26 August 2011

Verklaring ICT naar aanleiding van VS-China-top: ‘…een positieve ontwikkeling voor de mensenrechten en voor Tibet'

International Campaign for Tibet (ICT) is verheugd dat President Obama tegen President Hu Jintao heeft herhaald dat het beleid van de Verenigde Staten inzake Tibet al jaren gericht is op een oplossing die uitgaat van dialoog en behoud van de Tibetaanse identiteit. De ICT wil dit pleidooi na de top graag een vervolg geven, door informatie te verstrekken over de situatie in Tibet en de regering van Obama te ondersteunen bij haar pogingen China te bewegen tot echte mensenrechtenhervormingen en, in het bijzonder, tot een volgende gespreksronde over Tibet. De afgezanten van de Dalai Lama hebben nogmaals benadrukt dat zij graag willen praten en wachten op een positief signaal van de Chinezen.

Lodi Gyari, de Speciale Afgezant van Zijne Heiligheid de Dalai Lama reageerde met ‘grote dankbaarheid’ op President Obama’s verklaring over Tibet.

‘De top tussen de VS en China betekent een positieve ontwikkeling voor de mensenrechten en voor Tibet. President Obama’s pleidooi voor het respecteren van mensenrechten en President Hu’s reactie dat ‘er in China op het gebied van de mensenrechten nog een hoop moet gebeuren’ laten zien dat dit onderwerp inderdaad essentieel is in de relatie tussen de VS en China. We zien uit naar de positieve effecten van deze verklaringen,’ aldus Mary Beth Markey, president van ICT.

Het was opmerkelijk dat twee van de vier vragen die tijdens de gezamenlijke persconferentie aan de orde kwamen, over mensenrechten gingen. Dit laat zien hoeveel belang het Amerikaanse publiek aan dit onderwerp hecht.

De massale publieke steunbetuigingen aan Tibet moeten tot binnen de muren van het Witte Huis te horen zijn geweest. ICT is iedereen die naar Washington D.C. is gekomen om zijn mening te uiten en deel uit te maken van een dynamische oefening in democratie dan ook zeer dankbaar.

ICT is ervan overtuigd dat de krachtige boodschap die tijdens deze belangrijke top is verkondigd bij andere wereldleiders tot een nog grotere vastberadenheid zal leiden om de Tibetaanse kwestie en de mensenrechten bij China en andere serieuze mensenrechtenschenders ter sprake te brengen, zowel in een bilaterale als multilaterale context.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer