25 June 2021

UN Human Rights Council opgeroepen om de culturele rechten van Tibetanen in het onderwijs te eerbiedigen

25 juni 2021 –

Tijdens de lopende 47e zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève heeft Melanie Blondelle vandaag namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring afgelegd waarin China wordt opgeroepen de culturele rechten van de Tibetanen met betrekking tot taal en onderwijs te eerbiedigen.

Hieronder volgt de tekst van de verklaring:

 

Algemene vergadering Mensenrechtenraad

zevenenveertigste algemene zitting, Punt 3: Interactieve dialoog met de speciale rapporteur voor het recht op onderwijs

25 juni 2021

 

Verklaring van Mélanie Blondelle namens de Helsinki Foundation for Human Rights

Mevrouw de Voorzitter,

Wij danken de speciale rapporteur voor haar verslag, en voor het benadrukken van de gevaren van het beperken van onderwijs in de moedertaal in het onderwijs.

In Tibetaanse gebieden is het Tibetaanse taalonderwijs en culturele onderwijs door de Volksrepubliek China gemarginaliseerd. In 95% van de scholen wordt nu onderwijs in Mandarijn gegeven en in de schoolboeken worden verwijzingen naar de eigen cultuur, godsdienst en geschiedenis van de Tibetanen systematisch gecensureerd.

Particuliere scholen die worden geleid door boeddhistische kloosters of Tibetaanse gemeenschappen zijn gesloten, wat in strijd is met het internationale recht, dat elke discriminerende behandeling van kinderen in het onderwijs verbiedt en de rechten van religieuze gemeenschappen om onderwijs aan te bieden beschermt. Tibetanen die hun taal trachten te beschermen, worden vervolgd en tot gevangenisstraf veroordeeld.

Wij verwelkomen in het bijzonder de aanbeveling van de rapporteur om leerlingen te beschermen tegen indoctrinatie. Wij zijn diep bezorgd over de inspanningen om zelfhaat en politieke loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij te voeden. Zoals een voormalige Tibetaanse nomade het omschreef, “onze leraren dreven ons ertoe ons erfgoed, onze ouderen en zelfs onze eigen ouders te haten… We voelden ons beschaamd voor onze culturele achtergrond; we ontwikkelden een antipathie tegen onze sociaal-culturele wereld zelf”.

Onderwijs mag niet ten koste gaan van iemands culturele identiteit. Daarom dringen wij er bij de Chinese regering op aan haar verplichtingen krachtens het Kinderrechtenverdrag en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten na te komen.

Dank u wel.

 

Tags: Mensenrechten, VN
Share this

Lees ook:

26 June 2020

50 VN experts roepen op tot onafhankelijk VN mechanisme dat mensenrechten in China en Tibet onderzoekt

Lees meer