28 augustus 2011

Verklaring uitgegeven door Aartsbisschop Emeritus Desmond Tutu

Ik wil mijn solidariteit kenbaar maken aan het Tibetaanse volk tijdens dit kritieke moment in hun geschiedenis. Laat mij tegen mijn goede vriend Zijne Heiligheid de Dalai Lama zeggen: Ik sta naast u. U bent een voorbeeld van geweldloosheid en mededogen en goedheid.

Ik was in een Paasretraite toen de recente tragische gebeurtenissen zich in Tibet ontwikkelden. Ik heb vernomen dat China heeft verklaard dat u het geweld veroorzaakte. China kent u duidelijk niet, maar zij zouden u moeten kennen. Ik roep de Chinese regering op om Zijne Heiligheid de Dalai Lama te leren kennen, zoals zovelen hem hebben leren kennen, tijdens deze tientallen lange jaren in ballingschap. Luister naar Zijne Heiligheids smeekbede om terughoudendheid en rust en geen verder geweld tegen deze civiele bevolking van kloosterlingen en leken.

Ik dring er bij China met klem op aan om een substantiële en zinvolle dialoog met deze man van vrede, de Dalai Lama, aan te gaan. China bevindt zich in een unieke positie om onze wereld te beïnvloeden. De leiders van China weten dit, anders zouden zij zich niet voor de Olympische Spelen hebben aangeboden. Moorden, opsluiting en marteling zijn geen sport: de onschuldigen moeten vrijgelaten worden en vrije en eerlijke processen krijgen.

Ik verzoek mijn geachte vriendin Louise Arbour, de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, om Tibet te bezoeken om te kunnen beoordelen, en aan de internationale gemeenschap te kunnen rapporteren, welke gebeurtenissen hebben geleid tot deze internationale roep om rechtvaardigheid. De Hoge Commissaris zou moeten worden toegestaan om samen met journalisten, en andere waarnemers, te reizen. Zij kan de waarheid spreken om het speelveld te beïnvloeden en te vereffenen zodat, inderdaad, deze episode – deze decennia van strijd – een vreedzame oplossing kunnen krijgen. Dit zal niet alleen Tibet helpen. Het zal China helpen.

En China, klaar om de wereld tijdens de aanstaande Olympische Spelen te ontvangen, moet ervoor zorgen dat de ogen van de wereld zullen zien dat China is veranderd, dat China bereid is om een verantwoordelijke partner te zijn in internationale mondiale zaken. Tot slot moet China ophouden iemand wiens leven gewijd is aan geweldloosheid, Zijne Heiligheid de Dalai Lama, een laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede, te beschuldigen en verbaal te beschimpen.

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer