Steun Tibet

Om haar activiteiten te kunnen financieren is ICT afhankelijk van donaties van individuen en van fondsen. 

Een van de doelstellingen van ICT is het verwerven van internationale steun voor de Dalai Lama in zijn streven voor een vreedzame oplossing voor Tibet.

Een van de doelstellingen van ICT is het verwerven van internationale steun voor de Dalai Lama in zijn streven voor een vreedzame oplossing voor Tibet.

Home  >  Steun Tibet  >  Nalaten aan ICT - De Mandala Society  
   

Nalaten aan ICT - De Mandala Society

Staat u wel eens stil bij wat er met uw geld gebeurt na uw overlijden?
Uw nalatenschap wordt gevormd door uw bezittingen in geld, onroerend goed, antiek, sieraden en kunst na uw overlijden. Wanneer u niets hebt vastgelegd gaat uw nalatenschap volgens de wet naar uw kinderen, uw partner of andere familieleden.
Dat is natuurlijk een prima bestemming, maar het is ook mogelijk om (een deel van) uw nalatenschap te geven aan een goed doel.

Sinds 1 januari 2006 is uw nalatenschap aan goede doelen met de ANBI status, zoals de International Campaign for Tibet, vrij van erfbelasting (voorheen successierecht). Hiermee komt uw nalatenschap aan ICT dus voor 100% ten goede aan het de Tibetaanse zaak.


Als u zelf wilt bepalen aan wie u wilt nalaten, dan is het nodig om een testament op te laten maken bij een notaris. Alleen dan zijn uw wensen rechtsgeldig.

U kunt op twee manieren nalaten aan ICT, via Erfstelling of Legaat.

• Een legaat: met een legaat kunt u een specifiek bedrag of specifiek bezit nalaten aan ICT. Legaten kunnen geld betreffen, maar ook goederen, onroerend goed of waardepapieren.

• Erfstelling: bij een erfstelling wordt een bepaald deel van uw totale nalatenschap aan ICT toegekend. Naast bijvoorbeeld uw familieleden, vrienden of instellingen, benoemt u ICT dan als een van uw erfgenamen in de vorm van een bepaald percentage.

Waarom nalaten aan International Campaign for Tibet?

Nalatenschappen via de Mandala Society aan ICT dragen ertoe bij dat wij ons kunnen blijven inzetten voor Tibet. Met deze duurzame financiële middelen kunnen wij bijdragen aan een vreedzame oplossing voor de toekomst van Tibet via dialoog met de Chinese regering, het bevorderen van de mensenrechten in Tibet, het stimuleren van economische ontwikkeling in Tibet, en het behouden van unieke Tibetaanse cultureel erfgoed.

ICT heeft de Mandala Society in het leven geroepen voor mensen die ICT als begunstigde in hun testament hebben opgenomen.

Waarom de naam Mandala Society?
De mandala is een cirkel of een wiel dat symbool staat voor het mededogen en de liefde van een verlicht wezen voor alle andere wezens. De mandala wordt vaak weergegeven in de vorm van een zandpatroon dat vrede en lichamelijk evenwicht verbeeldt, zowel voor het individu als voor de wereld.

In de Tibetaanse context wordt de zandmandala vaak gecreëerd als uitdrukking van vergankelijkheid en onthechting. Nadat de mandala is opgebouwd, wordt deze op rituele wijze afgebroken en wordt het zand naar een rivier gedragen, om het aan de natuur terug te geven voor het welzijn van al het leven.

Wilt u lid worden van de Mandala Society of er meer over weten?
Stuur dan een e-mail naar  Shiba Degenhart, shiba.degenhart@savetibet.nl of bel ons op telefoonnummer 020-3308265.

 

De Mandala Society brochure kunt u :

 

hier downloaden 

hier online lezen

 

 

 

DONEER AAN ICT!