‘Wat doet China in Tibet?'

‘Wat doet China in Tibet? Systematische schendingen van mensenrechten in Tibet’

‘Wat doet China in Tibet? Systematische schendingen van mensenrechten in Tibet’ gaat uitgebreid in op de gevolgen van het Chinese repressieve beleid in Tibet.

Aanscherping staatscontrole
Het rapport toont aan dat de fundamentele rechten van de Tibetanen op vrijwel elk gebied – waaronder religie, cultuur, onderwijs, gezondheid, huisvestiging, economie en milieu – op grote schaal worden geschonden.