibetan refugees in Nepal as China seeks to enforce foreign compliance with its own hard line against Tibetans.

Prijs :

€3.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

Rapport: 60 Years of Chinese Misrule: Arguing Cultural Genocide in Tibet

 

 

 

Omschrijving:

Een nieuw rapport door International Campaign for Tibet beschrijft de bestanddelen van culturele genocide in Tibet, roept op tot een Chinees-Tibetaanse dialoog over de huidige crisis en de wijziging van het Chinese beleid in Tibet, en dringt aan op een ferm antwoord van de internationale gemeenschap.

Prijs :

€5.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

Tracking the Steel Dragon: How China’s economic policies and the railway are transforming Tibet

 

 

Omschrijving:

The world`s highest railroad across the Tibetan plateau to Lhasa (completed in July 2006) is the most high-profile symbol of Beijing`s ambitious plans to develop the western regions of the People`s Republic of China (PRC). As an indispensable element of Beijing`s `transportation revolution`, the aim of its construction is to expand the influence and consolidate the control of the Chinese Communist Party, which regards this as crucial to China`s successful rise in the 21st century.

A report by the International Campaign for Tibet, Tracking the Steel Dragon, details the strategic significance to China of the extension of its national rail network into central Tibet, which Beijing describes as `the southwestern frontier of the motherland`, and the projected expansion of the line within Tibetan areas of the PRC and to Nepal. The Chinese government has recently acknowledged the military applications for the railway for the first time.

ICT has documented the immediate impact of the railroad from Golmud in Qinghai to Lhasa in the context of China`s strategic and economic objectives and reveals that Beijing`s policies on the plateau are:

* Leading to a `second invasion` of Tibet by accelerating the influx of Chinese people.
* Causing the further exclusion of Tibetans from economic activity - which even Chinese analysts believe risks provoking the very despair and opposition feared by the Chinese state in its quest for `political stability`.
* Damaging Tibet`s fragile high-altitude environment, with disturbing implications for millions of people in the entire Asian region.
* Threatening the extinction of one of the last examples of sustainable pastoralism on earth.
* Heightening military readiness on the Tibetan plateau through the expansion of Chinese influence and construction of civil and military transport links, causing concern in neighboring India linked to disputed territory issues in the border areas between the two Asian giants.
* Causing concern for the survival of Tibet`s culture and religion, which is integral to Tibetan identity and important not only to Tibet, but also to China and the wider world.

The International Campaign for Tibet argues that only a re-orientation of economic strategy towards local integration – in effect, `Tibetanizing` development – and the participation of Tibetans in decision-making on their economy could reverse the trend of marginalization and estrangement and ultimately benefit the entire Asian region.

Prijs :

€5.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

A Raging Storm ; The Crackdown on Tibetan Writers and Artists after Tibet`s Spring 2008 Protests

 

 

Omschrijving:

`A Raging Storm` beschrijft de vervolging van Tibetaanse schrijvers en kunstenaars in Tibet sinds de protesten van 2008. In dit nieuwe rapport bericht ICT meer dan 50 gevallen Tibetanen, waaronder schrijvers, kunstenaars en ambtenaren die nu in de gevangenis zitten, zijn ` verdwenen` of gemarteld omdat ze zich kritisch hebben uitgelaten over de Chinese onderdrukking van de protesten in het voorjaar van 2008. Het rapport bevat uitgebreide informatie over de gevestigde essay schrijver en bekende ambtenaar Shogdung en zijn nieuwe boek `The Line between Sky and Earth`. Het boek - waarschijnlijk de aanleiding voor zijn arrestatie op 23 april - is een gedetailleerde analyse van de voorjaarsprotesten van 2008 als herontwaking van Tibetaans nationaal bewustzijn en solidariteit. In zijn boek beroept hij zich op het recht tot burgerlijke ongehoorzaamheid en solidariteit in navolging van Gandhi`s voorbeeld van geweldloosheid.

Prijs :

€5.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

Tibet at a Turning Point: The Spring Uprising and China’s New Crackdown

 

 

Omschrijving:

In spring 2008, a tidal wave of mainly peaceful protests against the Chinese government swept across Tibet. Tibetans risked their lives to demonstrate that their exiled leader, the Dalai Lama, and not the Chinese state, represents their interests. This uprising is a result of more than half a century of Communist Party misrule and revealed the breakdown of Beijing’s Tibet policy at a time when China sought to convey an image of harmony in the buildup to the Olympics.

Hu Jintao`s leadership appeared to have found itself with no other means than force and intimidation to restore control, and imposed a brutal crackdown that owes more to the political extremism and paranoia of the Maoist era than to a 21st century would-be superpower. China dramatically tightened security in Tibet and announced new "anti-terror" plans in order to prevent any possible embarrassment to the ruling Communist Party before a worldwide audience during the Olympics.

In order to hide its repression in Tibet, Beijing has sealed off virtually the entire plateau and imposed a news blackout. ICT’s report includes evidence of:

The "disappearance" and detention of hundreds of Tibetans, including monks, nuns and school children, who were treated with extreme brutality in custody;
Unarmed peaceful protestors shot dead and names of those who have died following torture in prison or as a result of suicide due to despair over the crackdown or being made to denounce the Dalai Lama;
More than 125 protests across the Tibetan plateau - the overwhelming majority non-violent;
Sweeping new measures to purge monasteries of monks and ban worship in the wake of the protests, revealing a systematic new attack on Tibetan Buddhism led by Chinese leader Hu Jintao that is reminiscent of the excesses of the Cultural Revolution;

The International Campaign for Tibet called for world leaders attending the Olympics to publicly express concern in Beijing about the crackdown in Tibet and the suppression of freedoms that led to the spring uprising. The Chinese leadership must also be pressed for a full accounting of the more than one thousand Tibetans whose status following the spring demonstrations in Tibet is unknown.

President Hu, whose rise to power is linked to his role as former Party boss in Tibet, was involved in drafting the hardline policies that led to Tibet`s spring uprising. In order to resolve the deepening crisis now, President Hu must be urged to engage directly with the Dalai Lama - recognized by the world as the pre-eminent representative of the Tibetan people - on Tibet`s future.

Prijs :

€5.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

Interpreting Tibet: A Political Guide to Traveling in Tibet to Traveling in Tibet

 

 

Omschrijving:

2007

`Interpreting Tibet` gives a reality check on the sights of Lhasa, exploring how both China’s assertions of power and Tibetan expressions of identity are revealed in the architecture of the city, as well as the reality behind Tibet’s apparent economic progress. The report advises tourists how to avoid putting Tibetans, and themselves, at risk, and offers tips on how to understand the signs of religious repression, and subtle acts of dissent by Tibetans.

ICT recommends that tourists read it before they leave for Tibet. Carrying a copy in a backpack or suitcase into Tibet could be regarded as a political or `splittist` act (in other words, as an attempt to `split` the motherland), and could therefore put local contacts at risk.

Prijs :

€5.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

A Great Mountain Burned by Fire

 

 

Omschrijving:

March 10, 2009, marked the 50th anniversary of the Tibetan Uprising in Lhasa that led to the Dalai Lama’s escape from Tibet, and the first anniversary of an unprecedented wave of overwhelmingly peaceful protests that swept across the Tibetan plateau, to be met by a violent crackdown.

Since March 10, 2008, the Chinese government has engaged in a comprehensive cover-up of the torture, disappearances and killings that have taken place across Tibet combined with a propaganda offensive against the exiled Tibetan leader, Nobel Peace Laureate the Dalai Lama.

In February and early March, the Chinese government stepped up levels of intimidation and adopted an increasingly harsh and systematic approach to silencing Tibetans and suppressing dissent, with the authorities calling upon officials, security forces and the general public to "crush" any signs of support for the Dalai Lama. State repression and the hardening of the Chinese government’s position on the Dalai Lama have created deepening tension in Tibet, the opposite of the ‘genuine stability’ that President Hu Jintao states is the leadership’s priority.

This is the only known period in Tibet when protests have continued despite the severity of Beijing’s response and its attempts to impose a news blackout. In response to an official ban on an important prayer ceremony in the Tibetan area of Sichuan province, a monk set himself on fire and was shot. Just a few days later, more than 100 monks protested in defiance of a ban on praying at their monastery, calling for religious freedom and for Tibetans in their area to be released from prison. In a rare and specific denial, the Chinese state media said that the monks had been engaged in “normal religious activity” and were not protesting (Xinhua, March 3).

During the 50th anniversary period, Tibetans continued to ‘disappear,’ often being taken from their homes in the middle of the night to face extreme brutality in ‘black jails.’ According to figures given in official statistics, 1,200 Tibetans remain unaccounted for since the protests began. The increase in numbers of political prisoners since March 10, 2008, is likely to be the largest increase that has ever occurred in Tibetan areas of the PRC under China’s current Constitution and Criminal Law. A list of more than 600 names and details of prisoners who have been detained since March 2008 is provided with ICT’s report.

`A Great Mountain Burned by Fire: China`s Crackdown in Tibet` details new campaigns directed against Tibetan culture and religion in the last few months. Almost any expression of Tibetan identity not directly sanctioned by the state can be branded as ‘reactionary’ or ‘splittist’ and penalized with a long prison sentence, or worse. Pop stars, artists and writers have been detained under a new drive against “cultural products” with suspect ideological content such as songs referring to the Dalai Lama, and in music bars Tibetan performers are no longer allowed to address the audience as “Tibetan brothers and sisters” because it is considered “subversive” to the “unity of the nationalities”.

Despite the severe risks, Tibetans continue to express their views and pass on information. Blog posts, emails and articles indicate an unquenchable spirit and expression of a deeply-felt Tibetan identity.

Prijs :

€5.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

  

The Communist Party as a Living Buddha

 

 

Omschrijving:

2007

The boy recognized by the Dalai Lama as the Panchen Lama, one of Tibet`s most important religious leaders, marked his 18th birthday and coming of age April 25, 2007, after more than a decade in Chinese custody. The Panchen Lama`s plight has come to symbolize the crisis facing the survival of Tibet`s religious culture. This report documents a trend of tightening control over religious practice and scholarship in Tibet today.

Using information from official documents obtained from Tibet and interviews with reincarnate lamas, monks and nuns from Tibet, the report documents the following:

  • Disturbing precedents on religious practice in the Tibet Autonomous Region,
  • A stepping up of the patriotic education campaign in religious institutions,
  • A commitment by the government of the People’s Republic of China to strengthen the powers of the Chinese Communist Party’s Democratic Management Committees in religious institutions,
  • A renewed determination by Chinese authorities to crack down on the influence of the Dalai Lama in Tibet,
  • The severe undermining of traditional systems of monastic education,
  • Appropriation by the atheistic Chinese state of authorities necessary for the transmission of teachings and the identification of reincarnate lamas.

 

Prijs :

€5.00

Bestellen :

ga hier naar de webwinkel
 

 

DONEER AAN ICT!