9 March 2015

Zelfverbranding en protesten in Tibet te midden geïntensiveerde beveiliging in de aanloop naar 10 maart herdenking

ICT-rapport, 9 maart 2015

. Een 40-jarige Tibetaanse vrouw heeft zichzelf op 6 maart in brand gestoken en overleed in een dorp in Ngaba (Chinees: Aba). Dit is dit jaar de eerste zelfverbranding in Tibet. In een gewaagd protest op 8 maart, eveneens in Ngaba, hield een 18-jarige Kirti monnik een solo-demonstratie, waarbij hij een portret van de Dalai Lama droeg en opriep voor de terugkeer van de verbannen Tibetaanse religieuze naar huis.

. De protesten in Ngaba vonden plaats in een geladen politiek klimaat in de gespannen aanloop naar 10 maart, de gevoelige herdenking van de nationale opstand in Tibet in 1959 en de ongekende golf van veelal vreedzame protesten, die het Tibetaanse plateau in 2008 overspoelden. Over heel Tibet is de beveiliging geïntensiveerd. De autoriteiten in de Tibetaanse Autonome Regio kondigden een versterking aan van de maatregelen voor ‘terrorismebestrijding’, terwijl de politie in andere gebieden is uitgerust met brandblussers voor het geval dat zich zelfverbrandingen voordoen.

. Ondanks de verscherpte veiligheidsmaatregelen verzamelden duizenden Tibetanen zich vorige week in verschillende gebieden van Kham en Amdo voor de viering van een gebedsfestival, dat in verband staat met de Gelugpa school van het Tibetaans boeddhisme, waar de Dalai Lama toebehoort. Zowel Tibetanen als de Chinese autoriteiten zijn zich ervan bewust dat het dit jaar de belangrijke 80ste verjaardag van de Dalai Lama is. De verbannen Tibetaanse religieuze leider wordt op 6 juli 80 jaar.

. Gewapende troepen verzamelden zich massaal in een demonstratie van kracht bij het oude en belangrijke Kumbum klooster in Qinghai, tijdens een groot gebedsfestival op de laatste dag van de Tibetaanse Nieuwjaar (Losar) op 5 maart.

Zelfverbranding in Ngaba

Een vrouw van achter in de veertig heeft zichzelf in brand gestoken en stierf op de avond van 5 maart, de dag van een religieus festival genaamd Choetrul Duchen. De vrouw, genaamd Norshuk, was getrouwd en had drie kinderen, aldus Kirti monniken in ballingschap in Dharamsala, India. Norshuk kwam uit het dorp Dowa dorp in het gebied Trotsik in de provincie Ngaba (Chinees: Aba), de Autonome Prefectuur Ngaba Tibetaanse en Qiang in Sichuan (het Tibetaanse gebied Amdo). In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, werd haar lichaam niet meegenomen door de autoriteiten, maar cremeerden lokale mensen haar de volgende ochtend om haar de laatste eer te bewijzen.

Het is het 137ste bekende geval van zelfverbranding door een Tibetaan in de Volksrepubliek China sinds 2009, de 37ste in de provincie Ngaba, en de eerste in 2015. Norshuk liet haar man, een zoon en twee dochters na. Een paar jaar geleden, aldus het Kirti monniken, was ze gestopt met het eten van vlees als een toewijding aan een lange levensduur van de Dalai Lama. De beveiliging in het gebied is geïntensiveerd.

Drie dagen na Norshuk’s zelfverbranding organiseerde de 18-jarige Kirti monnik, Gendun Phuntosk, een solo protest in de belangrijkste straat in Ngaba stad, aldus dezelfde bronnen. Deze locatie in de buurt van het Kirti-klooster staat bekend als Helden of Martelaren straat vanwege het aantal zelfverbrandingen en protesten, dat hier heeft plaatsgevonden. Hij liep langs de hoofdstraat in Ngaba met een portret van de Dalai Lama gewikkeld in een gele offersjaal en schreeuwde: “Het moet Zijne Heiligheid de Dalai Lama worden toegestaan ??om terug te keren! Tibet moet vrijheid en gelijkheid krijgen”. De Kirti monniken in ballingschap zeiden: “Het duurde niet lang voor de politie kwam en hem meenam. Niets is verder bekend.”

Geïntensiveerde militarisering tijdens religieus festival in de aanloop naar herdenking

De zelfverbranding en  in Ngaba vond plaats in een sfeer van verhoogde beveiliging in Tibet in de aanloop naar de 10-maart herdenking deze week.
Videobeelden en foto’s uit Tibet laten een intimiderende militaire aanwezigheid zien bij één van de belangrijkste religieuze feesten van de Gelugpa traditie (de Dalai Lama behoort tot deze school van het boeddhisme). Het feest vond gisteren (5 maart), de laatste dag van de Tibetaanse Nieuwjaar (Losar) plaats in Kumbum in Qinghai. De beelden tonen rijen van geüniformeerde paramilitaire politie, die naar het lijkt de religieuze volgelingen op het festival in aantal overtreffen. Het festival is een van de belangrijkste religieuze bijeenkomsten in Tibet en trekt duizenden pelgrims aan. De troepen joggen in het klooster in oproeruitrusting met geweren en pelgrims moeten door de beveiligingsscanners als op een luchthaven.

In het een foto houden twee kleine jongens elkaar stevig vast en kijken toe als de strijdkrachten in de richting van het klooster gaan. “Ik was zo bang dat ik vergat te bidden”, bekende een pelgrim later op de sociale media, terwijl een ander zei: “Met zo veel soldaten bij een gebedsfestival, werken jullie voor harmonie of oorlog” (Voice of America, Tibetaanse Nieuwsdienst, 6 maart). [1]

Sinds 2013 hebben de Chinese autoriteiten de beveiliging op het jaarlijkse festival in Kumbum aangescherpt. Kumbum is een van de grote Gelugpa kloosters en deze week leek de aanwezigheid van troepen het festival nog meer te domineren dan vorige jaar. Het gebedsfestival, dat honderden boter sculpturen tentoonstelt waarin het boeddhisme en religieuze meesters door de eeuwen heen worden afgebeeld, werd gestart door Tsongkhapa, de stichter van de Gelugpa school van het Tibetaans boeddhisme in 1409.

Pelgrims laten zich niet afschrikken door de militaire opbouw en tonen hun loyaliteit aan de Dalai Lama

Toen de Tibetaanse Nieuwjaar periode begon in februari was er een intensieve en intimiderende veiligheidsopbouw in de gebieden, waaronder Kardze (Chinees: Ganzi), Serthar (Chinees: Seda) en Ngaba (Chinees: Aba) in Sichuan, evenals in gebieden in Qinghai.

Zelfs ondanks deze demonstratie van paramilitaire snelle inzetbaarheid, kwamen Tibetanen in verschillende gebieden bijeen op plaatsen van religieuze en historische betekenis om te bidden en offers te brengen tijdens de Monlam gebedsceremonie, die in verband staat met de Gelugpa traditie. De grote bijeenkomst van pelgrims is waarschijnlijk een indicatie voor de intense toewijding aan de Dalai Lama, maar ook een weerspiegeling van vastberadenheid om hun Tibetaanse identiteit tot uitdrukking te brengen.

Op 4 maart (2015) markeerden Tibetanen bij het Gomang klooster in Ngaba (het Tibetaanse gebied Amdo) het gebedsfeest door het een afbeelding van de Dalai Lama te tonen en een blauwe vlag met een afbeelding van de aarde en een duif, het symbool voor vrede.[2] Tibetanen riepen tijdens de ceremonie op voor de lange levensduur van de Dalai Lama en voor de hereniging van Tibetanen in Tibet en buiten, aldus Tibetaanse bronnen en videobeelden, die werden verspreid op de sociale media.

Op een eveneens gewaagde viering van het Tibetaanse Nieuwjaar vorige maand offerden Tibetanen in Ngaba khatags (witte zegensjaals) voor een beeld van de Dalai Lama in een schrijn met de vermelding “Welkom op de 80ste verjaardag van Zijne Heiligheid“. [3]

Duizenden Tibetanen kwamen samen bij het Labrang Tashikyil (Chinees: Xiahe) in Gansu (het Tibetaanse gebied Amdo) voor een gebedsfestival op 3 maart. Op de social media verspreide afbeeldingen tonen grote menigten, die zich verzameld hebben in de buurt van enorme thangkas (religieuze schilderijen). Volgens de traditie in het Tibetaanse gebied Amdo, is de viering van de 80ste verjaardag bijzonder belangrijk. De ceremonie werd ook gevierd in Luchu (Chinees: Luqu) in Kanlho (Gannan), Gansu, het Nyitso klooster in Tawu, (Chinees: Dawu),  (Chinees: Ganzi), Kardze, Sichuan en in andere gebieden.

Ondanks een intense militaire aanwezigheid in de omgeving van het Kirti klooster de provinciestad Ngaba, waar de huidige golf van zelfverbrandingen in Tibet begon, markeerden monniken het gebedsfeest door een grote bijeenkomst en gebeden.

Beveiliging in Lhasa geïntensiveerd als leiders de nadruk leggen op anti-terreur maatregelen

In Lhasa was buiten het Potala Paleis in Tibet’s historische en culturele hoofdstad vorige week een massale troepenopbouw te zien, aldus op sociale media circulerende foto’s en videos. Op een conferentie over politieke ‘stabiliteit’ in de stad op 6 maart, benadrukten seniore regionale leiders de “harde en zware” taak van de strijd tegen de “vijandige krachten” en het belang van het maatregelen ter versterking van ‘terrorismebestrijding’. Een speciale melding werd gemaakt van de noodzaak van bestrijding van zelfverbrandingen. Adjunct Partij Secretaris van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), Deng Xiaogang, benadrukte de focus op de toegenomen inzet van beveiliging in een ‘gevoelige’ tijd – Een verwijzing naar de maart 10 herdenking.[4]

Deng Xiaogang’s ??opmerkingen volgen op een grotere nadruk op beveiliging in de TAR. In de aanloop naar zowel het Tibetaanse Nieuwjaar (dat op 19 februari begon) en de 10 maart-herdenking hebben hoge ambtenaren prominente bezoeken afgelegd aan politie- en grenscontroleposten. Een paar dagen voor het Tibetaanse nieuwjaar benadrukte TAR Partij Secretaris Chen Quanguo de noodzaak van “urgente” beveiligingswerkzaamheden in Tibetaanse gebieden, en “verdere studie van de toespraken van Xi Jinping”.[5] Deng Xiaogang, die de aan het hoofd staat van de invloedrijke ‘Politiek en Recht Commissie’ en ‘Handhaving van Stabiliteit’ operaties in de TAR, waarschuwde dat ambtenaren zouden worden gestraft, als zij zouden falen in hun plicht om de stabiliteit te waarborgen, een verwijzing naar het voorkomen van iedere vorm van dissidentie.

De PRC-brede ‘anti-corruptie’ campagne is in Tibet gepolitiseerd, waarbij Tibetaanse Partij ambtenaren werden gestraft voor ‘separatistische’ activiteiten in verband met de Dalai Lama in zowel de autonome regio Tibet als in Qinghai.[6]  Hoewel dit in feite een erkenning is van het falen om de loyaliteit aan de religieuze leider in ballingschap uit te roeien, zelfs onder partijleden, is deze ontwikkeling een verdere afbakening van het door de CCP aangewezen culturele slagveld in de “oorlog tegen separatistische sabotage” [7] en creëert een politieke atmosfeer van toegenomen onzekerheid en risico voor de Tibetanen.

Sinds afgelopen in mei na de moorden in Xinjiang door de regering gelanceerde verruimde ‘terrorismebestrijding’ campagne zijn Tibetanen steeds vaker het doelwit, ondanks het ontbreken van een gewelddadige opstand in Tibet.[8] In januari kondigde de Chinese overheid zelfs ‘beloningen’ aan van duizenden dollars voor informatie over ‘terrorisme’, die in rapportages in de staatsmedia op een hoop gegooid wordt met ‘separatisme’.[9] De Chinese autoriteiten hebben hun gevechtsvermogen gedemonstreerd met grootschalige militaire oefeningen, geïntensiveerde beveiliging van de grenzen en trainingen van troepen in kloosters en in het reageren op zelfverbrandingen.

[1] : A Show of Force At Tibetan Prayer Festival
[2] : Weergave van de Tibetaanse ‘Sneeuw Leeuw’ vlag is verboden in Tibet en betrapping op het bezit van een dergelijke vlag kan leiden tot marteling en gevangenschap. Het is waarschijnlijk dat de Tibetanen in Ngaba bij deze gelegenheid zochten om hun gevoelens over te brengen door middel van een meer neutrale afbeelding.
[3] : Afbeeldingen Losar
[4] : Chinese staatsmedia, 6 maart 2015, In Peking, zijn enkele belangrijke partij conferenties ook in maart
[5] : De bijeenkomst was op 15 februari, en te zien in de Chinese staatsmedia op 16 februari (2015)
[6] : De Chinese staatsmedia publicatie The Global Times kondigde in een rapport op 27 januari (2015) aan dat een aantal ambtenaren “die hebben deelgenomen aan de illegale ondergrondse organisatie ‘Tibetaanse onafhankelijkheid’, mits intelligentie om de Dalai Lama kliek en gesubsidieerde activiteiten dat zou de nationale veiligheid, werden in onderzoek gezet in 2014 “schaden.
[7] : De staatsmedia verklaard op 10 februari 2012, dat de situatie in Tibet is zo ernstig dat de ambtenaren moeten bereid zich voor “een oorlog tegen separatistische sabotage”.(TibetDaily)
[8] : ICT-rapport, 15 oktober 2014
[9] : Xinhua report

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer