6 augustus 2013

VS zet China onder druk over Tibet repressie

2 augustus 2013

Waarnemend Adjunct-Staatssecretaris voor Democratie, Mensenrechten en Arbeid, Uzra Zeya

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de VS  heeft de Chinese regering meegedeeld dat het beleid van “verstikking van afwijkende meningen en verscherping van controles” in Tibet “contraproductief” is en drong aan op het opnieuw betrekken van de Dalai Lama in een inhoudelijke dialoog zonder voorwaarden vooraf. De delegatie, onder leiding van waarnemend Adjunct-Staatssecretaris voor Democratie, Mensenrechten en Arbeid, Uzra Zeya, had een ontmoeting met de Chinese collega’s als onderdeel van de 18de VS-China mensenrechtendialoog, die van 30 tot 31 juli in Kunming in China werd gehouden .

“Wij zijn blij dat het State Department tijdens haar dialoog met de Chinezen prioriteit geeft aan de ernstige situatie in Tibet”, zei Todd Stein, directeur van Government Relations bij International Campaign for Tibet. “We hopen dat de betrokkenheid meer was dan louter uitwisseling van standpunten van beide partijen, en dat de Chinese zijde ontvankelijk was voor suggesties over hoe het beleid in de Tibetaanse gebieden op passende wijze kan voldoen aan de normen van het internationaal mensenrecht.”

In een persconferentie op 2 augustus op de Amerikaanse ambassade in Peking zei waarnemend Adjunct-Secretaris Zeya dat, “Wij ook onze ernstige bezorgdheid hebben geuit over China’s geintensiveerde pogingen om afwijkende meningen tot zwijgen te brengen en over de strengere controles op Tibetanen en Oeigoeren, waarbij we hebben benadrukt dat het beleid dat ogenschijnlijk bedoeld is om stabiliteit te handhaven contraproductief is, zolang de Chinese burgers hun universele rechten van de mens en de fundamentele vrijheden worden onthouden. We drongen er ook bij de Chinese regering op aan om de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers te betrekken in een inhoudelijke dialoog zonder voorwaarden vooraf.

Ze deelde ook mee dat (de gevangengenomen Tibetaanse filmmaker) Dhondup Wangchen een van de specifieke gevallen was, die met de Chinese delegatie ter sprake gebracht was.

Deze sinds 2008 jaarlijks gehouden gesprekken was de eerste mensenrechtendialoog sinds Xi Jinping de macht overnam als leider van de Volksrepubliek China. Afgelopen weken zijn we getuige geweest van de aanhouding van verschillende Chinese mensenrechtenactivisten en verdedigers, het neerschieten van ongewapende Tibetanen in Tawu, de veroordeling van Tibetanen in verband met zelfverbrandingen, en verdere beperkingen op de religieuze praktijk in Oost-Tibet.

Vooruitlopend op deze recente bilaterale dialogen drong ICT bij het State Department op het volgende aan:
. Verzoek China een objectief onderzoek in te stellen naar het neerschieten van Tibetanen in Tawu tijdens een viering van de Dalai Lama’s verjaardag en de verantwoordelijken te vervolgen;
. Verzoek om bewijs en aanklachten in te zien tegen hen die veroordeeld zijn in verband met zelfverbrandingen, hetgeen naar het oordeel van ICT politiek gemotiveerd processen zijn geweest;
. Vraag of Tibetanen gelijke toegang geboden wordt tot de rechtbanken en juridische procedures, inclusief de mogelijkheid om advocaten te kiezen en of in de Tibetaanse taal gedrukte wetten en procedurvoorschriften voorhanden zijn,
. Vraag om de vrijlating van de belangrijkste Tibetaanse politieke gevangenen, en
. Dring aan op een vrije toegang van VS diplomaten en journalisten tot de Tibetaanse gebieden.

“Wij zien uit naar verdere details over de resultaten van deze dialoog ,inclusief eventuele vorderingen met betrekking tot de te verwachten stappen van China  in reactie op de Amerikaanse bezorgdheid”, aldus Todd Stein.

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer