International Campaign for Tibet heeft een brief verstuurd aan politieke partijen over de verkiezingen met vier vragen over Tibet. Lees hier de antwoorden van Volt

  • Kunt u in 1 woord een omschrijving geven van de mensenrechtensituatie in Tibet?

Erbarmelijk. Volt gaat uit van de bevindingen van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch om een beeld te krijgen van hoe regeringen omgaan met hun verantwoordelijkheid om de mensenrechten van hun inwoners te garanderen. Het is duidelijk dat de Chinese overheid zich niet aan deze verantwoordelijkheid houdt, ook niet in Tibet.

  • Als uw partij gaat regeren, of in de oppositie komt, wat gaat u doen om de mensenrechtenschendingen in Tibet aan de orde te stellen?

Als Europese partij zal Volt in de Tweede Kamer de Nederlandse regering verzoeken zich binnen de EU (specifiek in de Raad van de EU en de Europese Raad) hard te maken voor een stevig mensenrechtenbeleid, ook m.b.t. China en Tibet. Wanneer Volt zitting neemt in de parlementen van andere EU-lidstaten, dan zullen we daar dezelfde opstelling hanteren. Dit omhelst o.a. het op nationaal en Europees niveau aanspreken van de Chinese regering op hun mensenrechtenschendingen en het niet langer ondersteunen van handelsmissies naar China.

Daarnaast gaat Volt graag in gesprek met de Tibetaanse gemeenschap in Europa om hun situatie beter te begrijpen en waar mogelijk hier aandacht voor te vragen.

  • Bent u bereid om deel te nemen aan een onderzoeksmissie naar Tibet of bij de VN aan te dringen op zon missie?

Voor Volt is het duidelijk dat de mensenrechtensituatie in Tibet erbarmelijk is. Daarom zijn wij benieuwd naar hoe een dergelijke onderzoeksmissie er uit zou zien en welke rol Volt daarin kan spelen. Een VN-onderzoeksmissie naar China kan internationaal meer aandacht genereren voor de mensenrechtensituatie in China en dan in het bijzonder in Tibet, Xinjiang en Hongkong.

  • Hoe gaat u zich ervoor inzetten dat Chinese functionarissen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Tibet, op de EU sanctielijst worden geplaatst? 

Volt juicht de totstandkoming van het EU-mensenrechtensanctieregime toe als middel om mensenrechtenschendingen buiten de EU een halt toe te roepen. De gevolgen van een ‘listing’ (o.a. het ontzeggen van toegang tot de EU en het bevriezen van financiële tegoeden) moeten ervoor zorgen dat mensenrechtenschenders hun gedrag aanpassen. Om op een effectieve manier sancties in te zetten is het belangrijk dat we eerst weten welke Chinese overheidsfunctionarissen (financiële) belangen hebben in Europa. De EU kan deze kennis gebruiken om te bepalen hoe het EU-mensenrechtensanctieregime het meest effectief ingezet kan worden, d.w.z. de grootste kans heeft om een verbetering van de mensenrechtensituatie in Tibet en andere gebieden te realiseren.

STUUR EEN BEDANKMAIL NAAR VOLT

Het sturen van een e-mail hebben wij heel makkelijk voor je gemaakt:

Stap 1: klik op de button “stuur een bericht”. Jouw e-mail programma wordt nu automatisch geopend, inclusief het e-mail adres van de partij en onze voorgestelde tekst.

Stap 2: pas de tekst aan (optioneel). Natuurlijk kun je onze voorgestelde tekst naar eigen wens aanpassen. Dit kan gewoon door in de e-mail tekst toe te voegen. Vergeet ook niet je eigen naam onder de e-mail te plaatsen.

Stap 3. klik op verzenden. Ja, zo simpel is het!​

STUUR EEN E-MAIL NAAR VOLT!

Klik hier om terug te gaan naar de Stemwijzer voor Tibet

 

Stemwijzer voor Tibet