Publicaties en Beeld

ICT is een betrouwbare en accurate bron van informatie over Tibet.

Home  >  Publicaties & Beeld  >  Kernthema's  >  Internationale Lobbyactiviteiten voor Tibet  
   

Internationale Lobbyactiviteiten voor Tibet

INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET
www.savetibet.nl


International Campaign for Tibet vierde in 2008 met trots haar 20 jarige bestaan. Al meer dan twee decennia vraagt ICT de aandacht van de wereld voor het onrecht en de wreedheden die het Tibetaanse volk ondergaan. Met kantoren in Washington DC, Amsterdam, Berlijn, Brussel en extra capaciteit in Londen, bereikt het lobbywerk van ICT een internationaal publiek, en krijgt zij steun voor Tibet in nationale hoofdsteden en overheidsinstanties. Centraal in de doelstelling van het lobbywerk van ICT staat de steun voor Tibetaanse zelfbeschikking, zoals deze vorm heeft gekregen in de Middle Way Approach van de Dalai Lama. Daarnaast werkt ICT aan de bevordering van de fundamentele mensenrechten voor Tibetanen, duurzaamheid in economische ontwikkeling, beëindiging van de degradatie en herstel van de natuurlijke hulpbronnen en het milieu in Tibet, bescherming van Tibetaanse vluchtelingen, en steun voor de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap.

ICT steunt de legitimiteit van de Tibetaanse regering in ballingschap en de Dalai Lama als leider van het Tibetaanse volk. ICT is van mening dat het Middle Way Approach van de Dalai Lama, voor het bereiken van een politieke oplossing voor Tibet, de Chinese regering de beste perspectieven biedt voor vrede en stabiliteit in Tibet. In februari 2010 had de Amerikaanse president Barack Obama een ontmoeting met de Dalai Lama en gaf hij een verklaring af waarin hij Amerikaanse steun herbevestigde (volledige tekst beschikbaar onder: [1]). Op grond van de Tibetan Policy Act van 2002 rapporteert het Amerikaanse State Department ieder jaar aan het Congres over de status van de Chinees-Tibetaanse onderhandelingen (volledige tekst onder: [2]). In oktober 2007 heeft het Amerikaanse Congres de Dalai Lama de hoogste civiele onderscheiding, de ‘Congressional Gold Medal’, toegekend voor zijn inzet voor geweldloosheid en dialoog, uitgereikt door de toenmalige president George W. Bush (voor meer informatie: [3]). Deze en tal van andere acties, ondersteund door lobbywerk van ICT, zenden een duidelijke boodschap aan de Tibetanen in Tibet en de Chinese leiders dat de Verenigde Staten achter de Middle Way Approach en de Dalai Lama staan.

Internationaal werken de kantoren van ICT nauw samen met de leden van het Europees Parlement (EP) die zich aaneengesloten hebben in de Tibet Intergroup van het EP, om op te komen voor Tibet. Terwijl zij aandringt op gezamenlijke actie en een gemeenschappelijk standpunt binnen de EP over Tibet, is ICT binnen Europa een bron van informatie over de complexe politieke en mensenrechtensituatie in Tibet. ICT steunt het Tibetaanse parlement in ballingschap door de ‘World Parliamentarians Convention on Tibet’ te organiseren, en zo vertegenwoordigers van democratische regeringen over de hele wereld te betrekken bij het steunen van Tibetanen en te helpen bij het bereiken van een politieke oplossing voor Tibet. (Voor meer informatie bezoek: [4]) In 2009 werd het International Network of Parliamentarians for Tibet opgericht.

Als geloofwaardig pleitbezorger legt ICT getuigenverklaringen af aan overheden en overheidsinstanties, waaronder het Amerikaanse Congres en nationale parlementen, het Europees Parlement en de Verenigde Naties. Door wereldleiders te voorzien van de feiten over de realiteit in Tibet stimuleert ICT multilaterale actie om Chinese leiders aan te spreken om hun mensenrechtenschendingen te beëindigen en de legitieme vertegenwoordigers van Tibet vreedzaam tegemoet te treden.

Met kantoren in India en Nepal, evenals een sterk netwerk van Tibetanen in Tibet en in ballingschap, is ICT in staat om actueel rapport uit te brengen over Tibet, met inbegrip van kwesties die verband houden met Tibetaanse vluchtelingen. Met deze informatie worden overheden en instellingen op de hoogte gehouden bij hun contacten met de Chinese overheid. Tijdens de maart 2008 protesten in Tibet wendden regeringsleiders zich tot ICT voor informatie over het verloop van de gebeurtenissen in Tibet, vaak in respons op ICT-leden van over de hele wereld die hun regeringen opriepen om te protesteren tegen de harde reactie van China op de vreedzame demonstraties.

ICT houdt een uitgebreide lijst bij van Tibetaanse politieke gevangenen, de aanklachten tegen hen, en hun veroordeling - een bron van informatie die een belangrijke rol speelt in het lobbywerk van ICT bij regeringen. In haar werk met overheden en wereldleiders ten gunste van individuele Tibetaanse politieke gevangenen, steunt ICT de pleidooien van regeringen ten behoeve van deze politieke gevangenen tijdens vergaderingen met Chinese functionarissen (bezoek ICT’s Politieke Gevangenen Actiepagina: www.missingvoices.net). In 2003, na een gezamenlijke lobby bij regeringen door ICT en mensenrechtenbelangengroepen, liet de Chinese regering Ngawang Sangdrol vrij, nadat ze 11 jaar van een 21 jaar lange gevangenisstraf had uitgezeten voor een vreedzame protestactie - de langste veroordeling voor een vrouwelijke politieke gevangene in Tibet. (Zie: [5])

ICT werkt ook samen met Tibetanen om te identificeren welke hulp ze nodig hebben om financiële steun veilig te stellen bij regeringen voor ontwikkelingsprogramma's in Tibet. Ieder jaar gaat financiële steun uit de VS, Europa en andere landen naar programma’s voor ontwikkelingswerk, cultuur en onderwijs, die lokale Tibetanen in Tibet steunen en de Tibetaanse cultuur en identiteit beschermen.

Tibetanen in ballingschap profiteren ook van het lobbywerk van ICT. ICT stelt miljoenen dollars aan overheidssteun veilig voor nieuwe en lang verblijvende vluchtelingen in India en Nepal, en ICT zet zich in om grote en kleine initiatieven, die een positieve impact op Tibetanen kunnen hebben, te steunen. Van het Tibetaanse transitcentrum voor vluchtelingen in Kathmandu, de ‘Tibetaanse Kinderdorp Scholen’, klinieken en tal van kleine particuliere projecten, tot Voice of America en emigratie-visa, heeft ICT een blijvende bijdrage geleverd.

Het lobbywerk van ICT draait om de vasthoudendheid en de creativiteit van toegewijde parlementariërs van over de hele wereld. Wilt u meer weten over of deelnemen aan het lobbywerk van ICT, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde ICT-kantoor.

Links:
[1]   Statement from the Press Secretary on the President's Meeting with His Holiness the XIV Dalai Lama
[2]   Tibetan Policy Act
[3]   Congressional Gold Medal Ceremony: transcripts of speeches and webcast 
[4]   ICT's Government Advocacy
[5]   Ngawang Sangdrol


DONEER AAN ICT!