22 August 2011

Tibetanen verzoeken de Dalai Lama de rol van ceremonieel staatshoofd te aanvaarden

Dharamsala:

Op dinsdag 24 mei 2011 werd in een met succes afgesloten historische tweede Tibetaanse Nationale Algemene Vergadering, een voorstel unaniem aangenomen om de Dalai Lama te verzoeken de rol van ceremonieel staatshoofd te aanvaarden.

De 4-daagse bijeenkomst, die werd bijgewoond door Tibetanen uit de hele wereld, had als hoofdthema de ontwerp amendementen met betrekking tot de overdracht van de politieke en administratieve bevoegdheden van de Dalai Lama aan het democratisch gekozen Tibetaanse leiderschap.

Vandaag 25 mei, reageerde de Dalai Lama op het verzoek van de Tibetaanse Generale Vergadering dat hij niet de rol kan opnemen van een “ceremoniële staatshoofd.” Wel zal hij het rapport doornemen dat aan hem is ingediend.

De vergadering bekrachtigde eveneens een voorstel om, in het geval de Dalai Lama het voorstel voor zijn ceremoniële rol weigert, hem te verzoeken de opneming van de nieuwe preambule en de hem in artikel 1 toegewezen verantwoordelijkheden te aanvaarden. Artikel 1 maakt hem de beschermer en het symbool van de Tibetaanse natie.

De vergadering behandelde ook andere amendementen op het handvest, dat in artikel 19 de aan de Dalai Lama toegewezen uitvoerende bevoegdheden omvat. De 9 bepalingen in artikel 19 zouden worden doorgegeven aan de Kashag [kabinet] en het parlement.

In zijn slotwoord zei, de heer Penpa Tsering, voorzitter van het Tibetaanse Parlement, dat de algemene vergadering een zeer sterk signaal heeft gestuurd aan de Chinese regering dat het Tibetaanse volk verenigd is ten aanzien van de fundamentele kwesties aangaande Tibet.

Hij onderstreepte dat de nieuw gekozen Kalon Tripa [Premier] en de nieuwe leden van het parlement in de nabije toekomst nog grotere verantwoordelijkheden zullen moeten dragen. Kalon Tripa Prof. Samdhong Rinpoche beëindigde zijn slotverklaring veelbelovend met de bekendmaking van de voorspelling van het Staats Orakel van Tibet, Nechung, dat de Dalai Lama 113 jaar oud zou worden. De Dalai Lama zal de voorspelde leeftijd bereiken als het Tibetaanse volk met succes kan vasthouden aan moraal, eenheid en het versterken van hun collectieve verdiensten, vertelde Kalon Tripa de afgevaardigden.

Meer dan 418 afgevaardigden van Tibetaanse gemeenschappen over de hele wereld, waaronder Azië, de Verenigde Staten, Europa en Rusland, namen deel aan de vergadering.

Het parlement zal bijeenkomen in een speciale zitting van 26-27 mei om de voorgestelde amendementen aan het Handvest en de preambule te bediscussiëren en evalueren.

Na goedkeuring zal de Dalai Lama zal daarna het uiteindelijke Handvest ratificeren.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer