3 February 2015

Tibetaanse nomaden houden wake in Chengdu om de graslanden te beschermen

Gewapende politie omsingelt een groep van Tibetaanse nomaden, die een wake hielden buiten een hotel in Chengdu, waar een belangrijke regionale Partij vergadering werd gehouden op 28 januari (2015).

Gewapende politie houdt de groep van Tibetaanse nomaden aan buiten het hotel in Chengdu. Ze riepen op tot de bescherming van hun graslanden. De verblijfplaats van de nomaden is niet bekend.

Een groep van ongeveer 10 Tibetaanse nomaden hield een wake buiten het hotel in Chengdu, de hoofdstad van de provincie Sichuan, waar op 28 januari een officiële Partij vergadering werd gehouden. Zij riepen op tot bescherming van de weidegronden en tegen de illegale grondverwerving.

De Tibetanen, die traditionele Tibetaanse kleding droegen, waren buiten een hotel gaan zitten, waar een sessie van het Regionaal Volkscongres werd gehouden. Ongeveer tien minuten daarna werden ze zitten opgepakt en weggevoerd door gewapende politie. Hun huidige verblijfplaats is onbekend.
De nomaden droegen spandoeken met de tekst “Bescherm de weidegronden van de herders. Biedt stevig verzet tegen illegale grondverwerving”, “Onze woningen worden bezet. We hebben geen thuis om naar toe te gaan”. Volgens Tibetaanse bronnen in ballingschap, de in contact staan met Tibetanen in het gebied, zeiden de nomaden dat ze “hun leven riskeren om hun graslanden en vee te beschermen”. De nomaden hebben het gevoel dat zij en hun dieren van hun land waren verdreven, als gevolg van het overheidsbeleid van weiland confiscatie en afslachting van dieren.
De groep Tibetanen is van een nomadische gebied van Ngaba (Chinees:Aba), de Autonome Tibetaanse en Qiang Prefectuur, provincie Sichuan, aldus dezelfde Tibetaanse bronnen, waar het beleid van de hervestiging van nomaden in een vergevorderd stadium is. Het Chinese overheidsbeleid implementeert een beleid van de deportatie van Tibetaanse nomaden, confiscatie van hun land, en afrastering van hun pastorale gebieden, hetgeen leidt tot een drastische inperking van de bestaansmiddelen van nomadische herders, en toenemende armoede, aantasting van het milieu en sociale afbraak over heel Tibet. 
Tienduizenden Tibetaanse nomaden zijn gedwongen om hun vee te slachten en naar nieuw gebouwde huizenkolonies in of in de buurt van steden te verhuizen, waarbij ze hun traditionele manier van leven in de steek moesten laten. Deze beleidsregels geven de autoriteiten meer administratieve controle over de bewegingsvrijheid van mensen en hun levensstijlen.
Er is toenemende bezorgdheid bij Chinese en westerse deskundigen, en ook bij de Tibetaanse nomaden zelf, over de gevolgen van dit beleid voor Tibet’s fragiele hooggelegen landschap. Niet alleen vormt het beleid een bedreiging voor een van ‘s werelds laatste systemen van duurzame veeteelt, maar wetenschappelijk bewijs toont aan dat dit beleid het voortbestaan ?van de weidegronden en biodiversiteit van Tibet bedreigt. Chinese, Tibetaanse en westerse geleerden hebben erop gewezen dat de herhuisvesting van nomaden in strijd is met de meest recente wetenschappelijke gegevens over vermindering van de gevolgen van grasland degradatie, wat wijst op de noodzaak van mobiliteit van vee in het waarborgen van de vitaliteit van de weidegronden en het inperken van de negatieve gevolgen voor de opwarming van de aarde. [1]
Na een missie naar China in 2010 zei de toenmalige speciale VN-rapporteur voor het Recht op Voedsel, Olivier De Schutter, dat de Tibetaanse en Mongoolse nomaden niet zouden moeten worden gedwongen om zich te hervestigen. [2] De Speciale Rapporteur legde een verband tussen de hervestiging van nomaden en de beroving van hun levensonderhoud, door te verklaren: “Hoewel er weinig twijfel bestaat over de omvang van het probleem van aantasting van de bodem, merkte de speciale rapporteur op dat de herders niet, als gevolg van de genomen maatregelen opgelegd door het beleid van tuimu huancao (‘het verwijderen van dieren om het gras te laten groeien’), in een situatie mogen worden gebracht, waarin ze geen andere keuze hebben dan hun kudde te verkopen en zich te hervestigen.” [3]
Voetnoten:
[1] China Dialogue, ‘Een onzekere toekomst op het Plateau’ van Katherine Morton, 28 april 2009, / https:/www.chinadialogue.net/article/show/single/en/2961 
[2] De missie was op 15-23 december 2010. Zie ook ICT-rapport, 23 december 201, http://www.savetibet.org/un-special-rapporteur-warns-of-consequences-to-nomad-settlement/ 
[3] Preliminary observaties en conclusies: Missie naar de Volksrepubliek China, 15-23 december 2010, 23 december 2010), http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/de-schutter-china-statement .pdf
Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer