10 March 2023

VN-rechtenorganisatie roept op tot beëindiging van kostscholen in Tibet

De VN-commissie voor economische, sociale en culturele rechten heeft op maandag 6 maart haar bezorgdheid uitgesproken over het feit dat Tibetanen, naast anderen die onder het repressieve bestuur van China leven, “ernstige beperkingen ondervinden bij de uitoefening van hun recht om deel te nemen aan het culturele leven, met inbegrip van het recht om minderheidstalen, geschiedenis en cultuur te gebruiken en te onderwijzen”. De commissie is “ook bezorgd over meldingen van systematische en massale vernietiging van religieuze plaatsen zoals moskeeën, kloosters, heiligdommen en begraafplaatsen, met name in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang (sic) en in de autonome regio Tibet”.

 

“De slotopmerkingen van de VN-commissie zijn een aanklacht tegen het beleid van de Chinese regering in Tibet,” verklaarde ICT Duitsland Executive Director Kai Mueller. “Het Tibetaanse volk is onderworpen aan een beleid dat systematisch het voortbestaan van zijn cultuur en identiteit bedreigt. De internationale gemeenschap moet het voorbeeld van de commissie volgen en dringend oproepen tot beëindiging van deze rechtenschendingen, met name het internaatsysteem en de massale verhuizingen die in Tibet plaatsvinden.”

 

Het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten heeft op 15 en 16 februari 2023 de uitvoering door China van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten geëvalueerd, waarbij de nadruk lag op het uitgebreide relocatiebeleid van de Chinese regering en de gedwongen assimilatie van Tibetaanse kinderen in kostscholen, waarover onafhankelijke VN-mensenrechtendeskundigen onlangs de noodklok luidden.

 

De Chinese delegatie was niet in staat belangrijke vragen van de commissieleden te beantwoorden, waaronder vragen of Tibetanen die het slachtoffer zijn van drastische maatregelen van de autoriteiten zonder angst voor vervolging toegang hebben tot rechtbanken. Ook werd kritiek geuit op de massale inmenging van Peking in de vrije uitoefening van godsdienst in Tibet.

Share this
21 June 2024

Wereldmuziekdag en Gesmoorde Tibetaanse Melodieën

Op 21 juni vieren we World Music Day, ook bekend als Wereldmuziekdag. Het is een dag waarop muziek in al zijn ...

20 June 2024

Amerikaanse Delegatie bezoekt zijne heiligheid de Dalai Lama

Dharamshala - Een delegatie uit de Verenigde Staten heeft gisteren de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) bezocht en ontmoetingen gehad met ...