Klimaat in Tibet én de rol van China

HELP VOOR HET TE LAAT IS!
Help voor het te laat is!

ICT Europe doet er alles aan om de klimaatproblemen voor mens, dier en natuur in Tibet hoog op de agenda te plaatsen!

Klimaat in Tibet én de kwalijke rol van China...

  • … het Tibetaanse plateau is zwaar getroffen door klimaatverandering
  • … de temperatuurstijging in Tibet heeft een verwoestend effect op de gletsjers, wilde dieren en de traditionele levenswijze van Nomaden
  • … China verergert de klimaatproblemen op het Tibetaanse plateau structureel
  • … de Dalai Lama luidt de noodklok om Tibets natuurlijke schoonheid te beschermen
  • … eind 2021 vindt de VN conferentie over klimaat plaats aan de voet van het Tibetaanse Plateau.

Nomaden worden verdreven.

Eeuwenlang leven de Tibetanen vreedzaam, in harmonie en op duurzame wijze met hun leefomgeving. Nomaden hebben niet alleen direct te maken met de catastrofale gevolgen van de temperatuurstijging maar ook met aantasting van hun leefgebied door de bouw van dammen, ontbossing, mijnbouw en verlegging van rivieren door en ten behoeve van China.

Omdat de Chinezen daar geen pottenkijkers bij kunnen gebruiken én om ruimte te maken voor immigranten uit eigen land, worden Nomaden massaal van hun land en vee verdreven, en gedeporteerd.

ICT zet zich in voor Tibet

International Campaign for Tibet gaat de wereld in 2021 alles vertellen over het klimaatprobleem in Tibet en de invloed van China daarop. Naast onze voorbereiding en aanwezigheid op een tweetal (VN-)klimaatconferenties in mei en november, doen we dat door grootschalig campagne te voeren. Uw steun is nodig om:

  • Een internationale conferentie te organiseren samen met diverse NGO’s, Tibet – organisaties, met deelname van vooraanstaande klimaatexperts;
  • De bewustwording bij politiek, media en publiek te vergroten door acties en informatievoorziening;
  • Online paneldiscussies met klimaat- en milieu-experts te organiseren;
  • Voorlichtings- en campagnemateriaal te ontwikkelen.

Mogen wij de klimaatverandering in Oost-Azië als volgt omschrijven? Tibet smelt. De buurlanden drogen uit. En China brengt dit proces in een stroomversnelling. Help Tibet voor het te laat is!