fbpx

Klimaat in Tibet én de rol van China

HELP VOOR HET TE LAAT IS!

Klimaat in Tibet én de kwalijke rol van China, help voor het te laat is!

Het Tibetaanse plateau en haar bewoners zijn de afgelopen decennia zwaar getroffen door klimaatverandering. De temperatuurstijging in Tibet heeft een verwoestend effect op de gletsjers, wilde dieren en de traditionele levenswijze van Nomaden en hun yaks.

China verergert de klimaatproblemen op het Tibetaanse plateau structureel. Bijna geheel onttrokken aan het oog van de rest van de wereld, transformeert de Chinese overheid het landschap in Tibet tot een wingewest voor eigen eer en glorie.

De Dalai Lama luidt de noodklok om Tibets natuurlijke schoonheid te beschermen

In 2021 vindt de VN Biodiversiteitsconferentie plaats aan de voet van het Tibetaanse Plateau. ICT Europe doet er komend jaar alles aan om het klimaat in Tibet hoog op de agenda te plaatsen.

Helpt u ons het Tibetaanse plateau te redden? 

Voor de nomaden in Tibet en iedereen op deze wereld? Alvast bedankt voor uw mooie gift!

.

.

Help voor het te laat is!

Nomaden worden verdreven.

Eeuwenlang leven de Tibetanen vreedzaam, in harmonie en op duurzame wijze met hun leefomgeving. Nomaden hebben niet alleen direct te maken met de catastrofale gevolgen van de temperatuurstijging maar ook met aantasting van hun leefgebied door de bouw van dammen, ontbossing, mijnbouw en verlegging van rivieren door en ten behoeve van China.

Omdat de Chinezen daar geen pottenkijkers bij kunnen gebruiken én om ruimte te maken voor immigranten uit eigen land, worden Nomaden massaal van hun land en vee verdreven, en gedeporteerd.

Helpt u ons het Tibetaanse plateau te redden? Voor de nomaden in Tibet en iedereen op deze wereld?

ICT zet zich in voor Tibet

International Campaign for Tibet gaat de wereld in 2021 alles vertellen over het klimaatprobleem in Tibet en de invloed van China daarop. Naast onze voorbereiding en aanwezigheid op een tweetal (VN-)klimaatconferenties in mei en november, doen we dat door grootschalig campagne te voeren. Uw steun is nodig om:

  • Een internationale conferentie te organiseren samen met diverse NGO’s, Tibet – organisaties, met deelname van vooraanstaande klimaatexperts;
  • De bewustwording bij politiek, media en publiek te vergroten door acties en informatievoorziening;
  • Online paneldiscussies met klimaat- en milieu-experts te organiseren;
  • Voorlichtings- en campagnemateriaal te ontwikkelen.

Geeft u ons een krachtige stem? Steun onze acties voor de klimaatconferenties!

Mogen wij de klimaatverandering in Oost-Azië als volgt omschrijven? Tibet smelt. De buurlanden drogen uit. En China brengt dit proces in een stroomversnelling. Help Tibet voor het te laat is!