30 May 2013

VN-Mensenrechtenraad Verklaring van Helsinki Foundation for Human Rights

ALGEMENE VERGADERING
VN-Mensenrechtenraad
Drie-en-twintigste zitting


Item 3: Rapport Interactieve Dialoog van de Speciale Rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies 
Verklaring van mevrouw Elena Gaita afgegeven namens de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)
Mijnheer de Voorzitter,
Wij willen de Speciale Rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies bedanken voor zijn rapport en voor zijn voortdurende contacten met overheden bij het ter sprake brengen van relevante gevallen van zorg.
 

Mevr. Elena Gaita tijdens haar verklaring bij de VN-Mensenrechtenraad

We brengen deze kwesties naar voren, met name in situaties waarin onafhankelijke waarnemers de toegang om zich ter plekke van de feiten te vergewissen, volledig worden ontzegt. Verder zijn er regeringen in deze kamer, die zich niet houden aan aanbevelingen van de Speciale Procedure mandaathouders van deze Raad of deze niet ten uitvoer leggen.

De Volksrepubliek China (VRC) is hiervan een voorbeeld. Als we in deze Raad stilstaan ??bij document A/HRC/23/51, is het alarmerend dat op 26ste november 2012, toen ongeveer 1.000 Tibetaanse studenten een vreedzame demonstratie hielden in Gonghe tegen de publicatie van een officieel Chinese boekje, waarin de Tibetaanse taal bespot werd en de reeks zelfverbrandingen door Tibetanen als “domheid” werden bestempeld, Chinese veiligheidstroepen vuurden waarschuwingsschoten en traangas af om de demonstranten uiteen te drijven. 20 studenten werden naar verluidt gewond, van wie er vijf op dit moment in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Vier studenten werden gearresteerd in de loop van de operatie.
Bovendien is het slechts een paar dagen geleden, op 24 mei, dat meer dan 4500 Tibetanen zich verzamelden in de buurt van Naglha Zamba, een heilige heuvel, rijk aan minerale hulpbronnen, in het oosten van Tibet, om te protesteren tegen de uitbuiting door de Chinese mijnwerkers … Lokale overheden zetten meer dan vijftig militaire konvooien in op de plaats van het protest.
Mr. Voorzitter, de mensenrechtensituatie in alle Tibetaanse gebieden van de Volksrepubliek China is aan het verslechteren na de overwegend vreedzame protesten door Tibetanen in maart 2008 tegen het repressieve Chinese beleid, hetgeen leidde de dood van meer dan 200 Tibetanen door Chinese veiligheidstroepen. Ondanks de aanbevelingen van de Speciale Rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies, is China er niet in geslaagd om een onafhankelijk onderzoek te openen over de buitengerechtelijke executies en het in gevangenschap omkomen van Tibetanen.
We blijven buitengewoon verontrust over de mate waarin dergelijke condities daden van straffeloosheid door overheden mogelijk maken en dat de mogelijkheid voor Onderzoeks Commissies om de daders voor het gerecht te brengen hoogstwaarschijnlijk niet zal worden gerealiseerd.
In de totale afwezigheid van onafhankelijk toezicht, welke verdere interventies heeft de Speciale Rapporteur ondernomen met betrekking tot China, om opheldering te vragen over talrijke en goed gedocumenteerde rapporten van Tibetaanse doden?
Ik dank u, meneer de president.
29 mei 2013
Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer