Over Ons

International Campaign for Tibet zet zich in voor mensenrechten en Democratische vrijheden in Tibet.

International Campaign for Tibet zet zich in om mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk te bevorderen.

Home  >  Over Int Campaign for Tibet  >  Jaarverslagen  >  2011 Jaarverslag  
   

2011 Jaarverslag

In het jaarverslag vindt u in woord en beeld een overzicht van de activiteiten die de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) in 2011 uitvoerde om het Tibetaanse volk te steunen. Wij leggen verantwoording af over onze inspanningen, kijken terug op onze successen, maar ook op zaken die minder goed gingen.

Het was een bewogen jaar waarin binnen en buiten Tibet ongekende gebeurtenissen plaatsvonden. De groeiende repressie leidde tot een golf van zelfverbrandingen als protest tegen het Chinese wanbeleid in Tibet. Vooral de dragers van de Tibetaanse cultuur en identiteit, zoals monniken en nonnen, schrijvers, intellectuelen en kunstenaars, moesten het ontgelden. Veel Tibetanen die zich verzetten tegen de Chinese onderdrukking werden opgepakt, gevangen gezet en gemarteld. In 2011 vluchtten honderden Tibetanen via Nepal naar India.

Zoals in voorgaande jaren werd NSICT wereldwijd gezien als betrouwbare en gerespecteerde bron van informatie over Tibet. U kunt lezen hoe wij er door lobbywerk in slaagden om de EU, het International Network of Parliamentarians for Tibet, nationale regeringen en de VN zich kritisch te laten uitspreken over de ernstige mensenrechtensituatie in Tibet. Ook in Nederland was er politieke aandacht voor Tibet.

NSICT vergrootte via een breed scala aan communicatiemiddelen de bewustwording in Nederland en Europa over de ernstige situatie in Tibet. Wij voerden campagnes voor de vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen, zoals voor de Tibetaanse zanger Tashi Dhondup die na internationale druk vervroegd werd vrijgelaten, en wij voerden actie tegen de vervolging van Tibetaanse schrijvers en kunstenaars. Zo genereerde NSICT tijdens de internationale boekenbeurs in Peking veel aandacht voor de vervolging van Tibetaanse schrijvers. De in Peking wonende Tibetaanse schrijfster Tsering Woeser kreeg de Prins Claus Prijs.

In ballingschap maakte de Tibetaanse gemeenschap in 2011 een historische leiderschapswisseling en democratische hervormingen door. De Dalai Lama deed afstand van zijn politieke positie en er werd een democratisch gekozen regering geïnstalleerd.

Dit is slechts een greep uit de gebeurtenissen in en om Tibet. Ons jaarverslag geeft een overzicht van de thema’s, onderwerpen en activiteiten waarmee wij ons intensief hebben beziggehouden. Het jaaroverzicht geeft ook gedetailleerd inzicht hoe NSICT er financieel in 2011 voor stond.


Een uitgebreid verslag van onze activiteiten in 2011 en het financiële overzicht van 2011 kunt u:

hier downloaden (hoge kwaliteit 35MB) 

hier online lezen

hier downloaden (lagere kwaliteit 8 MB) 

 

 


DONEER AAN ICT!