20 september 2016

Xi Jinping’s bezoek aan Qinghai onthult strategische belang van Tibet’s water en mineralen; onderstreept CCP's vergevorderde plannen

 

  • Het bezoek van de Chinese partij chef en president Xi Jinping aan de noord-oostelijke Tibetaanse regio in Qinghai in augustus weerspiegelde het belang van de vergevorderde plannen van de Chinese leiders op de lange termijn. Xi’s bezoek onthulde de prioriteiten van de partij in die regio en daarbuiten in termen van militarisering van het plateau, het strategisch belang van Tibet’s water en de geïntensiveerde focus op de exploitatie van mineralen, in het bijzonder lithium en uranium. 
  • Bij een bezoek aan een nomade nederzetting, herhaalde Xi Jinping de officiële lijn over het verwijderen van nomaden uit de graslanden, ondanks de wetenschappelijke consensus onder weidegronde experts in de Volksrepubliek China en internationaal, dat de inheemse kennis van herders en zich verplaatsende kuddes van cruciaal belang zijn voor de bescherming van het milieu. Een door Xi gegeven onderscheiding aan een aan de grens met India gelegen bataljon van het Volksbevrijdingsleger verhoogde spanningen in Zuid-Azië.
  • Als indicatie voor de repressieve maatregelen tegen de religieuze praktijk in Tibet, waarschuwde Xi, dat meer inspanningen moeten worden gedaan “om te zorgen dat religies [ …] een Chinese richting volgen”.[1]

 

 

‘Papa Xi’ met dorpelingen in Qinghai Deze foto van de officiële Chinese media portretteert ‘Papa Xi’ met dorpelingen in Qinghai.

 

Bij zijn bezoek aan Qinghai op 22-24 augustus (2016) benadrukte Xi Jinping, dat de focus van de regering ligt op verstedelijking en grondstofwinning in Tibet, hetgeen het belang aangeeft van, wat de Chinese media het Qinghai-Tibet Plateau (QTP) noemt, voor de doelstellingen van Beijing op de lange termijn.

 

Xi’s bezoek aan het grootste zoutmeer in de Volksrepubliek China, Tsakha (Chinees: Chaerhan) in de Tsaidam Basin, werd in verband gebracht met de nieuwe focus van de leiding op de exploitatie van lithium in Tibet, in anticipatie van een wereldwijde hausse in lithium-ion batterijen voor mobiele telefoons, laptops en elektrische auto’s. Het Chaerhan (of Da Qaidam) meer onderscheidt zich door het hoge niveau van lithium zouten.[2]

 

De officiële berichtgeving over het bezoek verwees niet naar het belang ervan in dit opzicht, maar rapporteerde enkel: “De regio maakt al sinds de jaren 1950 gebruik van het meer om de haar verzilting industrie te ontwikkelen”, hoewel er een duidelijke indicatie is van het belang ervan, aangezien van Chaerhan wordt gezegd dat het “een strategische hulpbron is voor het hele land”.[3]

 

Beleggers van over de hele wereld, waaronder Warren Buffett en Bill Gates, kijken verlangend naar de lithium deposito’s van Tibet als onderdeel van hun steun voor een Chinese fabrikant, BYD (Build Your Dreams ‘) bij het maken van elektrische auto’s.[4] Bijna alle Chinese lithium is afkomstig uit twee gebieden in Tibet: de zout bedding van het Tsaidam Basin, die Xi bezocht, en de rotsdeposito’s in de Tibetaanse autonome prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) in Kham (het Tibetaanse gebied Sichuan). Volgens milieudeskundige Gabriel Lafitte, die een boek schreef over mijnbouw in Tibet,[5] is het probleem bij het uit de zoutmeren van Qinghai gewonnen lithium dat het vermengd is met gewoon zout, magnesium- en kaliumzouten, en dat het scheiden hiervan tot het door batterij-fabrikanten vereiste hoge niveau van zuiverheid moeilijk is.[6] Toch heeft Qinghai een aanzienlijke industriële infrastructuur, die in staat is om een breed scala aan lithium-producten te produceren, en Xi’s bezoek kan een aanmoediging zijn geweest voor de inspanningen van de provincie om de exploitatie van het mineraal te versnellen.

 

Ook onderbelicht in de staatsmedia waren de vooruitzichten op een belangrijke uranium vondst in het Tsaidam Basin, aldus Chinese wetenschappers. Uranium, dat nodig is voor de dramatische uitbreiding van kernenergie, die nu in aanbouw is in China, komt op andere plaatsen op het Tibetaanse plateau voor, aldus Gabriel Lafitte in zijn blog over het bezoek van Xi Jinping[7], waaronder het lithium-rijke Drangyer Tsaka (Chinees: Zhabuye) zoutmeer in het verre westen van Tibet.[8] Uranium is ook gevonden in de geneeskrachtige warmwaterbronnen van Dzoge in Chentsa (Chinees: Jianzha), oostenlijk van Gormud (Chinees: Ge’ermu of Gormo), in de Mongoolse en Tibetaanse autonome Prefectuur Tsonub (Chinees: Haixi) in Qinghai[9] Als deze deposito’s worden gewonnen, worden ze mogelijk verwerkt in Gormud, een belangrijke stad, die per spoor het Tibetaanse plateau van Lhasa met Xining verbindt[10].

 

In Tsaidam bracht Xi Jinping een bezoek aan het “veruit meest zwaar geïndustrialiseerde gebied en ook het meest winstgevende, niet alleen in Qinghai, maar in het hele Tibetaanse plateau”, aldus Gabriel Lafitte. “Met kolen gestookte centrales leveren niet alleen elektriciteit aan de zware industrie in Gormud maar ook aan het verre Lhasa via een ultra-hoog voltage elektriciteitsnet, dat elektriciteit doorgeeft langs dezelfde route als de spoorlijn en de snelweg naar Lhasa, waarnaast ook een oliepijpleiding ligt vanaf Gormud. Het Tsaidam bekken is de economische motor van Qinghai, en het enige deel van het Tibetaanse Plateau, waar “Chinese karakteristieken” met succes zijn toegepast.”[11]

 

Er zijn steeds vaker protesten door Tibetanen tegen de mijnbouw in een poging om Tibet’s fragiele landschap te beschermen, nu de Chinese autoriteiten de grootschalige mijnbouw in koper, goud, zilver, chroom en lithium versnellen. De gevolgen zijn gevaarlijker dan ooit tevoren nu de Chinese leiders ambitieuze en uitgebreide mijnbouw- en infrastructuurprojecten proberen door te drukken tijdens hun huidige 13e vijfjarenplan periode. Zelfs Tibetanen, die op de meest gematigde wijze hun bezorgdheid uiten over de gevolgen van giftig afval, ontbossing, en de risico’s van grootschalige erosie, worden gevangen gezet, gemarteld of gedood. Beelden afkomstig uit Tibet van mei (2016) laten zien hoe Tibetaanse vrouwen jammeren bij het ??zien van in een plaatselijke rivier, een zijrivier van de Drichu (Chinees: Yangtze), gevonden dode vissen, als gevolg van giftig afval veroorzaakt door lithium mijnbouw. Een kordon van Chinese oproerpolitie was te zien op de video’s, als reactie op de protesten in Lhagang (Chinees: Tagong) in Kham,[12] waar lithium uit rotsen wordt gewonnen.

 

Xi Jinping claimt valselijk succes over het schadelijke migratiebeleid ondanks expert consensus

 

‘Papa Xi’ met dorpelingen in Qinghai Identieke nomade huizen voor hervestiging van Tibetanen in de regio Golmud van Tibet.

‘Papa Xi’ met dorpelingen in Qinghai Identieke nomade huizen voor hervestiging van Tibetanen in de regio Golmud van Tibet.

 

Hoewel er een sterke wetenschappelijke consensus is, zowel in China als daarbuiten, dat het verwijderen van de Tibetaanse herders en hun kuddes van het land is schadelijk voor de gezondheid van de weidegronden en de effecten van de klimaatverandering kunnen verergeren, houdt partijsecretaris Xi tijdens zijn rondreis vast aan de achterhaalde officiële beleidslijn, waarbij de herhuisvesting van nomaden naar de rand van de industriële Gormud voorgespiegeld wordt als een onverdeeld succes.

 

Tibetaanse gebieden van Qinghai lopen voorop wat betreft afrastering en gedwongen huisvesting in de massale social engineering campagne, die op dit moment plaatsvindt in Tibet. Door de gedwongen verhuizing van nomaden uit de uitgestrekte graslanden, dreigt een duurzame manier van leven, die bij uitstek geschikt is voor het ruwe landschap van het plateau, te verdwijnen.

 

“In Sanjiangyuan Village werd Xi hartelijk verwelkomd door Tibetaanse dorpelingen, die daarheen in 2004 verplaatst waren, weg van de brongebieden van de Yangtze, de Gele rivier en de rivier de Lancang”, meldden de Chinese staatsmedia.[13] Een andere officieel tijdens het bezoek publiceerde artikel verklaarde dat sinds 2004, “China is begonnen het verplaatsen van mensen uit de regio om het door opwarming van de aarde, door overbegrazing en door toegenomen menselijke activiteiten gekwetste milieu weer te herstellen.”[14]


Xi Jinping in Tibet

 

Wetenschappelijk bewijs en Chinese, Tibetaanse en westerse weidegronden experts beweren het tegenovergestelde, namelijk dat kennis over het traditionele ecosysteem van nomadische veehouders en de verplaatsing van kuddes het land en de bestaansmiddelen juist beschermen en bijdragen tot het herstel weilanden, die al zijn aangetast. De betrokkenheid van de Tibetanen, en de nomaden in het bijzonder, is essentieel voor het behoud van de gezondheid van het ecosysteem en de watervoorraden, waarvan China en Azië op de lange termijn afhankelijk zijn.

 

De nederzetting, die Xi bezocht, is aan de rand van Gormud, en huisvest voornamelijk voormalige Tibetaanse nomaden van het Tibetaanse gebied Kham, ver van huis.[15] Steeds meer Tibetaanse herders worden verplaatst naar het geïndustrialiseerde Gormud, waar ze in toenemende mate geconfronteerd worden met moeilijkheden, zoals het ontbreken van de juiste vaardigheden of wat taal betreft niet kunnen concurreren met Chinese arbeiders, hetgeen leidt tot toenemende armoede, milieu degradatie en sociale afbraak.

 

In de afgelopen jaren hebben in de Volksrepubliek China steeds meer Chinese wetenschappers de redenen gedocumenteerd, waarom herhuisvesting van nomaden dergelijke ongunstige resultaten met zich meebrengt, met name de degradatie van de weidegronden, die ten onrechte wordt toegeschreven aan de nomaden.[16]

Dubbele tong en Tibetaans water

The CCP autoriteiten proberen de indruk te wekken dat hun beleid in Tibet, dat verwoestend is voor het milieu van het op de grote hoogte gelegen plateau, juist gericht conservatie. Xi Jinping verkondigde tijdens zijn bezoek dat “Qinghai de belangrijke verantwoordelijkheid draagt om de Sanjiangyuan regio (de bron van China’s drie grote rivieren) te beschermen” en de krantekoppen in de staatsmedia benadrukten tijdens de rondreis het belang van de bescherming van de natuur in Qinghai.

 

De Tibetaanse plateau is een epicentrum in de wereldwijde klimaatverandering en warmt bijna drie keer zo snel op als de rest van de aarde. De gletsjers smelten en de permafrost verdwijnt. Maar in plaats van te proberen om dit kwetsbare ecosysteem te beschermen en de belangrijke uitdagingen waarvoor zij staat aan te pakken, herschept China’s beleid het Tibetaanse landschap met verwoestende gevolgen.[17] Tibet’s rivierwater wordt omgeleid en hun stroom wordt gestremd voor de opwekking van elektriciteit voor ver vanaf het plateau gelegen Chinese steden, en voor mijnbouw, irrigatie, verstedelijking en andere economische activiteiten om China’s strategische doelstellingen te realiseren.

 

Net als Xi Jinping’s opmerkingen, hangen de staatsmedia een rookgordijn van ondoorzichtige terminologie op om regeringen wereldwijd ervan te overtuigen, dat beleid voor landgebruik is gericht op aanpassing aan en terugdringing van klimaatverandering. De meervoudige bouw van dammen in alle grote rivieren, die vanaf het Tibetaanse plateau stromen door consortia van Chinese staatsbedrijven wordt beschreven als ‘waterbehoud constructies’. Zoals hierboven vermeld, wordt de huisvesting van nomaden beschreven als onderdeel van de inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan, terwijl het effect het tegenovergestelde is. PLA bataljon ‘op de drempel van India’ onderscheiden door Xi

 

Tijdens zijn bezoek aan Qinghai presenteerde Xi Jinping eretitels aan twee militaire units voor hun “uitstekende dienstverlening, onder meer aan Unit 77656, een ‘model plateau bataljon’, dat de prijs werd toegekend voor zijn uitstekende prestaties” bij de bescherming van de grenzen, het waarborgen van de stabiliteit en hulp bij rampbestrijding”.[18] De erkenning van het in de TAR gevestigde militaire bataljon voor zijn werk ter bescherming van de grenzen, geeft aan hoe de CCP het plateau Qinghai-Tibet als één geheel beschouwd, gestuurd door op het hoogste niveau van de CCP vastgestelde politieke en strategische doelstellingen. Hoewel de Chinese staatsmedia de locatie van het hoofdkwartier van het bataljon niet meedelen, lijkt het te zijn gelegerd in het gevoelige grensgebied van Khambu (Chinees: Kangbu) in Dromo (Chinees: Yadong) in de TAR, dat ten noorden van Sikkim en ten westen van het strategische Chumbi in India ligt. Het is een indicatie voor de politiek gevoelige kwesties in verband met de grens met India, dat de Indiase pers ten onrechte gemeld dat het door Xi gedecoreerde bataljon was gelegerd in de buurt van Arunachal Pradesh.[19]

 

Analyst Claude Arpi wijst erop dat de toekenning volgt op de recente stationering van een ‘Mountain Strike Corps’ in het gebied (17 Corps) door India en voegde eraan toe dat “India er rekening mee moet houden dat een crack-eenheid van de PLA wordt gelegerd bij de poort van Chumbi … en India”[20]

 

Voetnoten:

 

[1] “In religieuze zaken, zei Xi. dat inspanningen moeten worden geleverd om religies te begeleiden in de aanpassing aan het socialisme met Chinese kenmerken en te zorgen dat religies in het land een chinese richting volgen.” Xinhua, 25 augustus (2016).

 

[2] zoals gebruikelijk bij dergelijke deposito’s, ze zijn vermengd met gewoon natriumzout, kalium- en magnesiumzouten. Zie Gabriel Lafitte voor China dialoog over ‘China’s Resource Curse’, https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/4696

 

[3] Xinhua in het Engels, 24 augustus (2016), http://news.xinhuanet.com/english/2016-08/24/c_135630286.htm

 

[4] BYD is in een samenwerkingsverband met Daimler om de overgang naar auto-maker te versnellen. Zijn belangrijkste rivaal is de Amerikaanse onderneming Tesla, die zwaar investeert in massaproductie in Tibet. ICT-rapport, 9 mei 2016, ‘tijdelijke stopzetting van de mijnbouw na protest in het oosten van Tibet: de haast om te investeren in lithium Tibet’, https://www.savetibet.org/temporary-halt-to-mining-after-protest-in-eastern-tibet-the-rush-to-invest-in-tibets-lithium/ de Britse NGO Free Tibet heeft een campagne tegen lithium mijnbouw in Tibet geïntroduceerd – zie: https://www.freetibet.org/news-media/na/lithium

 

[5] ‘het bederven van Tibet: China en Resource nationalisme op het Dak van de Wereld’. door Gabriel Lafitte, Zed Books

 

[6] Gabriel Lafitte blog, geplaatst 26 juli 2016, op http://rukor.org/if-development-is-the-solution-what-is-the-problem/

 

[7] Gabriel Lafitte, ‘Xi Jinping gaat om Amdo Qinghai’, geplaatst op 31 augustus (2016), http://rukor.org/inspecting-the-straight-lines-of-the-chinese-dream/

 

[8] Huang Da-you, WANG Si-li, MAO Jian-xun, Xu Wei, Chen Yu-liang, Liu Zhi-pen, voorstudie op Uranium Bron van Zabu Ye Zoutmeer, Tibet, Uranium Geologie, 31 # 3, mei 2015, 389-394

 

[9] Zhang Yan, QI Fu-cheng, Zhang Zi-lange, LI Zhi-zing, WANG wen-quan, YANG Zhi-Qiang; Geochemische Kenmerken van Hot Water Voorraden Kiezelhoudende Rots in Jiangzha Uranium Deposit, Uranium Geologie, 31 # 2, maart 2015, 81-88

 

[10] Voor meer informatie over de nieuwe geplande spoorlijnen en hun betekenis, zowel strategisch als op het gebied van de ontwikkeling van het Tibetaanse plateau zie ICT-rapport, https://www.savetibet.org/new-strategic-rail-network-to-tibets-borders-endangers-environment-raises-regional-security-concerns/

 

[11] Gabriel Lafitte blog over Xi Jinping’s bezoek, ibid

 

[12] Tagong / Mingyak township in Dardo (Dartsedo) / Kangding provincie in Sichuan.

 

[13] Xinhua in het Engels, 24 augustus (2016), http://news.xinhuanet.com/english/2016-08 /24/c_135630286.htm

 

[14] 23 augustus (2016), Xinhua in het Engels, http://news.xinhuanet.com/english/2016-08/23/c_135627531.htm

 

[15] Het gebied van Tagola Township was oorspronkelijk een deel van de Yushu prefectuur.

 

[16] Een rapport van het Tibetaanse Centrum voor Mensenrechten en Democratie, ‘Verspilde Levens: China’s Campagne om een Einde te maken aan aan Tibetaanse Nomadische Leven’ ,mei 2015, brengt deze argumenten voor het eerst: http://tchrd.org/wasted-lives-new-report-offer-fresh-insights-on-travails-of-tibetan-nomads/

 

[17] Beschreven in ICT-rapport, ‘Blauw Goud van het hoogste plateau: Tibet’s water en klimaatverandering’, december 2015, https://www.savetibet.org/new-report-reveals-global-significance-of-tibet/

 

[18] Xinhua, 21 augustus (2016), http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-08/21/content_26549127.htm

 

[19] Bijvoorbeeld, The Hindu, http://www.thehindu.com/news/international/xi-honours-battalion-posted-near-arunachal/article9014968.ece

 

[20] Claude Arpi blog, gepost 25 augustus 2016, ‘PLA Unit 77.656 in India’s Chumbi gate’, http://claudearpi.blogspot.co.uk/

 

 

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer