26 augustus 2011

Tibetanen in Noord-Amerika doen dringende oproep aan president Obama om kwestie Tibet op agenda te zetten tijdens China-top


Afgelopen vrijdag hebben 39 Tibetaanse belangenverenigingen, organisaties en steungroepen voor Tibet president Barack Obama verzocht om het Tibet-vraagstuk tot een belangrijk agendapunt te maken tijdens zijn topontmoeting met de Chinese president Hu Jintao op 19 januari.

“President Obama ziet de kwestie Tibet als een schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en als een uitdaging voor China’s vreedzame opkomst,” aldus Mary Beth Markey, directeur van International Campaign for Tibet. “Hij dient deze topontmoeting aan te grijpen om president Hu te vertellen dat een vreedzame oplossing voor Tibet niet alleen mogelijk is, maar tevens een eerste vereiste als China de status en legitimiteit wil bereiken waar het naar op zoek is.”

International Campaign for Tibet heeft samen met negen andere mensenrechtenorganisaties en specifiek op China gerichte groeperingen de Amerikaanse president Barack Obama opgeroepen om de Chinese president Hu Jintao tijdens het op handen zijnde bezoek duidelijk te maken dat de Verenigde Staten begaan zijn met de mensenrechtensituatie in China (lees de brief (pdf) en het bijbehorende persbericht online) .

Terwijl president Obama, minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton en andere Noord-Amerikaanse overheidsfunctionarissen hun Chinese collega’s blijven aanspreken op Tibet, hebben Chinese leiders zich juist harder opgesteld ten aanzien van Tibet in een poging de kwestie buiten de onderhandelingen of discussies te plaatsen. In de brief vermelden de 39 Tibet-groeperingen dat de Verenigde Staten een “lange geschiedenis van steun aan het Tibetaanse volk kennen… hetgeen deze regering de plicht oplegt om de kwestie op het hoogste niveau met Chinese leiders te bespreken.”

In de brief wordt gesteld dat China’s mislukte politiek in Tibet gevolgen kan hebben die tot ver buiten de volksrepubliek China strekken. Zo worden de Chinese dammen die in de bovenloop van rivieren die hun oorsprong hebben in Tibet en buurlanden binnenstromen, als potentiële bron van regionale instabiliteit aangehaald. In de brief wordt ook verwezen naar de recente studentenprotesten tegen een officiële Chinese beleidsmaatregel om het onderwijs in Tibetaans ondergeschikt te maken aan onderwijs in het Mandarijn.

“Deze brief toont ook aan hoe enorm graag onlangs tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerde Tibetanen hun democratische rechten uit willen oefenen en hun politieke stem willen verheffen ten behoeve van Tibet,” verklaarde Mary Beth Markey. “Tibetaans-Amerikaanse gemeenschappen, die over de hele Verenigde Staten verspreid zijn en goed gedijen, houden tegenwoordig jaarlijkse lobbyactiviteiten in het Congres en zijn vastbesloten om ook door de zakenwereld gehoord te worden.”

U kunt de brief en de lijst met groeperingen die hem heeft ondertekend online lezen of downloaden als pdf-bestand.

 

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer