19 May 2021

Verklaring over Tibet van de Mensenrechtencommissie in het Duitse parlement

De mensenrechtencommissie in het Duitse parlement (Bondsdag) heeft vandaag een verklaring uitgegeven, met stemmen van de regeringspartijen CDU / CSU en SPD en de oppositiepartijen FDP en Alliantie 90, waarin scherpe kritiek wordt geuit op het beleid van de Communistische Partij van China in Tibet en er wordt herinnerd aan het einde van de feitelijke onafhankelijkheid van Tibet 70 jaar geleden. De verklaring is afgelegd ter herdenking van de ondertekening van de 17e overeenkomst tussen China en Tibet op 23 mei 1951.

International Campaign for Tibet (ICT) is verheugd over de verklaring van de commissie en onderstreept de urgentie van de situatie in Tibet en de noodzaak van een oplossing op basis van de “Middenweg” van de Dalai Lama. ICT is ook verheugd over de duidelijke en gezamenlijke standpunten van zowel de regeringspartijen als belangrijke oppositiepartijen. De Nederlandse vertaling van de verklaring staat hieronder:

Verklaring van het Comité voor Mensenrechten en Humanitaire Hulp over de ondertekening van de 17-punten overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek China en vertegenwoordigers van de toenmalige Tibetaanse regering, 70 jaar geleden:

Op 23 mei 1951 maakte de ondertekening van het 17-puntenakkoord een einde aan de feitelijke onafhankelijkheid van Tibet. De ondertekening van het akkoord werd ook afgedwongen onder druk van het Chinese leger dat Tibet in de jaren daarvoor, vanaf 1949, had bezet.

Terwijl de Chinese regering, onder leiding van de Communistische Partij (CP), de ondertekening van het 17-puntenakkoord tot op de dag van vandaag beschrijft en viert als een vreedzame bevrijding, voelen de Tibetanen zich genadeloos overgeleverd aan de Communistische Partij, met vele beperkingen en schendingen van hun grondrechten. In maart 1959 werd de Tibetaanse opstand bloedig onderdrukt. De Dalai Lama moest zijn vaderland verlaten en vluchtte naar India.
Sindsdien heeft de Chinese Communistische Partij, in strijd met de inhoud van de 17-punten overeenkomst, haar strategie van assimilatie en sinisatie voortgezet, zowel ten aanzien van de Tibetanen als van andere minderheden in andere regio’s van de Volksrepubliek China. De overeenkomst voorzag onder meer in de autonomie van Tibet met het oog op het behoud van zijn politieke systeem en in een garantie voor de status, functies en bevoegdheden van de Dalai Lama. Bovendien garandeerde de overeenkomst de bescherming van de religieuze overtuigingen en gebruiken van het Tibetaanse volk.

Vandaag wordt de cultuur, de traditionele levenswijze, de taal, de identiteit en de godsdienst van de Tibetanen bedreigd. In strijd met het verdrag is ook het Tibetaanse politieke systeem volledig afgeschaft. De 17-punten overeenkomst diende alleen om de macht van de Chinese Communistische Partij uit te breiden, niet voor vreedzame en gelijkwaardige samenleving. Het vreedzame verzet van het Tibetaanse volk tegen de opzettelijke ontneming van rechten heeft dringend wereldwijd meer aandacht en steun nodig.

De seculiere en spirituele leiders van de Tibetanen hebben in de afgelopen 70 jaar van gewelddadige onderdrukking keer op keer de weg van de vrede gekozen. De “middenweg” van de Dalai Lama is een kans om mogelijke toekomstige conflicten te vermijden. De Commissie mensenrechten en humanitaire hulp van de Duitse Bondsdag steunt de geweldloze weg van het Tibetaanse volk om op deze wijze uiting te geven aan zijn wil tot zelfbeschikking en roept de Chinese regering opnieuw op de mensenrechten van de Tibetanen en hun cultuur en religie te eerbiedigen en deze eindelijk te garanderen, zoals bepaald in het 17-puntenakkoord en zoals gewaarborgd in de grondwet van de Volksrepubliek China. Aan de schendingen van de mensenrechten van alle religieuze en etnische minderheden in de Volksrepubliek China en de massale aantasting van het religieuze en culturele leven en van de persoonlijke vrijheid moet onmiddellijk een einde worden gemaakt. De commissie roept de Chinese regering op onmiddellijk een einde te maken aan de repressie tegen het Tibetaanse volk en de dialoog met de legitieme vertegenwoordigers van de Tibetanen te hervatten.

Het Comité voor de rechten van de mens en de humanitaire hulp geeft uiting aan de scherpe kritiek op de systematische schendingen van de mensenrechten in China. De commissie zal niet ophouden deze schendingen van de mensenrechten herhaaldelijk aan de orde te stellen en met klem te eisen dat de mensenrechtensituatie in China wordt verbeterd.

Foto credits: Christian Wiediger on Unsplash

Share this
13 June 2024

US House neemt Tibet Resolve Act aan

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een grote meerdheid het wetsvoorstel aangenomen dat de Chinese regering oproept om zonder ...

12 June 2024

De internationale dag van het kind

De internationale dag van het kind is een jaarlijkse dag gewijd aan kinderen, ter herdenking van de goedkeuring van het ...