21 January 2014

Zeldzame wake buiten de gevangenis ter ondersteuning populaire Tibetaanse monnik

  • Honderden Tibetaanse monniken, nonnen en leken verzamelden zich op woensdag (15 januari) voor een zeldzame wake buiten een gevangenis om te protesteren tegen de detentie van de gerespecteerde en populaire Tibetaanse lama Khenpo Karma Tsewang, een abt die in december gevangen werd gezet en mogelijk strafrechtelijke vervolging wacht.
  • De stille wake deze week werd gehouden buiten de hoge, van prikkeldraad voorziene muren van de Nangchen (Chinees: Nangqian) gevangenis en volgde op een eerdere vreedzame demonstratie, waarbij ook honderden monniken zelfgemaakte spandoeken omhoog hielden en opriepen tot zijn vrijlating. Zestien van de monniken worden vastgehouden; hun verblijfplaats en welzijn is niet bekend. 
  • Karma Tsewang (bekend als Khenpo Kartse) is vermaard om zijn milieu-activisme, noodhulpwerk bij rampen en zijn inzet voor het behoud van de Tibetaanse taal. Op 27 december schreef hij een brief vanuit de gevangenis, waarin hij een beroep deed op zijn aanhangers om niet ten behoeve van hem te lijden.


Rond de 60 tot 70 monniken en enkele honderden leken verzamelden zich woensdag voor de gevangenis in de Tibetaanse stad Nangchen (Chinees: Nangqian ), Yushu, in een stille wake ter ondersteuning van Khenpo Kartse, die sinds 6 december (2013) in Chengdu, Sichuan, wordt vastgehouden. Hoewel de bijeenkomst plaatsvond in Nangchen wordt Khenpo Kartse volgens Tibetaanse bronnen vastgehouden in Chamdo (Chinees: Qamdo of Changdu). 

Afbeeldingen uit Tibet tonen een menigte, die zich voor de van een wachttoren voorziene gevangenismuren verzamelt, terwijl een andere foto een stille, in een kring zittende menigte laat zien, die buiten de gevangenis op de grond zit. Volgens informatie van Tibetaanse bronnen in ballingschap verspreidde de menigte zich, nadat een hoge ambtenaar van het bureau voor veiligheid in Nangchen naar buiten kwam om hen toe te spreken en hen had medegedeeld dat de vastgezette monniken zouden worden vrijgelaten, en dat aan hen informatie over de zaak Khenpo Kartse zou worden verstrekt. 
Khenpo Kartse is een gerespecteerde abt (Khenpo) bij de Gongya Klooster in Nangchen, in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kyegudo (Yushu), in de provincie Qinghai. Volgens de in Beijing wonende Tibetaanse schrijfster Tsering Woeser, is de advocaat van Khenpo Kartse door de politie van Chamdo verteld dat de zaak draait om het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. Tibetanen in het gebied hebben de vrees geuit dat zijn aanhoudende detentie en mogelijke veroordeling, onrust en een verdere repressie zou kunnen veroorzaken. “Mocht hij worden veroordeeld, dan zou het zijn alsof de hemel naar beneden zou vallen”, zei Woeser (Associated Press, 17 januari 2014). 
Khenpo Kartse staat bekend om zijn initiatieven binnen de gemeenschap om de Tibetaanse taal te behouden, waaronder taalonderricht aan jonge Tibetanen. Hij was ook betrokken bij het leiding geven aan teams van monniken om slachtoffers te redden en hulp te verlenen aan overlevenden tijdens de recente rampen in Tibetaanse gebieden, waaronder de aardbeving in Kyegudo (Yushu) in 2010, en de aardverschuiving in Drukchu (Chinees: Zhouqu). Na de aardbeving in Yushu interviewde Khenpo Kartse een aantal ooggetuigen en maakte hierover een film die later door de autoriteiten in de ban werd gedaan en uit circulatie genomen. 
Verontrust over zijn aanhouding in begin december verzamelden honderden monniken zich op 12 december (2013) samen met lokale mensen en riepen op tot zijn vrijlating. Monniken met witte hoofdbanden hielden zelf gemaakte spandoeken ophoog met slogans in het Tibetaans en Chinees, waaronder: ‘Laat Khenpo Kartse vrij’ en ‘Begrijp de problemen van van hun leraar gescheiden studenten’. Door de Tibetaanse nieuwsdienst van Voice of America uitgezonden beeldmateriaal tonen een provinciale ambtenaar, die naar de monniken schreeuwt.

 Stil protest voor Khenpo Kartse op 15 januari buiten de Nangchen gevangenis toont mannen, vrouwen en kinderen, die zich buiten de gevangenis hebben verzameld.

De demonstranten werden op 20 december en 21 tegengehouden en 16 monniken werden opgepakt. Hun huidige verblijfplaats en welzijn is niet bekend.
Volgens op social media circulerend nieuws tekenden enkele duizenden Tibetanen ook een petitie waarin wordt opgeroepen tot de vrijlating van Khenpo Kartse.

In een met de hand en naar het lijkt in de gevangenis geschreven brief van 27 december roept Khenpo Kartse zijn “oprechte volgelingen” op zich over hem geen zorgen te maken en af te zien van schadelijke acties. Het was niet mogelijk om de authenticiteit van het bericht, dat op Tibetaanse sociale media werd verspreid , volledig bevestigen.

Uit het Tibetaans vertaald stelt het bericht: “Wat betreft mijn huidige situatie, verblijf ik in de gevangenis in Chamdo, maar ik heb ben niet geslagen en ook anderszins is mij geen kwaad berokkend; om deze reden hoop ik dus, dat de monastieke en de lekengemeenschappen zich geen al te grote zorgen maken. In het bijzonder doe ik een krachtige oproep aan mijn oprechte volgelingen, opdat ze niet ten behoeve mij zullen lijden, het is in het lange termijn belang, dat leerling monniken zichzelf wijden aan spirituele activiteiten van het klooster en de leken gemeenschap dient zich te wijden aan hun reguliere activiteiten.

“Het schijnt dat er onlangs sprake was van confrontaties tussen het openbare beveiligingspersoneel en de monastieke en leken gemeenschappen; dergelijke incidenten mogen in het geheel niet plaatsvinden. Geduld moet betracht worden en goede relaties moeten worden onderhouden met de betrokken leidinggevenden en hun kantoren, zodat de huidige situatie snel kan worden opgelost en alle spirituele activiteiten kunnen worden hervat”. De Khenpo voegde een schriftelijke instructie aan zijn aanhangers en volgelingen om gebeden op te zeggen: “In de tussentijd moet de monastieke en leken gemeenschappen gebeden reciteren aan Tara en de beoefening van toevlucht, de kapellen en kloosters moeten alle mogelijke gebedsceremonies uitvoeren.”

De aanhouding van Khenpo Kartse, die al enige tijd onder toezicht stond van lokale ambtenaren, stemt overeen met de pogingen van de autoriteiten in Tibet om personen met een positieve invloed op hun gemeenschap, vaak monniken, geleerden, schrijvers, die proberen om de waarden van de Tibetaanse culturele en religieuze identiteit te beschermen, het zwijgen op te leggen en aan banden te leggen.

Tsering Jampa, Executive Director van het Internationaal Campaign for Tibet in Europe, stelt: “De aanhouding van Khenpo Kartse, evenals die van andere Tibetanen, die op vreedzame wijze werken om hun cultuur en identiteit te behouden, zou voor de internationale gemeenschap een bron van grote zorg moeten zijn. Allereerst omdat deze aanhoudingen plaatsvinden zonder enige vorm van eerlijk proces of bewijs, welke een dergelijke ernstige inbreuk op de persoonlijke vrijheid van het individu zouden kunnen rechtvaardigen. Ten tweede vervreemden de aanhoudende pesterijen van gerespecteerde leiders van de Tibetaanse gemeenschappen door de Chinese autoriteiten de Tibetanen nog verder, terwijl ze nu al in een zeer beklemmende omgeving leven. Dit is een gevaarlijke trend die moet dringend worden aangepakt en de internationale gemeenschap moet oproepen tot Khenpo Kartse’s onmiddellijke vrijlating uit de gevangenis.”

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer