Publicaties en Beeld

ICT is een betrouwbare en accurate bron van informatie over Tibet.

Home  >  Publicaties & Beeld  >  Kernthema's  >  Wie leidt Tibet? China's leiderschap  
   

Wie leidt Tibet? China's leiderschap

INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET
www.savetibet.nl


China’s complexe en langs partijlijnen gefractioneerde machtsstructuren zijn voor wat de Tibetaanse kwestie betreft bijna volledig ondoorzichtig. De betrokken overheids- en partijfunctionarissen van de Chinese Communistische Partij (CCP) hoeven op geen enkele wijze verantwoording af te leggen aan het Tibetaanse volk zelf.

Tibet wordt nog steeds overheerst - zowel regionaal als in de betreffende Partij en overheidskantoren in Peking - door een hardvochtige conservatieve fractie. Die bestaat, zoals meerdere waarnemers hebben opgemerkt, uit mensen die door de jaren heen hun carrière bijna volledig hebben gebaseerd op het "anti-Dalai" en het "anti-afscheiding” zijn, en die dus een belang hebben in het voorkomen van iedere vorm van verzoening tussen de Chinese regering en de Dalai Lama. Hoewel dergelijke "anti-Dalai”-houdingen de sleutel kunnen zijn tot het bevorderen van hun eigen carrière, hebben de vaak scherpe persoonlijke veroordelingen van de Dalai Lama de overgrote meerderheid van de Tibetanen ernstig vervreemd van het Chinese establishment in Tibet - lang voordat de groeiende sociale en economische marginalisering een rol speelden bij de overwegingen van de Tibetanen.

Leiderschap van de Centrale Staat, Hu Jintao
De eindverantwoordelijkheid voor het Chinese beleid in Tibet ligt bij de Chinese president Hu Jintao, de hoogste Partij- en de regeringsleider in de Volksrepubliek China. Hu heeft een bijzonder sterke persoonlijke connectie met Tibet als het voormalige Partijhoofd van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) van 1988 tot 1992. Hij gaf leiding aan de invoering van de noodtoestand, maakte een abrupt einde aan een periode van relatieve politieke liberalisering, en bracht uiteindelijk hiermee zichzelf bekendheid binnen de Partij.

Hu Jintao behoorde tot de kern van senior Chinese leiders, die elkaar in juli 1994 in Peking ontmoetten op het "Derde Work Forum" over Tibet om beleid te ontwikkelen dat gericht was op een snelle economische ontwikkeling in Tibet en tegelijkertijd probeerde om loyaliteit aan de Dalai Lama te ondermijnen. Als vicepresident nam hij in juli 2001 deel aan het "Vierde Work Forum ', waar een soortgelijk beleid werd geconsolideerd met de dringende noodzaak om "Het Tibetaans Boeddhisme krachtig te leiden om het aan te passen aan het socialisme."

TAR partij secretaris, Chen Quanguo
Chen Quanguo werd in 1955 geboren en is afkomstig uit Pingyu in de Henan-province. Hij sloot zich in 1976, tegen het einde van de Culturele Revolution, bij de Chinese Communistische Partij aan, en in de daarop volgende twintig jaar klom hij geleidelijk op van werknemer in een fabriek voor auto-onderdelen tot Partijsecretaris in een district in de provincie Henan.  Voorafgaand aan zijn huidige functie spendeerde hij zijn hele carrière in de provincies Henan en Hebei in de directe omgeving van het Stadsbestuur van Peking.

In het midden van de negentigerjaren werd hij benoemd op tamelijk hoge Partij-posten in middelgrote steden in Henan, voordat hij een mastergraad in de economie haalde, die hij in 1997 voltooide. Zijn carrière schijnt daarna, in het eind van de negentiger jaren, in een versnelling te zijn gekomen. Hij werd halverwege 2000 (the mid 2000s?) Plaatsvervangend Gouverneur van de Henan-provincie en hoofd van het invloedrijke Organization Department van de Partij, die toezicht houdt op de benoemingen van de Partij in de provincie.

In november 2009 werd hij benoemd tot Plaatsvervangend Partijsecretaris van de aangrenzende provincie Hebei. Slechts een maand later werd hij benoemd tot Uitvoerend Gouverneur van de Hebei-provincie. Hij vulde de vacante post op van Hu Chunhua ( een reizende ster op het politieke toneel, die in de TAR heeft gediend en die vaak wordt aangeduid als “Kleine Hu” door zijn overeenkomsten met de Chinese president Hu Jintao). Hu Chunhua  werd zelf Partijsecretaris van de Inner Mongolia Autonomous Region (IMAR).

Zowel Hu Chunhua als Chen Quanguo dienden kort als gouverneurs van de Hebei-provincie – beiden dienden ongeveer anderhalf jaar als waarnemend of als volledig gouverneur  – voordat ze respectievelijk Partijsecretaris werden van de IMAR en de TAR.

Het is momenteel niet duidelijk welke expertise of ervaring Chen Quanguo inbrengt bij de sleutelpositie van Partijsecretaris van de TAR. Zijn mastergraad in de economie behaalde hij bij een relatief kleine universiteit op een moment dat hij al redelijk goed carrière gemaakt had, en hij schijnt geen momenten van uitblinken en opvallende successen te hebben gehad in zijn voorgaande posities.

Leiding op lokaal niveau, gouverneur van de TAR, Pema Trinley
In januari 2010 werd een voormalige officier bij de People's Liberation Army (PLA), Pema Trinley (Chinese transcriptie: Baima Chilin), benoemd tot gouverneur van de TAR. Als Executive Vicevoorzitter van de TAR sinds 2003, diende Pema Trinley in de PLA. Hij was in Tibet gelegerd van 1969 tot 1986, en zal waarschijnlijk de verdere uitvoering van het harde veiligheidsbeleid in Tibet begeleiden. Hij maakte ook deel uit van de Chinese delegatie die de afgezanten van de Dalai Lama in november 2008 ontmoette tijdens de achtste ronde van de Chinees-Tibetaanse dialoog. Bij zijn aanstelling verklaarde Pema Trinley: "Stabiliteit is van alles overstijgend belang. Wij zullen alle pogingen tot afscheiding krachtig bestrijden, de nationale eenwording en de veiligheid waarborgen, en de eenheid tussen de verschillende etnische groepen in Tibet bewaren" (Xinhua, 15 januari 2010). (Voor meer informatie over zijn benoeming, zie Leadership shifts in Tibet indicate Party priorities of military control and ‘stability’ [1].)

Pema Trinley is een van de weinige etnische Tibetanen in de hogere niveaus van de lokale overheid -  echter, zijn positie heeft hem niet het bijbehorende respect van zijn mede-Tibetanen opgeleverd. Etnische Tibetanen in de lagere echelons van de overheid worden vaak door de gewone Tibetanen gezien als werkzaam voor de bescherming van de gemeenschappelijke Tibetaanse belangen onder de (gemeenschappelijke) dreiging van de sociale en economische marginalisering. Hoge functionarissen, zoals de Pema Trinley, echter, zijn niet populair onder de Tibetanen, die de actieve rol die zij spelen, ervaren als handhaving en sanctionering van het immens impopulaire beleid van de Chinese overheid in Tibet. (zie: A way forward onder [2]).

De United Front Work Department
De United Front Work Department (UFWD) is een organisatie binnen het Centraal Comite van de CCP, die werkt als een poortwachter voor binnenlandse en buitenlandse "niet-partij" groeperingen en individuen, die te maken hebben met de Partij voor wat betreft een select aantal onderwerpen. De Chinese ambtenaren die de speciale afgezanten van de Dalai Lama ontmoeten zijn afkomstig uit de UFWD. Als toegangspoort voor contacten met de partij en regering heeft de UFWD echter weinig feitelijke uitvoerende macht om beleidsverandering in China en Tibet te bewerkstelligen. De directeur van de UFWD in de TAR is de Tibetaan Gonpo Tashi.

De Central Tibet Work Coordination Working Group
Het belangrijkste orgaan van de CCP voor de coördinatie van het beleid in Tibet, de "Centraal Tibet Work Coordination Working Group",  staat onder meer bekend als de "Central Coordination Group on the Struggle Against the Dalai-clique". Er is publiekelijk zeer weinig over deze groep of haar werkwijze bekend, en in de officiële pers van China wordt naar haar bestaan slechts incidenteel en zijdelings verwezen. De anciënniteit van de leden van de groep - die geen van allen Tibetanen zijn, en het brede spectrum aan belangen die door hun respectievelijke bureaus wordt vertegenwoordigd, suggereren dat de groep meer als een kanaal optreedt waarlangs het bestaande beleid wordt geëvalueerd en verfijnd voordat dit in Tibet ten uitvoer wordt gebracht, dan als een orgaan voor het daadwerkelijk initiëren en formuleren van beleid. De werkgroep is tussen 2003 en 2006 slechts vijf keer bijeengekomen, zoals blijkt uit onderzoek gepubliceerd door de CECC. (Zie het ICT-rapport "Tibet at a Turning Point" voor meer informatie over de UFWD en de Working Group. [3])

Tibet Work Forum
Het Vijfde Tibet Work Forum, gehouden van 18 tot 20 januari 2010, was de meest recente in een reeks van zeldzame strategiebijeenkomsten over Tibet, die tot nu toe slechts vijf keer zijn gehouden sinds de Chinezen Tibet hebben bezet in 1949-1950. De bijeenkomst werd bijgewoond door meer dan 300 van de hoogste Partijleiders en regerings- en militaire leiders van China. Het Vijfde Tibet Work Forum benadrukte plannen voor een "sprong voorwaarts ontwikkeling", en het op een lijn brengen van het niveau van inkomsten en andere economische indicatoren met die in andere delen van de Volksrepubliek China. Voorgaande Tibet Work Forums hebben vaste vorm gegeven aan de Partijlijn wat betreft Tibet, wat bijzonder duidelijk was bij het Derde Tibet Work Forum in 1994, die een agressieve strategie van integratie, versnelde economische ontwikkeling, en toegenomen politieke repressie uitstippelde na de grootschalige demonstraties van de eind jaren ‘80. (Zie ICT-rapport "Top-level meeting in Beijing sets stratey on Tibet". [4]).

Links
[1]   Leadership shifts in Tibet indicate Party priorities of military control and ‘stability’
[2]   A way forward: perspectives from inside Tibet
[3]   Tibet at a Turning Point
[4]   Top-level meeting in Beijing sets strategy on TibetDONEER AAN ICT!