27 augustus 2011

VS willen “zinvolle resultaten" in Tibet

18 juni 2009

Kurt M. Campbell, een hoge ambtenaar van de Obama regering heeft tijdens een zitting van de Amerikaanse senaat aangegeven dat “kwesties die verband houden met Tibet” onder de topprioriteiten van het VS-China-beleid vallen. Campbell is door Obama genomineerd als staatssecretaris voor “East Asia and Pacific Affairs” en is de eerste hooggeplaatste official van de nieuwe regering die een uitspraak doet over het Amerikaans beleid ten opzichte van Tibet. In een verklaring zei hij het volgende:

“In onze bilaterale betrekkingen met China is het een topprioriteit om respect voor de mensenrechten te stimuleren, met inbegrip van de rechten van minderheden en religieuze vrijheid in alle gebieden, waaronder Tibet. Minister van buitenlandse zaken Hilary Clinton heeft tijdens haar bezoek aan Peking in februari gezegd dat de bevordering van de mensenrechten een essentieel aspect is van het Amerikaanse buitenlands beleid. Door China te betrekken bij een breed scala aan uitdagingen, zullen we openhartige discussies hebben over onderwerpen waarover we van mening verschillen, met inbegrip van de mensenrechten, Tibet, de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Minister Clinton heeft erop gewezen dat openhartige discussies onderdeel van onze aanpak zijn, en dat mensenrechten onderdeel zijn van onze uitgebreide agenda.”

“We zullen het niet uit de weg gaan om te zoeken naar mogelijkheden om onze bezorgdheid over de slechte mensenrechtensituatie in Tibet met China’s leiders te bespreken. President Obama en minister Clinton hebben met hooggeplaatste ambtenaren in China gesproken over Tibet, en ik zal hetzelfde doen. Ook zullen we de Tibetanen aanmoedigen om de dialoog met Chinezen op te zoeken en gebieden te identificeren waar inhoudelijke verbeteringen in het leven van de Tibetanen werkelijk kunnen worden bereikt.”

“De regering beschouwt de gesprekken tussen de Chinese regering en de vertegenwoordigers van de Dalai Lama als essentieel voor het oplossen van langdurige spanningen in Tibetaanse gebieden van China en voor het beschermen van de etnische, culturele en religieuze identiteit van het Tibetaanse volk. We zullen onze aandacht gericht houden op het bevorderen van inhoudelijke dialoog, gericht op het bereiken van zinvolle resultaten.”

Todd Stein, Director for Government Relations in het ICT kantoor in Washington DC zei in een reactie  op het citaat van Campbell: “Dit is duidelijke taal die ook op die manier gezien moet worden door de Chinese overheid. De verwachting van ‘zinvolle resultaten’ is in lijn met recente verklaringen van President Obama, Minister Clinton en Speaker of the House Pelosi, die allemaal wijzen op een hoge prioriteit voor Tibet en het besef dat retoriek niet genoeg zal zijn om een nieuw Amerikaans leiderschap, dat op zoek is naar werkelijke vooruitgang in Tibet, tevreden te stellen.

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer