14 May 2021

Tibetanen in Lhasa moeten religieuze praktijken tijdens heilige maand beperken

De boeddhistische vereniging van de stad Lhasa heeft op 9 mei 2021 een bericht verspreid waarin Tibetaanse boeddhisten in de Tibetaanse hoofdstad worden opgeroepen hun traditionele religieuze praktijk te beperken tijdens de heilige vierde maand van de Tibetaanse kalender, die op 12 mei is begonnen.

Als reden wordt het “zeer aanzienlijke” risico van het oplopen en verspreiden van COVID-19 genoemd, gezien de situatie in “sommige buurlanden” en “geïmporteerde gevallen” die in China zelf blijven opduiken.

Deze waarschuwingen komen echter ondanks het feit dat de Chinese regering Chinese toeristen níet heeft belet om Tibet – dat al meer dan 60 jaar illegaal door China wordt bestuurd – te bezoeken en zich in feite heeft beroemd op een toename van het toerisme tijdens de pandemie.

Volgens de Tibetaanse boeddhistische geloofsovertuiging is de heilige vierde maand, in het Tibetaans bekend als “Saga Dawa”, de maand waarin de Boeddha werd geboren, verlicht werd en overleed. Boeddhisten beschouwen het als een maand om deugdzame daden te verrichten, waaronder religieuze handelingen uitoefenen. Traditioneel maken Tibetaanse boeddhisten dagelijks ommegangsrituelen en pelgrimstochten naar religieuze centra.

 

Vier punten

De stadscirculaire van Lhasa doet een “voorstel” van vier punten, waarin wordt aangedrongen op:

 1. Tibetanen moeten de “juiste visie” op religie aannemen en niet kiezen voor de “Lingkor”, de meest prominente ommegangsroute.
 2. Monniken en nonnen moeten COVID-preventiemaatregelen nemen om de omgeving rond hun kloosters te verfraaien met planten.
 3. Toeristen in het algemeen moeten zich “goed gedragen”.
 4. Kloosters moeten op verantwoorde wijze de harmonie en stabiliteit handhaven en de aanpak van de Chinese Communistische Partij en de regering inzake de preventie van pandemieën volgen.

Hoewel de aankondiging religieuze praktijken gedurende deze periode niet zonder meer verbiedt, wordt er wel geïmpliceerd dat het uitvoeren van religieuze rituelen van invloed zal zijn op de pandemische situatie in Lhasa.

 

Toerisme

Deze redenering is in tegenspraak met de bewering van de autoriteiten dat er geen COVID-positieve gevallen zijn geweest, niet alleen in Lhasa maar in de hele Tibetaanse Autonome Regio, afgezien van één geval dat begin 2020 is gevonden en behandeld. De TAR beslaat ongeveer de helft van Tibet.

De verwijzing naar mogelijk opduikende geïmporteerde gevallen is logisch, aangezien de autoriteiten geen Chinese toeristen hebben tegengehouden om naar Lhasa en andere Tibetaanse gebieden te reizen. Tot dusver zijn COVID-varianten aangetroffen in grote Chinese steden.

Het staatspersbureau Xinhua meldde op 7 mei dat ondanks de COVID-19-pandemie het aantal toeristen dat naar de TAR afreist “in het eerste kwartaal van dit jaar sterk is gestegen in vergelijking met dezelfde periode van 2019, waarbij het aantal toeristen dat per trein arriveert met 20 procent is gestegen en het aantal toeristen dat per vliegtuig arriveert met 28 procent, blijkt uit regionale gegevens.”

In feite, tijdens de vakantieperiode van 1 mei alleen al, zeiden de TAR-autoriteiten dat ze een totaal van 706.700 toeristen ontvingen.

In de afgelopen jaren hebben de Chinese autoriteiten ook beperkingen opgelegd aan de religieuze activiteiten van Tibetaanse boeddhisten tijdens deze heilige maand.

China heeft decennia lang de godsdienstvrijheid van Tibetanen ernstig geschonden, onder meer door zich te bemoeien met de selectie van Tibetaanse boeddhistische leiders, door politiebureaus in kloosters te installeren en door gewone Tibetanen te arresteren enkel en alleen omdat ze foto’s van de Dalai Lama bezaten.

 

ICT-citaat:

De Internationale Campagne voor Tibet zei:

“Hoewel maatregelen ter preventie van het coronavirus geldig zijn nu de pandemie de wereld blijft teisteren, lijken de autoriteiten van Lhasa ze te gebruiken als voorwendsel om de ruimte voor Tibetaanse boeddhisten om hun geloof te belijden tijdens deze heilige maand te blijven beperken. China zelf heeft beweerd dat er in de TAR geen COVID-positieve gevallen zijn geweest sinds een enkel geval begin 2020. Bovendien heeft China geweigerd de stroom Chinese toeristen naar Tibet te stoppen, waardoor het zijn verklaarde doel om de verspreiding van het virus tegen te gaan ondermijnt en de voorkeursbehandeling die Chinese burgers in het Tibetaanse thuisland krijgen, nog versterkt.”

 

Circulaire

Hieronder volgt de ICT-vertaling van het Tibetaans naar het Engels, naar het Nederlands van de circulaire van de boeddhistische vereniging van de stad Lhasa:

“OPROEP:

Aan de gelovige gemeenschap, monniken en nonnen, en toeristen:

Aangezien sommige buurlanden niet in staat zijn de epidemie onder controle te krijgen, terwijl er in het land zelf sprake is van een toename, voortdurende ontdekking van uit het buitenland geïmporteerde gevallen, en het ontstaan van varianten, is epidemiepreventie meer dan voorheen van cruciaal belang.

Met name omdat “Saga Dawa”[1] lang duurt, een groot aantal deelnemers telt en een grote bijeenkomst met zich meebrengt, is het risico van besmetting en verspreiding van de epidemie zeer groot. Wij stellen het volgende voor, waarbij het leven van de mensen op de eerste plaats komt:

 • 4 punten
  1. De gelovigen moeten zich meer bewust worden van zelfbescherming, de partij en de regering actief steunen bij de uitvoering van maatregelen ter voorkoming en beheersing van epidemieën, het vaccin tegen epidemieën halen, minder uit reizen of samenkomen, maskers dragen, handen wassen en op bedevaart gaan naar de dichtstbijzijnde en meest geschikte plaatsen, en niet gaan voor ommegang rond de Potala, Barkor[2] en Lingkor[3], enz. waar mensen samenkomen. (Zij moeten) een juiste opvatting van godsdienst hebben en een hanteerbare wierookverbrandingsceremonie en dierenbevrijdingsritueel[4] uitvoeren.
  2. De monniken en nonnen moeten vrijwillig zeer goed de epidemie preventie en controle maatregelen nemen, maskers dragen, handen wassen, goede ventilatie mogelijk maken, regelmatig de lichaamstemperatuur controleren, dingen op openbare plaatsen ontsmetten, en actief Coronavirus pandemie vaccins krijgen; zich actief inzetten voor het uitvoeren van patriottische ontsmettingsactiviteiten en boomplantactiviteiten en het klooster en de omgeving verfraaien.
  3. De toeristen moeten zelf het initiatief nemen om hun temperatuur te controleren en steun verlenen door zich als toeristen goed te gedragen. Zij dienen altijd maskers te dragen en kloosters niet naar believen binnen te gaan, en zich niet op drukke plaatsen op te houden.
  4. De kloosters dienen vrijwillig de harmonie en stabiliteit van de kloosters te handhaven, de lichamelijke gezondheid van de monniken en nonnen te beschermen en in stand te houden, op verantwoorde wijze maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van epidemieën, en de maatregelen van de partij en de regering ter voorkoming en bestrijding van epidemieën in kloosters uit te voeren. Zij moeten de routinematige religieuze activiteiten op de eenvoudigst mogelijke manier uitvoeren.”

– Lhasa Stad Boeddhistische Vereniging, 9 mei 2021

 

Voetnoten:

[1] Saga Dawa is de Tibetaanse naam voor de vierde maand in de Tibetaanse kalender.

[2] Barkor is de traditionele ommegangsroute die pelgrims rond de heilige Jokhang Tempel voert.

[3] Lingkor is de traditionele lange ommegangsroute die pelgrims langs een aantal heilige plaatsen in Lhasa voert.

[4] Dierenbevrijding is de traditie om dieren van een naderende dood te redden door ze te kopen en in rivieren, enz. vrij te laten. (als het om vissen gaat) of ze onder bescherming te houden (als het om vee gaat, enz.

Share this
18 April 2024

Panchen Lama Protest in Den Haag op 25 april

Op 25 april 1995 vierde Gedhun Choekyi Nyima zijn zesde verjaardag. Nauwelijks een maand later werd hij 's werelds jongste politieke gevangene. ...

17 April 2024

Nederlandse Tibetanen en supporters uiten teleurstelling over Rutte's bezoek aan China

Afgelopen week heeft een coalitie van Nederlandse Tibetanen en hun supporters hun teleurstelling geuit over het recente bezoek van demissionair ...