21 September 2012

VN-Mensenrechtenraad

International Campaign for Tibet, Genève, 18 september 2012.

Verscheidene overheidsdelegaties en NGO’s stelden in verklaringen tijdens de 21ste zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten (van 10 tot 28 september 2012) de verslechterende mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek China, in het bijzonder de rechten van de Tibetanen en Oeigoeren, aan de orde.

Als onderdeel van het debat op 17 september punt 4 “Mensenrechtensituaties die de aandacht van de Raad behoeven”, waren het onder meer de volgende landen, die de mensrechten crisis in China aan de orde stelden: de Tsjechische Republiek, Cyprus namens de Europese Unie (en Kroatië, Macedonië, Montenegro, IJsland, Albanië en Liechtenstein), Duitsland, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten. EU-landen, die het woord namen, stemden in met de EU-verklaring van Cyprus (die momenteel het EU-voorzitterschap heeft).

Deze landen uitten hun bezorgdheid over meldingen van mensenrechtenschendingen in China, waaronder gedwongen verdwijningen, buitengerechtelijke arrestaties, de doodstraf, vervolging van advocaten en mensenrechtenactivisten, enzovoort. Landen brachten hun bijzondere verontrustheid naar voren over het gebrek aan vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, en de situatie van de minderheden, waaronder in Tibet en Xinjiang.

De Tsjechische Republiek beschreef de zelfverbrandingen door Tibetanen als een gevolg van de toenemende beperkingen op de vrijheid van godsdienst in Tibetaanse gebieden en stelden ook het individuele geval van Yonten Gyatso aan de orde, die naar verluidt werd veroordeeld voor het verzenden van informatie uit Tibet aan de Mensenrechtenraad.

Ambassadeur Eileen C. Donahoe van de Verenigde Staten deelde de Raad mee: “China legt andersdenkenden het zwijgen op door arrestaties, veroordelingen, gedwongen verdwijningen en buitengerechtelijke detenties; heeft de controle op het internet aangescherpt; vervolgt mensenrechtenadvocaten; intimideert families van activisten; belemmert het maatschappelijk middenveld; maakt journalisten het leven zuur, en beperkt de godsdienstvrijheid. Overheidsbeleid ondermijnt de taalkundige, religieuze, culturele tradities, en de traditionele levensvoorzieningen van haar minderheden. “

De verklaring van de Tsjechische Republiek delegatie stelde dat het land “ernstige verontrust blijft over de verslechtering van de situatie in de door Tibetanen bewoonde gebieden waar de toenemende beperkingen op de vrijheid van godsdienst hebben geleid tot een reeks van gevallen van zelfverbranding. Een aantal Tibetaanse intellectuelen en culturele kopstukken zijn onlangs gevangen genomen voor het uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van de heer Yonten Gyatso, die naar verluidt veroordeeld is voor het verzenden van informatie aan de Mensenrechtenraad.”

Ambassadeur Thomas Fitschen van Duitsland bracht zijn bezorgdheid naar voren over aanhoudende meldingen van mensenrechtenschendingen in China, en de Zweedse delegatie riep China op “om ervoor te zorgen dat de rechten van personen, die tot de minderheden behoren, ook in Tibet en Xinjiang, volledig worden nageleefd. “

De Chinese delegatie wees de verklaringen van landen betreffende mensenrechtenschendingen in China in haar geheel af en karakteriseerde ze als “gepolitiseerd”, en bracht hier haar eigen kritiek op de mensenrechtensituatie in Westerse landen tegenin.

Tijdens deze sessie van de VN-Raad voor de Mensenrechten, hebben de NGO’s onder de relevante agendapunten ook de situatie in Tibet aan de orde gesteld. Op 14 september gaf de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring af, die stelde: “Met betrekking tot de situatie van Tibetanen die geconfronteerd werden met represailles na een ontmoeting met VN-mensenrechtendeskundigen tijdens hun missies tussen 1994 en 2005. Deze hebben we in onze schriftelijke verklaring NGO/31 tijdens deze zitting aan de Raad gedocumenteerd. Een van de gevallen is die van de heer Jigme Gyatso, die in november 2005 een ontmoeting had met de speciale rapporteur inzake foltering. We delen de Raad mede, dat Jigme Gyatso nog steeds geïsoleerd is van andere gevangenen, medische behandeling wordt onthouden en het hem niet is toegestaan ??om familieleden te ontmoeten tijdens de normale bezoektijden. Niet-bevestigde informatie wijst uit dat Jigme Gyatso in 2010 protesteerde bij de gevangenis, waarvoor hij zwaar werd gemarteld, terwijl getuigen zagen dat hij naar zijn isoleercel werd weggesleept.”

Dezelfde NGO deelde de Raad op 11 september mee: “Wij zijn verheugd dat de Hoge Commissaris in het Update Report haar ontzetting tot uiting heeft gebracht over de recente executies in een aantal landen, waaronder de Volksrepubliek China… We zijn echter teleurgesteld over de aanhoudende stilte van de Hoge Commissaris over de grootschalige schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, die plaatsvinden in de Volksrepubliek China (VRC), in het bijzonder die van Mongolen, Tibetanen en Oeigoeren. “

Evenals tijdens de zittingen van de Raad in maart en juni, kwam tijdens de huidige sessie de situatie van de mensenrechten in Tibet ter sprake en benadrukte zij de aanhoudende aanranding van mensenrechten in Tibet en de ernst van de situatie waarin meer dan 50 Tibetanen zichzelf in brand staken uit protest tegen de beperkingen van hun fundamentele rechten en vrijheden door de Chinese overheid (ICT: zelfverbranding feitenblad).

Op 20 september 2012 zal ICT op uitnodiging van vier NGO’s, een briefing paper presenteren over “Zelfverbrandingen in Tibet en Chinees beleid” op een neven-evenement georganiseerd op het grondgebied van de Raad in Genève (zie foto flyer VN-gebeurtenis). Er zijn uitnodigingen uitgegaan naar de overheidsdelegaties en VN-functionarissen, alsmede aan maatschappelijke organisaties, om het evenement bij te wonen en deze dringende kwestie te bespreken.

Zie hier : Volledige video Algemeen Debat Onderdeel 4 (overheden)

Zie hier : Volledige video Algemeen Debat Onderdeel 4 (NGO’s)

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer