21 december 2022

Wetsvoorstel VS-senaat bevordert oplossing Tibet-China-conflict

De presentatie door de Amerikaanse Senaat gisteren van de “Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act” is een stap voorwaarts in het bevorderen van het belang van de VS bij een vreedzame oplossing van China’s bezetting van Tibet en zet de Chinese regering onder druk om de onderhandelingen met de gezanten van de Dalai Lama te hervatten. 

 

De dialoog tussen Chinese en Tibetaanse leiders is sinds 2010 vastgelopen, terwijl de situatie in Tibet blijft verslechteren. Met deze tweeledige wetgeving wil het Congres het officiële Amerikaanse beleid duidelijk maken dat de dialoog moet worden hervat omdat het conflict tussen Tibet en China nog niet is opgelost en de wettelijke status van Tibet nog moet worden vastgesteld op grond van het internationale recht. Het wetsvoorstel erkent ook het zelfbeschikkingsrecht van de Tibetanen en verwijt de Chinese regering dat zij dat recht schendt.

 

De “Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act” draagt aan bij de recente toename van Amerikaanse steun voor Tibet, waaronder diverse nieuwe wetten die de afgelopen jaren zijn aangenomen, sancties tegen Chinese functionarissen die de mensenrechten van Tibet hebben geschonden en verklaringen van president Biden en zijn regering waarin China wordt opgeroe pen de directe dialoog te hervatten om het Tibetaanse volk een zinvolle autonomie te garanderen.

 

Bekend als de Resolve Tibet Act, zal de nieuwe wetgeving:

  • Het officiële Amerikaanse beleid maken dat het conflict tussen Tibet en China onopgelost is en dat de wettelijke status van Tibet nog moet worden bepaald volgens het internationale recht.
  • Erkennen dat de Tibetanen recht hebben op zelfbeschikking en dat het beleid van China hen belet dat recht uit te oefenen.
  • China verwijten dat het niet voldoet aan de verwachtingen inzake deelname aan de dialoog met de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers
  • De bewering van China dat Tibet sinds de oudheid deel uitmaakt van China als “historisch onjuist” afwijzen
  • Het bureau van de speciale coördinator voor Tibetaanse aangelegenheden in staat stellen de bevoegdheid geven de propaganda van de communistische partij over de geschiedenis van Tibet, het Tibetaanse volk en de Tibetaanse instellingen, waaronder Zijne Heiligheid de Dalai Lama, tegen te gaan.
  • Duidelijk maken dat Tibet niet alleen de zogenaamde “autonome regio Tibet” van China omvat, maar ook de Tibetaanse gebieden in de provincies Gansu, Sichuan, Qinghai en Yunnan.

 

Share this
27 november 2023

ICT DELEGATIE BEZOEKT DALAI LAMA, TIBETAANSE LEIDERS

Lees meer
20 november 2023

BIDEN CONFRONTEERT XI MET TIBET

Lees meer