21 October 2020

Tibetanen niet vertegenwoordigd in Tibet

De Chinese regering zegt dat de Tibetanen onder haar bewind “meester zijn geworden van hun eigen lot” en deelnemen aan het regeringsbestuur. Maar een nieuwe analyse toont aan dat de Tibetanen uit de belangrijkste leiderschapsposities in hun eigen land worden geweerd.

In het nieuwe rapport, “Position without Power, Tibetan Representation in the Chinese Administrative System,”, laat International Campaign for Tibet zien dat de belangrijkste overheidsposities in Tibet niet in handen zijn van de Tibetanen.

In een systeem waarin de Chinese Communistische Partij alle macht heeft, hebben niet-Tibetanen alle partijpositie in de Tibetaanse gebieden op provinciaal niveau. Ook hebben niet-Tibetanen de meerderheid van de partijposities op het niveau van de prefectuur.

grafiek rapport
Lijst van de partijleden
Om de analyse te maken heeft ICT een lijst opgesteld van de huidige positiehouders in de Tibetaanse Autonome Regio, alsmede van de Tibetaanse prefecturen en provincies in Sichuan, Qinghai, Gansu en Yunnan. Geen enkele functie is democratisch gekozen.

De TAR strekt zich uit over een groot deel van West- en Zuid-Tibet, terwijl de rest van het historisch onafhankelijke land – dat China meer dan 60 jaar geleden heeft geannexeerd – is verdeeld over de andere provincies.

Enkele opvallende resultaten uit het rapport:

  • Geen enkele Tibetaan heeft ooit de positie van TAR partijsecretaris, de hoogste positie in de partij, bekleed. Wu Yingjie, de huidige partijsecretaris van de TAR, is Chinees.
  • Van de zeven prefecturen en prefectuursteden in de TAR hebben er slechts twee Tibetaanse partijsecretarissen (Lhasa en Shigatse). De overige vijf functies worden bekleed door Chinezen.
  • Tibetanen zijn ook afwezig in de topfuncties van de partij in de Tibetaanse gebieden in andere provincies.
  • In Qinghai, waar er zes Tibetaanse prefecturen zijn, zijn er slechts twee Tibetaanse partijsecretarissen. In Sichuan (dat twee Tibetaanse prefecturen heeft), Gansu (een Tibetaanse prefectuur) en Yunnan (een Tibetaanse prefectuur), is geen van de partijhoofden van de prefectuur Tibetaans.

Tibetanen zijn wel het hoofd van de TAR-regering en het hoofd van de regering in vijf van de zeven prefecturen in de regio. Ook zijn er Tibetaanse regeringshoofden in de prefecturen in de andere provincies en zijn er Tibetanen in het Nationale Volkscongres en de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese volk in Tibetaanse gebieden. Al deze functies zijn echter ondergeschikt aan de partijleiding. Bovendien zijn er geen Tibetaanse militaire commandanten in enig Tibetaans gebied.

Wantrouwen van de Tibetanen
Hoewel China beweert dat Tibetanen gelijke kansen hebben om in de regering te dienen, zou een van de redenen voor hun afwezigheid in machtsposities het wantrouwen van de Chinese leiders ten opzichte van de Tibetanen en het onderliggende racisme jegens hen kunnen zijn.

Een duidelijk voorbeeld is Bapa Phuntsog Wangyal Goranangpa, die sinds 1949 een toegewijd lid van de Communistische Partij was. Desondanks ontkenden de partijleiders Goranangpa in zijn latere jaren enige gezagspositie en beperkten ze zijn bewegingen voor zijn dood in 2014.

De Chinese leiders hebben ook het aantal Tibetanen in opleiding voor het partijbestuur verminderd. Volgens Cai Xia, een gepensioneerd hoogleraar van de Centrale Partij School, vormden Tibetanen ooit twee derde van de ambtenaren die een klas voor Tibet bijwoonden. Vandaag de dag is dat aantal gedaald tot een derde, waarbij de Chinese kaders de rest voor hun rekening nemen.

China voegt ook eisen toe aan belangrijke banen om Tibetanen uit te sluiten. Eerder dit jaar stond op advertenties voor het rekruteren van politie in Tibet dat zij iedereen zouden afwijzen die aan separatistische activiteiten deelnamen of familieleden hadden die het land illegaal hadden verlaten. Zoals in het rapport van ICT te lezen is, behandelt China elke uiting van de unieke Tibetaanse cultuur en religie als “separatistisch”. Veel Tibetanen hebben familieleden die het land hebben ontvlucht om te ontsnappen aan het onderdrukkende bewind van de Chinese regering.

ICT-citaat van vicepresident Bhuchung K. Tsering:
“Dit rapport is een duidelijk voorbeeld van hoe het Tibetaanse volk wordt gediscrimineerd in de fundamentele kwestie van hun bestuur. Het gebrek aan vertrouwen van China in de Tibetanen heeft hen tot tweederangsburgers in hun eigen land gemaakt.”

“Helaas was China’s symbolische vertegenwoordiging van de Tibetanen in de regering deze week volledig te zien toen Che Dalha (Chinees: Qi Zhala), de etnische Tibetaanse voorzitter van de TAR-regering, tijdens een briefing in Lhasa met verslaggevers sprak. Het bezoek van buitenlandse journalisten aan de Tibetaanse hoofdstad was uiterst zeldzaam, gezien de bekende toegangsbeperkingen van China. Er is voor Che Dalha geen andere optie dan het onvrijwillige trainingsprogramma te ontkennen dat onderzoeker Adrian Zenz met behulp van veel van China’s eigen officiële bronnen heeft gedocumenteerd. Dit toonde aan dat China helaas liever probeert de wereld te misleiden over de trainingskampen in Tibet dan de Tibetanen een betekenisvolle rol te geven in hun eigen bestuur.”

Share this
24 April 2024

Jetsun Pema ontvangt Pearl S. Buck Award

Jetsun Pema, het jongere zus van de Tibetaanse spirituele leider de Dalai Lama, heeft de prestigieuze Pearl S. Buck Award ...

18 April 2024

Panchen Lama Protest in Den Haag op 25 april

Op 25 april 1995 vierde Gedhun Choekyi Nyima zijn zesde verjaardag. Nauwelijks een maand later werd hij 's werelds jongste politieke gevangene. ...