International Campaign for Tibet heeft een brief verstuurd aan politieke partijen over de verkiezingen met vier vragen over Tibet. Lees hier de antwoorden van de SGP

  • Kunt u in 1 woord een omschrijving geven van de mensenrechtensituatie in Tibet?

Hachelijk.

  • Als uw partij gaat regeren, of in de oppositie komt, wat gaat u doen om de mensenrechtenschendingen in Tibet aan de orde te stellen?

Onder meer door de toevloed van Han-Chinezen staat de Tibetaanse cultuur onder druk. Vrijheden worden ingeperkt. De SGP wil gesprekken over handel met China koppelen aan een serieuze dialoog over de rechten van minderheden in China, zoals christenen en Oeigoeren, en over intimidatie in de regio (Zuid-Chinese Zee, Hong Kong, Taiwan, Tibet en steun aan het regime in Noord-Korea). Wij zullen het EU-China-investeringsakkoord (CAI) mede in dat licht beoordelen.

  • Bent u bereid om deel te nemen aan een onderzoeksmissie naar Tibet of bij de VN aan te dringen op zon missie?

De SGP is voorstander van zon missie, die wellicht met een brede blik naar China en de regio kan kijken. Dus niet naar de situatie in Tibet, maar dan wel in samenhang met de situatie in andere (grens)regios en de verdrukking van minderheden in algemene zin.

  • Hoe gaat u zich ervoor inzetten dat Chinese functionarissen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Tibet, op de EU sanctielijst worden geplaatst? 

Waar nodig zullen wij dat aankaarten via de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Hij is degene die dergelijke acties op EU-niveau kan agenderen. Daarbij moet het niet gaan lippendienstmaar om daadwerkelijke impact. De vraag blijft telkens: kiezen we voor geld of voor het geweten?

STUUR EEN BEDANKMAIL NAAR DE SGP

Het sturen van een e-mail hebben wij heel makkelijk voor je gemaakt:

Stap 1: klik op de button “stuur een e-mail”. Jouw e-mail programma wordt nu automatisch geopend, inclusief het e-mail adres van de partij en onze voorgestelde tekst.

Stap 2: pas de tekst aan (optioneel). Natuurlijk kun je onze voorgestelde tekst naar eigen wens aanpassen. Dit kan gewoon door in de e-mail tekst toe te voegen. Vergeet ook niet je eigen naam onder de e-mail te plaatsen.

Stap 3. klik op verzenden. Ja, zo simpel is het!​

STUUR EEN E-MAIL NAAR DE SGP!

Klik hier om terug te gaan naar de Stemwijzer voor Tibet

 

Stemwijzer voor Tibet