Over Ons

International Campaign for Tibet zet zich in voor mensenrechten en Democratische vrijheden in Tibet.

International Campaign for Tibet zet zich in om mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk te bevorderen.

Home  >  Over Int Campaign for Tibet  >  Jaarverslagen  >  2012 Jaarverslag  
   

2012 Jaarverslag

Het Jaarverslag 2012 toont in woord en beeld de thema’s, onderwerpen en activiteiten waar de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) zich in 2012 intensief  mee heeft bezig gehouden. NSICT legt hiermee rekenschap af van haar inspanningen voor het Tibetaanse volk en geeft daarnaast gedetailleerd inzicht hoe de organisatie er in 2012 financieel voor stond.
 
Het was een bewogen jaar waarin er uit Tibet een vurige noodkreet klonk: veel monniken, nonnen en ook leken staken zichzelf in brand als protest tegen de onderdrukking door China. Door die dramatische ontwikkeling werd het voor NSICT een jaar waarin wij ons, naast de reguliere werkzaamheden, extra inspanden door meer activiteiten te ontplooien.
 
NSICT richtte zich in 2012 op diverse doelgroepen: regeringen, intergouvernementele organisaties zoals de VN, mensenrechtenorganisaties, de media, het algemene publiek en de eigen achterban. Via publieksacties, campagnes en lobbyactiviteiten genereerde NSICT mondiaal aandacht voor Tibet.
 
Ondanks de ernstige situatie in Tibet waren er buiten Tibet positieve ontwikkelingen. Tijdens 6de World Parliamentarian Convention on Tibet spraken parlementariërs hun politieke steun voor Tibet uit. De EU en nationale regeringen riepen in resoluties China op om gehoor te geven aan de roep van Tibetanen om vrijheid en mensenrechten in Tibet. VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Pillay verzocht China om een VN-waarnemingsmissie tot Tibet toe te laten. De Nederlandse regering en de Tweede Kamer spraken hun steun uit voor de naleving van de mensenrechten in Tibet. NSICT-donateurs oefenden druk uit op China via petities en acties voor Tibet.
 
Door de groeiende invloed van China in Nepal bleef de situatie van Tibetaanse vluchtelingen zorgwekkend. De NSICT Field Teams in Nepal en India zetten zich in voor de bescherming van deze vluchtelingen. Zij interviewden hen en NSICT gebruikte deze informatie voor communicatiedoeleinden. Door de repressie in Tibet konden er minder Tibetanen via Nepal naar India vluchten.
In Nederland lobbyde bij minister Leers om Tibetaanse asielzoekers in Nederland, voor wie uitzetting dreigt, asiel te verlenen.
De vrijlating van politieke gevangenen bleef via de campagne ‘Free the Tibetan Heroes!’ een prioriteit.
 
NSICT werd wereldwijd in 2012 gezien als betrouwbare en gerespecteerde bron van informatie over Tibet. Bij het lobbywerk en vergroten van de bewustwording in Nederland en Europa over de ernstige situatie in Tibet werden diverse communicatiemiddelen ingezet, zoals: briefingpapers, bijeenkomsten, nieuwsbrieven, nieuws-updates, persberichten en rapporten om de internationale gemeenschap te informeren over de situatie in Tibet.
 
Een uitgebreid verslag van onze activiteiten in 2012 en het financiële overzicht van 2012 kunt u: 

 

hier downloaden (6 MB) 

hier online lezen

 

 

 

 


DONEER AAN ICT!