13 December 2016

Zeldzame erkenning van psychologische impact op troepen, die betrokken zijn bij de strijd tegen terreur en het repressieve beleid

Chinese troepen treden op tegen vreedzame demonstranten
Deze afbeelding laat zien hoe troepen ongewapende lokale Tibetanen in het dorp Garchung in gemeente Dathang in de provincie Driru, Nagchu, tegemoet treden. De foto toont het disproportionele gebruik van geweld aan in de ‘behoud van stabiliteit’ campagne, die leidt tot psychologische stress voor gewapende politie aldus het in dit rapport beschreven document. De foto geeft de onrust in Driru, Nagchu, de TAR, weer die volgde op een campagne om loyaliteit aan de CCP af te dwingen door middel het gedwongen tonen van de Chinese vlag. De campagne vormde een onderdeel van de strategie van de partij om de controle over de TAR verder te intensiveren als antwoord op politieke ‘instabiliteit’. Eind september 2015 werden honderden ambtenaren naar Nagchu gestuurd om de naleving door kloosters en families in het gebied af te dwingen.

Een zeldzame erkenning van psychische problemen bij de politie, die betrokken is bij de uitvoering van het onderdrukkende beleid in Tibet. Trauma’s en andere psychische problemen die verband houden met de opleggen van het ‘behoud van stabiliteit’ en antiterreurbeleid komen naar voren in een door ICT bemachtigd document, dat gepubliceerd is door het Universiteitscollege van de Gewapende Volkspolitie.

 

Het eerder dit jaar door het ministerie van militaire Psychologie aan de universiteit in Xian gepubliceerde document[1] slaat alarm over de gevaren van de lange termijn trauma’s, slopende angst en bezorgdheid en ‘gevechts schok’, die voortvloeien uit het ‘behoud van stabiliteit’ beleid. Dit beleid heeft zowel in Tibet als in Xinjiang geleid tot een dramatische uitbreiding van de bevoegdheden van het leger en de politie en wordt ondersteund door grass roots propaganda werk en elektronisch toezicht. “Studies hebben aangetoond dat tijdens de normale uitvoering van anti-terreur en stabiliteit onderhoud activiteiten, al snel psychische problemen ontstaan onder officieren”, stelt de krant en voegde toe: “Er is wreedheid in de anti-terrorisme strijd”.[2]

 

Het document van de afdeling Militaire Psychologie lijkt te bevestigen dat de troepen betrokken zijn bij een politieke strijd, in plaats van het simpelweg handhaven van de openbare orde en een oprechte strijd om burgers te beschermen tegen terreur. “De resolute training van de politieke en psychologische kwaliteiten is de meest elementaire psychologische training”, citeert de krant een Sovjet militaire psycholoog en concludeert dat de officieren van de Gewapende Volkspolitie zich daarom “goed de moderne revolutionaire kernwaarden van ‘loyaliteit aan de partij, liefde voor de mensen, dienst aan het land, toewijding aan de missie, eerbied voor eer’ moeten eigen maken”.[3]

 

Het door ICT uit het Chinees naar het Engels vertaalde document uit januari 2016 is een zeldzame erkenning van de kosten van een dergelijke aanpak voor Chinese veiligheidstroepen zelf over de hele Volksrepubliek China. Het document waarschuwt dat de psychologische problemen onder de militairen zijn zo ernstig zijn, dat ze in toenemende mate het vermogen van de politie om hun taken normaal uit te voeren in gevaar kunnen brengen, waarbij sommigen gevaar lopen voor een complete “psychologische ineenstorting”. Het document beveelt ook het gebruik aan van een gewelddadig videospel voor de opleiding van troepen om hen ‘voor te bereiden’ om in echte situaties met de stress om te kunnen gaan.

 

Tibet en Xinjiang lopen voorop in het hardhandige optreden van de Chinese overheid tegen afwijkende meningen en het maatschappelijk middenveld in heel de Volksrepubliek China. In Chinese politieke taal is “stabiliteit” een gecodeerde verwijzing naar de noodzaak om elke vorm van ‘sociale onrust’ en afwijkende meningen te voorkomen en de naleving van CCP beleid te garanderen. Het wordt op het hoogste niveau benadrukt door China’s president en partijsecretaris Xi Jinping. In de Tibetaanse gebieden van de Volksrepubliek China wordt ‘behoud stabiliteit’ daadwerkelijk uitgevoerd op voet van oorlog, hetgeen onder meer heeft geleid tot gewelddadige intimidatie acties in specifieke gebieden zoals Driru in Nagchu (Chinees: Naqu).

 

Het hardhandige optreden in Driru in de TAR toont het contra-productieve karakter en de disproportionele reacties van de ‘behoud van stabiliteit’ campagnes, waarmee het wetenschappelijke document de psychologische trauma’s, waaraan de gewapende politie lijdt, in verband brengt.

 

De onrust begon in Driru in 2013 nadat de autoriteiten probeerden om door mensen de Chinese vlag te laten hijsen loyaliteit aan de CCP af te dwingen. De campagne vormde een onderdeel van de officiële strategie om de controle over de TAR te verstevigen, als het antwoord op de politieke ‘instabiliteit’. Als gevolg daarvan werden tientallen Tibetanen gemarteld en gevangen gezet en de autoriteiten begonnen met een meer systematische onderdrukking en de inzet van troepen. Ook werd een strenge nieuwe ‘rectificatie’ campagne ingevoerd, waarin gesteld werd dat ‘illegale’ kloosters zullen worden afgebroken en Tibetanen, die afbeeldingen van de Dalai Lama bezitten of traditionele (mani) gebedsstenen plaatsen, streng gestraft zullen worden.[4]

 

Onder het nieuwe anti-terreur beleid in Tibet hebben de autoriteiten hun ‘vloed’ capaciteit met grootschalige militaire oefeningen aangetoond, grensbeveiliging geïntensiveerd en oefeningen gehouden, waarbij troepen reageren op zelfverbrandingen en optreden tegen kloosters. Dit ‘hyper-beveiligde’ milieu in Tibet en de anti-terreur campagne sinds mei 2013 hebben een duidelijk politieke dimensie, onder meer de training van politie in boeddhistische kloosters, de karakterisering van religieuze leer door de Dalai Lama als aansporing tot ‘extremistische activiteiten’ en de implicatie dat Tibetaanse zelfverbrandingen kunnen worden gekarakteriseerd als ‘terrorisme’. Dit ondanks het feit, dat zelfverbrandingen anderen geen schade toebrengen, een terreurdreigingen in Tibet ontbreekt en consequente nadruk van de Dalai Lama op geweldloosheid.

 

Het document van de Universiteitscollege van de Gewapende Volkspolitie is uit een Chinese academische database is gedownload. Het kan worden gezien worden als middel om de grootschalige in Tibet gehouden militaire oefeningen van de afgelopen jaren te rechtvaardigen en de boodschap van gewelddadige intimidatie van de burgerbevolking te onderstrepen.[5] Het belang van een opleiding in een “slagveld omgeving” wordt benadrukt en het document geeft aan dat: “Na verloop van tijd zullen de officieren gewend raken aan terroristische situaties en geen nervositeit, verwarring of angst tonen.” Het gebruik van gewelddadige videospelletjes wordt ook aangemoedigd waarbij de krant stelt dat “het spelen van videogames zoals CS [wat naar veronderstelling staat voor ‘Counter-Strike’, een populaire multiplayer shooter video game in China met betrekking tot terroristische scenario’s] kan […] resultaten bewerkstelligen, zoals snelle reactietijden”.[6]

 

Het document lijkt een toenemende focus aan te geven bij de autoriteiten in het omgaan met trauma’s bij veiligheidstroepen. Het verwijst naar een ander document over gemeenschappelijke psychische problemen onder soldaten en hun tegenmaatregelen, uitgegeven door Beijing National Defense University Press in 2010. In 2008, publiceerde de Gewapende Volkspolitie een handleiding voor vragen en antwoorden over de wijze waarop de Gewapende Volkspolitie kan omgaan met de psychische trauma’s veroorzaakt door het gewelddadige karakter van het optreden van de Gewapende Volkspolitie in de Tibetaanse gebieden van Sichuan.[7]

 

Tibet is een topprioriteit voor de nieuwe anti-terreurcampagne en de voortdurende campagnes voor ‘behoud van stabiliteit’. Een recent artikel in een politie tijdschrift stelde dat: “De huidige dreiging van gewelddadig terrorisme waarmee ons land te maken heeft, vooral voortkomt uit de krachten, die streven naar onafhankelijkheid in Tibet en de ‘drie kwade krachten’ in Xinjiang.”[8] Hetzelfde document legt de schuld hiervan onomwonden bij de Dalai Lama in ballingschap, als “leider” van de “Tibetaanse ‘onafhankelijkheidselementen’, die naar het buitenland zijn gevlucht”. Dezelfde auteur legt een directe correlatie tussen de geweldsincidenten in Xinjiang, zoals de aanslagen op 1 maart 2014 in het treinstation van Kunming, en het overwegend vreedzaam verzet en protesten in Tibet.[9]

 

In dezelfde geest is een ander door ICT ingekeken artikel van de Sichuan Politieacademie een indicatie van de zeer militaristische taal, die door de politie en de strijdkrachten gebruikt wordt, met een sterke politieke, opruiende retoriek in overeenstemming met de onevenredige respons van de autoriteiten. In precies hetzelfde type voorbeeld in het artikel over de voorwaarden, die leiden tot psychische trauma’s onder de Gewapende Volkspolitie, verwijst dit document door Guo Lin uit 2014 naar de noodzaak voor een politieman om ten allen tijde “gevechtsklaar” te zijn om het hoofd te bieden aan “de bijzondere omstandigheden in de Tibetaanse gebieden van onze provincies”.

 

Het artikel, getiteld “Een grondige analyse van de ‘vier slagen’ voor de aanpak van plotselinge calamiteiten bij het behouden van stabiliteit in de Tibetaanse gebieden van onze provincie”,[10] stelt dat: “gewelddadige terroristische criminele activiteiten in de Tibetaanse gebieden van onze provincie tamelijk eigenaardig” – hetgeen misschien een verwijzing is naar het gebrek aan bewijs voor dergelijke activiteiten. Het politieke karakter van de ‘behoud van stabiliteit’ campagne in Tibet duidelijk makend, stelt het Politieacademie document verder: “De moeilijkheidsgraad om slagen uit te delen zijn groot, de risico’s zijn hoog, en het beleid is strikt, hetgeen een belangrijke test is voor ‘Politiek en Juridische afdelingen’ [Chinees: Zhengfa bumen], en voor openbare veiligheidsdiensten in het bijzonder. In het belang van snelle, stabiele, accurate en stevige aanvallen tegen [separatisten], concentreer je op het nemen van het initiatief in de strijd, op het hele gevecht, en maakt het een cruciale strijd. Plichtsbewustzijn verhoogt de doeltreffendheid van aanvallen, en verzeker jezelf, dat wanneer één plaats is gereinigd, deze vervolgens wordt gecorrigeerd, en wanneer deze wordt gecorrigeerd is, deze vervolgens wordt geconsolideerd, en wanneer deze is geconsolideerd, deze daarna wordt verbeterd.”

 

 

Vertaling van het document over de psychologische trauma’s in de Gewapende Volkspolitie (uit het Chinees naar Engels door ICT)

 

Vaak voorkomende psychische problemen en hun tegenmaatregelen onder officieren bij anti-terreur en behoud van stabiliteit plichtsvervulling

Cheng Yin

PAP University College of engineering Department of Military Psychology, Xi’an, Shaanxi 710000

januari 2016[11 ]

 

 

Overzicht: Studies hebben aangetoond dat tijdens de normale uitvoering van anti-terreur en behoud van stabiliteit verplichtingen, al gauw psychische problemen ontstaan onder officieren. Voorbereidende werkzaamheden moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd en begeleiding en advies moet worden gegeven aan officieren, die psychische problemen vertonen, waardoor de verborgen gevaren worden geëlimineerd, hetgeen gunstig is voor de voltooiing van de werkzaamheden.

 

1. Veel voorkomende psychische problemen onder officieren tijdens de anti-terreur en behoud van stabiliteit diensten

 

1.1 Angst en zenuwachtigheid

Er is wreedheid in de anti-terreur strijd. Aan de ene kant leven officieren de meeste tijd in een relatief stabiele en harmonieuze omgeving en zien nooit de bloedige gebeurtenissen van een slagveld, maar dergelijke gebeurtenissen hebben een enorme impact op de psychologie van officieren, waardoor het erg moeilijk is om operationeel te blijven voor diegenen, die geen sterke psychologisch kwaliteiten hebben. Op het anti-terreur slagveld, wanneer officieren inschatten dat de veiligheid van hun leven wordt bedreigd of als ze met ernstig gevaar worden geconfronteerd, kan het gevoel van angst escaleren. Aan de andere kant, de primaire bron van officieren om te vernemen over terreur activiteiten, zijn de berichten over terroristische incidenten in de nieuwsmedia. De wrede werkwijze van terroristische elementen kan ambtenaren onder ernstige psychologische druk plaatsen. Door het plotselinge en willekeurige karakter van terroristische activiteiten weten officieren niet weet wanneer of waar een terroristische aanslag zal plaatsvinden en hun voorspelbaarheid is zeer laag. Terroristische activiteiten zijn wijdverbreid en anti-terreur en behoud van stabiliteit lijken te zijn genormaliseerd. Officieren blijven daarom achter in een langdurige staat van angst, ongerustheid, nervositeit, paniek en prikkelbaarheid, die ernstige gevolgen hebben voor de reguliere training en werk activiteiten van officieren en schadelijk zijn voor de voltooiing van de taken in de strijd tegen terreur.

 

1.2 Pessimisme

Een pessimistische gemoedstoestand [Ch.: beiguan xinli] verwijst naar de emotionele ervaring, als een object van genegenheid of hartstocht weg of kapot is, en wordt in verband gebracht met de ontgoocheling over de dingen, die men nastreeft. In de felle anti-terreur strijd kunnen officieren gemakkelijk worden verwond, waardoor ze gehandicapt raken of zelfs het leven laten, hetgeen een psychologische schaduw kan werpen over officieren. Ze weten niet hoe hun leven zal worden beïnvloed vanwege een blessure, of ze al dan niet bij het korps kunnen blijven, of dat er wellicht iets kan gebeuren met hun strijdmakkers, die naast hen staan. Dit zijn tegenslagen, die officieren, die betrokken zijn bij anti-terreur en het behoud van stabiliteit, waarschijnlijk zullen tegenkomen en wanneer dergelijke tegenvallers zich voordoen resulteert dit waarschijnlijk in een pessimistische gemoedstoestand bij sommige officieren. Als dit niet onmiddellijk ontdekt en behandeld wordt met begeleiding en advies, kan het schadelijk zijn voor de ontwikkeling van individuen en de goede uitvoering van hun werk, en de goede uitvoering van hun taak.

 

1.3 Gevechtsshock

‘Gevechtsshock’ [Ch.: zhandou xiuke] verwijst naar een invaliderende psychologische reactie op het moment van anti-terreur bestrijding of binnen enkele uren na de anti-terreur gevechten, en staat ook bekend als acute psychologische gevechtsstress reactie [Ch.: Jixing zhanchang Xinli yingji Fanying]. De belangrijkste kenmerken zijn haar plotselinge ontstaan, officieren zijn fysiologisch hyper-geactiveerd, de duur is kort, levensbedreigende acties kunnen plaatsvinden, maar herstel is meestal eenvoudig met tijdige en adequate behandeling. Gevechtsshock kan zich uiten in veel uiteenlopende fysiologische en psychologische kenmerken. Fysiologisch is de ademhaling kort met een snelle hartslag en er is algemene zwakte en zweten. Psychologisch is er sprake van een onvermogen om zich te concentreren, angst en prikkelbaarheid, etc. ‘Gevechtsshock’ is zeer gebruikelijk bij anti-terreur en behoud van stabiliteit diensten en bij het ondergaan van afschuwelijke terroristische situaties ervaren veel officieren psychologisch angst en spanning, en zelfs wanneer terroristische elementen zich naar voren werpen en aanvallen, blijven ze aan de grond genageld, vergeten dat ze een pistool in de hand hebben, vergeten ze dat ze zijn er om een hun plicht uit te voeren, vergeten ze alles. Zelfs als ze bewust zijn en in staat zijn om de terroristische elementen aan te vallen, zijn hun militaire acties erg standaard in vredestijd en zullen waarschijnlijk misvormd worden in het aangezicht van de vijand. Onder dergelijke omstandigheden wordt het erg moeilijk voor agenten om zichzelf te beschermen en is het nog minder waarschijnlijk dat ze efficiënt hun functie kunnen vervullen.

 

 

2. Tegenmaatregelen voor vaak voorkomende psychische problemen bij officieren

Het richten op vaak voorkomende psychische problemen bij officieren tijdens de normale anti-terreur en behoud van stabiliteit diensten moeten beginnen bij twee aspecten van de opleiding om de psychologische kwaliteiten te versterken tijdens anti-terreur-activiteiten en het verbeteren van de kwaliteit van de psychologie dienstverlening voor anti-terreur-activiteiten. Een westerse militaire psycholoog heeft opgemerkt: “Als troepen opeens geconfronteerd worden met een bepaalde situatie en de situatie verandert dan plotseling, dan zullen de troepen geen angst ondervinden als zij zijn getraind, Maar zelfs goed gedisciplineerde troepen, die geconfronteerd worden met een bepaalde situatie kunnen heel goed samen in paniek raken, als ze niet goed zijn getraind.” Hieruit kan men het belang van psychologische anti-terreur training afleiden.

 

2.1 De doortastende training van politieke en psychologische kwaliteiten is de meest elementaire psychologische training

De voormalige Sovjet-militaire psycholoog[12] […] zei: “Als een soldaat niet gelooft in de juistheid van de onderneming, waarvoor hij persoonlijk is ingeschakeld, als hij geen haat heeft tegen de vijand, als hij het vaderland niet lief heeft, en als hij niet vastbesloten is om te strijden en gelooft in de overwinning, dan heeft hij niet de innerlijke kracht om de enorme fysieke eisen en psychologische druk te weerstaan, die het moderne strijdtoneel met zich meebrengt. “Daarom, moeten officieren zich de moderne revolutionaire kernwaarden stevig eigen maken, zoals loyaliteit aan de partij, liefde voor het volk, dienst voor het land, toewijding aan de missie, respect voor heldendom”.

 

2.2 Perceptie training in terreur omgeving

Door het gebruik van moderne high-tech methoden en de integratie van eerdere werkelijk gebeurde terroristische incidenten, kan een slagveld omgeving worden gesimuleerd. Belangrijk bij het nabootsen van terroristische activiteiten is om de situatie aan te kondigen en officieren te laten reageren door op het slagveld een daadwerkelijke confrontatie met acterende terroristische elementen na te spelen. De confrontatie moet plotseling en veldslag-achtig plaatsvinden om de officieren het gevoel te geven van echte strijd, hen vertrouwd te maken met iedere soort van terroristische scenario’s, en dan de situatie te veranderen, zodat de officieren daarop moeten reageren. Na verloop van tijd raken de officieren gewend aan terroristische omstandigheden en zullen ze geen nervositeit, verwarring of angst meer manifesteren.

 

2.3 Snelle respons vaardigheden op het slagveld of strijdtoneel

Training in snelle reactie vaardigheden moeten onder handen worden genomen vanuit de volgende drie aspecten: Ten eerste, tactische training. Zorg dat officieren al hun verschillende taken tijdens activiteiten voltooien, maar bewerkstellig, daar waar de taken onvoorspelbaar zijn, snelle reactie vaardigheden in het gedrag van officieren. Ten tweede, bewustzijnstraining. Maak dat officieren nadenken tijdens het uitvoeren van hun bewegingen, zoals het beantwoorden van diverse intellectuele vragen tijdens hertrainingen [Ch .: Zhefan Pao], die officieren aan kunnen leren om snel beslissingen te nemen, wanneer ze geconfronteerd worden met een plotseling incident in de loop van de uitvoering van hun taken. Ten derde, gebruik maak gebruik van apparatuur en ‘game’ training. Training apparatuur voor de reactietijd kan worden gebruikt voor de oefenen van mensen reactietijden, en het spelen van video games, zoals CS [‘Counter-Strike’][13] kunnen op dezelfde manier resultaten produceren in het bereiken van snelle reactietijden.

 

2.4 Officers hebben soms moeite met concentreren tijdens anti-terreur-activiteit op het slagveld of een strijdtoneel; Psychologie gerichte scholing op het slagveld of scene lost dit probleem op

De training moet uitgaan van de volgende drie principes. 1. Plicht-georiënteerde training. Ongeacht wat er gebeurt en in welke omgeving, moet het beste scenario worden geselecteerd en moeten de plichten op een voorbeeldige manier worden uitgevoerd. 2. Doel-georiënteerde training. De aandacht van officieren moeten voortdurend gericht zijn op het doel, waarvoor zij verantwoordelijk zijn en mag niet veranderen. 3. Verantwoordelijkheid gerichte training. Officieren moeten voortdurend helder blijven denken en zich niet door welke situatie ook laten beïnvloeden en het hun verantwoordelijkheden en missie stevig in hun achterhoofd houden. 2.5 Training in blijvend psychologisch uithoudingsvermogen en het versterken van psychologisch doorzettingsvermogen De anti-terreur strijd is wellicht blijvend en dit zal mogelijk een test vormen voor het psychologische uithoudingsvermogen van officieren. Psychologische conditie en fysiologisch uithoudingsvermogen zijn vergelijkbaar, in de zin dat beide herhaaldelijk getraind moeten worden, grenzen voortdurend uitgedaagd moeten worden, voordat het psychologische uithoudingsvermogen de test van oorlog kan doorstaan. Moderne anti-terreur oorlogsvoering stelt extreem hoge eisen aan het psychologische uithoudingsvermogen van officieren en het is alleen maar met voldoende psychologische uithoudingsvermogen, dat psychische instorting van officieren op het slagveld voorkomen kan worden.

 

In de loop van de uitvoering van anti-terreur plichten kunnen officieren gemakkelijk bezwijken aan psychologische druk, nadat ze lange tijd hebben doorgebracht in een situatie van nerveuze spanning. Psychologische hulpverlening en werkzaamheden zijn nodig om dit probleem op te lossen en officieren te helpen in het vergroten van hun aanpassingsvermogen te en het behouden van een sterke wil om te vechten.

 

3. Conclusie

Samenvattend, tegen de achtergrond van de steeds meer op de voorgrond tredende tegenspraak tussen de frequentie van psychische problemen van dergelijke anti-terreur frontlinie officieren en het onvermogen van de huidige psychologische aanpak om de psychische problemen van officieren adequaat op te lossen, moet meer aandacht worden gegeven aan het bestuderen van de ‘psychische problemen van officieren en het vormen van een korps van getalenteerde psychologische dienstverleners binnen de Gewapende Volkspolitie, evenals het verbeteren van de betrokken instellingen en systemen om deze tegenstrijdigheid op te lossen door alle aspecten van het werk ter hand te nemen.

 

 

Voetnoten:

[1] PAP University College of Engineering Department of Military Psychology, Xi’an, Shaanxi, januari 2016

[2] Zie ICT nieuw rapport, ‘Gevaren van China’s terrorismebestrijdingswet voor Tibetanen en Oeigoeren’, gepubliceerd op 15 november 2016,

[3] Het citaat van de Sovjet psycholoog is als volgt: “als een soldaat niet gelooft in de juistheid van de onderneming waarbij hij persoonlijk is betrokken, als hij geen haat tegen de vijand heeft, als hij het vaderland niet lief heeft, en als hij de vastberadenheid heeft om te vechten en een geloof in de overwinning, dan heeft hij niet de innerlijke kracht om de enorme fysieke eisen en psychologische druk van de moderne gevechtsomgeving te weerstaan.”

[4] ICT bericht en vertaling van nieuwe regelgeving, https://www.savetibet.org/harsh-new-rectification-drive-in-driru-nuns-expelled-and-warning-of-destruction-of-monasteries-and-mani-walls/

[5] Also see Human Rights Watch report on ‘stability maintenance’, May 22, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/05/22/china-repression-expands-under-stability-maintenance-tibetan-areas

[6] Counter-Strike (officially abbreviated as CS) is een serie van multiplayer ‘first-person shooter’ video games, in welke teams van terroristen en counter-terroristen strijden om, respectievelijk, terreurdaden te begaan (bombaanslagen te plegen, gijzelaars te nemen) en deze te voorkomen (bommen defusal, gijzelaars te redden).

[7] In een analyse van het handbook, welke was bemachtigd door het Tibetaanse Centrum voor Mensenrechtenen Democratie in Dharamsala, India, schreef Matthew Akester: “Sinds de gebeurtenissen van 2008 bleven de meeste Tibetan gebieden in een onafgekondigde staat van beleg, die grootschalige inzet van veiligheidstroepen vereist om de status quo te behouden en te voorkomen dat teken van onenigheid de buitenwereld bereiken. In klimaat hebben massale protesten plaatsgemaakt voor individuele daden van zelfverbranding. Dit handbook verschaft een zeldzaam gezien laagdrempelig bewijs dat Chinese veiligheidsptroepen zichzelf zien alsof ze bezig zijn met een veeleisende bestrijding van een opstand in Tibet, ondanks het ontbreken van gewapende oppositie, of zelfs maar een reeele bedreiging voor hun personeel.” Gast Posting: Het in perspectief plaatsen van de psychiatrische gezondheidshandbook van de Chinese Gewapende Politiek in Tibet, 28 November 2013

[8] ‘Problemen en hun tegenmaatregelen die voorkomen in het antiterreur werk van ons land’ door Sun Xiaojuan (Spoorweg Politie Academie, Zhengzhou, Henan), gepubliceerd Mei 2015, Journaal van Hubei University of Police, samenvattingen vertaald in het Engels uit het origineel Chinees door ICT.

[9] Drie Oeigoeren zijn geexecuteerd nadat gemaskerde mannen 31 mensen vermoorden met messen en machetes in het spoorwegstation in Yunnan.

[10] Journal of Sichuan Police College, October, 2014, by Guo Lin

[11] Dit document was bemachtigd door ICT uit een academische database in the VRC.

[12] The naam van de psycholoog is onduidelijk. De Chinese transcriptie is: Balaban Xikefu

[13] The initials CS refereren waarschijnlijk naar de video game Counter-Strike, die extreem populair is in China. Zie: https://www.techinasia.com/why-counter-strike-succeeded-in-china

 

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer