Publicaties en Beeld

ICT is een betrouwbare en accurate bron van informatie over Tibet.

Home  >  Publicaties & Beeld  >  Kernthema's  >  Tibet en de Dalai Lama  
   

Tibet en de Dalai Lama

INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET
www.savetibet.nl


"Zolang het universum voortduurt, en voor zo lang als levende wezens blijven bestaan, tot die tijd zal ook ik blijven om de ellende van de wereld te verdrijven."
Achtste eeuwse boeddhistische heilige, Shantideva

Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama van Tibet, Tenzin Gyatso, werd geboren in een boerengezin op 6 juli 1935 in het dorp Takster in het Amdo-gebied in het noordoosten van Tibet (de huidige provincie Qinghai). Op tweejarige leeftijd werd hij herkend door een zoek-comité van hoge monniken en ambtenaren uit Lhasa, in overeenstemming met de Tibetaanse traditie, als de reïncarnatie van de vorige Dalai Lama. Hij werd op 22 februari 1940 geïnstalleerd in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa.

De Dalai Lama wordt beschouwd als de manifestatie van Avalokitesvara, de Bodhisattva van Mededogen en de beschermgodheid van Tibet, die ervoor kiest om te reïncarneren om te dienen en om het lijden van de mensen te helpen verlichten. Volgens Tibet’s unieke systeem fungeert de Dalai Lama zowel als wereldlijk leider van het Tibetaanse volk als spirituele leider van het Tibetaanse boeddhisme. Hoewel door de eeuwen heen de invloed op de Tibetaanse staat zich uitbreidde en inkromp overeenkomstig de ambities van de Tibetaanse leiders en hun Chinese en Mongoolse buren, was Tibet vanaf 1911 een onafhankelijk land met volledige controle over binnenlandse en internationale aangelegenheden.

Al snel nadat Mao Zedong de oprichting van de Volksrepubliek China afkondigde, maakte hij zijn voornemen bekend om Tibet te bevrijden van het Westerse imperialisme, en in 1949-1950 viel het Volksbevrijdingsleger Tibet binnen. De regenten in Tibet, die het regeringsgezag uitoefenden tot de Dalai Lama volwassenheid bereikte, besloten om de 15-jarige Dalai Lama onmiddellijk te installeren als wereldlijk leider van het land. In 1951, stuurde de regering in Lhasa een delegatie voor de vredesbesprekingen in Peking. Onder dreiging van verdere militaire invallen werd de delegatie gedwongen de "Overeenkomst inzake de vreedzame bevrijding van Tibet" te ondertekenen. Drie jaar later reisde de 19-jarige Dalai Lama zelf naar Peking, waar hij door Mao werd verwelkomd. Het was tijdens hun laatste ontmoeting dat Mao tegen de Dalai Lama de beroemde uitspraak deed: "Religie is vergif."

Tijdens de jaren ‘50 ontvluchtten duizenden de invoering van socialistische hervormingen in het oosten van Tibet, zij overspoelden Lhasa, en dat maakte de relatie tussen de Tibetaanse regering en Peking steeds onhoudbaarder. In 1959 brak een opstand uit, veroorzaakt door de vrees, dat een uitnodiging van het Chinese garnizoen in Lhasa aan de Dalai Lama zou leiden tot zijn ontvoering of erger. De Dalai Lama moest vluchten voor zijn leven. Sinds 1960 woont hij in Dharamsala, India, waar hij een regering in ballingschap heeft opgericht en een democratisch bestuurssysteem heeft opgezet voor een gemeenschap van lang-verblijvende vluchtelingen van naar schatting 125.000 Tibetanen.

In de traditie van Mahatma Gandhi en Martin Luther King Jr. is de Dalai Lama uitgegroeid tot een van de belangrijkste voorstanders van geweldloosheid en hij bepleit vreedzame oplossingen gebaseerd op tolerantie en wederzijds respect. Hiervoor heeft hij over de hele wereld bewondering verworven en werd hij in 1989 bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede en de in 2007 met de Amerikaanse Congressional Gold Medal.

De Chinese regering ziet ieder uiterlijk vertoon van eerbied voor de Dalai Lama als een vorm van "separatisme" en degenen, die oproepen voor zijn terugkeer naar Tibet of betrapt worden op het in bezit hebben zijn afbeelding kunnen harde straffen van de Chinese autoriteiten tegemoet zien.


DONEER AAN ICT!