Gevaren van China's antiterreurwet

Gevaren van China's antiterreurwet voor Tibetanen en Oeigoeren

“De ingrijpende maatregelen in de nieuwe wetgeving – die regeringen over de hele wereld hebben verontrust – zijn minder gericht op het voorkomen van terreur en het beschermen van Chinese burgers, en meer op het elimineren van afwijkende meningen en het afdwingen van naleving van het beleid van de Communistische partij.


“Deze maatregelen leiden tot een toename van de spanningen en verhoogt risico op geweld door het wegnemen van andere middelen om toevlucht tot te nemen. Daarnaast ondermijnt het ook de legitimiteit van echte internationale anti-terreur inspanningen. Vrede en stabiliteit worden niet bereikt door middel van hyper-beveiliging, noch door het bestempelen van de Nobelprijswinnares de Dalai Lama als terrorist, wiens leiderschap ervoor heeft gezorgd dat Tibetanen zich niet hebben gewend tot gebruik van geweld als reactie op de onderdrukking.”

ICT EU Policy Director Vincent Metten

International Campaign for Tibet (ICT) en FIDH vestigen in dit rapport de aandacht op de ernstige risico’s op mensenrechtenschendingen en het contra-productieve karakter van de nieuwe antiterreurwet van China.

Het rapport is gebaseerd op de analyses van ICT en FIDH met betrekking tot China’s antiterreur strategie en wetgeving, alsmede op de bevindingen van een in juni 2016 gehouden internationale rondetafelconferentie. Experts hebben op deze ronde-tafel discussie uitvoerig uit de doeken gedaan, hoe de Chinese regering probeert haar repressieve maatregelen te legitimeren door het invoeren van de wetgeving, die de controle van de Chinese Communistische partij over de vrije meningsuiting vergroot en de middelen geeft om afwijkende meningen in Tibet en Xinjiang te onderdrukken.

Het rapport schetst hoe en waardoor de wet een gevaar vormt voor de mensenrechten en de effectieve bestrijding van terrorisme, en hoe de Chinese autoriteiten en de internationale gemeenschap deze uitdaging kunnen aanpakken en ervoor zorgen dat de Chinese terrorismebestrijding aanpak niet leidt tot meer geweld.

ICT Special Report: “Gevaren van China’s antiterreurwet voor Tibetanen en Oeigoeren”
kunt u hier downloaden:

Download hier het volledige rapport