23 December 2019

Tibetaanse anti corruptie leider gaat in hoger beroep tegen veroordeling tot 7 jaar gevangenisstraf

Tibetaanse nomade en anti-corruptie leider Anya Sengdra, die opkwam voor arme lokale mensen, zal volgens zijn advocaat in beroep gaan tegen de zeven jaar gevangenisstraf die hij eerder deze maand kreeg. De advocaat zei verder dat Anya Sengdra leed aan een slechte gezondheid.

Anya Sengdra, 47, werd op 6 december veroordeeld door de rechtbank van het district Gade (Chinees: Gande) in Golog (Guoluo), provincie Qinghai in het Tibetaanse gebied Amdo. Lin Qilei, de advocaat van Anya Sengdra, vertelde op 9 december aan de Tibetaanse dienst van Radio Free Asia dat het vonnis niet zal worden aanvaard en dat er beroep zal worden aangetekend. Hij zei dat hij wachtte om het schriftelijke vonnis te ontvangen om de zaak te herzien en een besluit te nemen over de te volgen weg. Volgens de Chinese wetgeving heeft een persoon het recht om binnen tien dagen na ontvangst van het vonnis hoger beroep in te stellen. Lin sprak ook over de gezondheidstoestand van Anya en zei dat hij een hoge bloeddruk heeft en dat de medische behandeling die hem in het detentiecentrum is gegeven, niet effectief was.

De Internationale Campaign for Tibet (ICT) roept op tot de onmiddellijke vrijlating van Anya Sengdra, omdat hij slechts wordt vastgehouden voor vreedzame campagnes tegen corruptie en kritiek op het overheidsbeleid.

Anticorruptiecampagnes

Anya Sengdra is sinds 2014 een fervent campagnevoerder tegen corruptie door de overheid, toen hij samen met andere lokale Tibetaanse nomaden een vrijwilligersorganisatie oprichtte genaamd “Mangdon Ling” (“Public Affairs Forum”) om het machtsmisbruik van de lokale autoriteiten te bestrijden. Hij bekritiseerde lokale ambtenaren voor het misbruiken en wegsluizen van publiek geld, met name van verplaatste nomaden, en voerde campagnes tegen illegale mijnbouwactiviteiten en de jacht en stroperij van bedreigde dieren. Na zijn arrestatie op 4 september 2018 werd Anya Sengdra geslagen en vastgehouden zonder toegang tot een advocaat voor zijn eerste 48 dagen in detentie. Zijn vrouw en andere familieleden mochten hem niet zien.
Het Tibetaanse Centrum voor Mensenrechten en Democratie (TCHRD), een NGO gevestigd in de Tibetaanse hoofdstad van ballingschap in Dharamsala, India, beschreef Anya Sengdra als een “schaduw van zijn vroegere zelf” vanwege de manier waarop zijn gezondheid en lichaamsbouw zijn verslechterd in de gevangenis. In de weken na zijn arrestatie werden negen andere Tibetanen uit Golog ook vastgehouden, en acht zijn de afgelopen weken ook veroordeeld.
Tweets van advocaat
Op 20 november publiceerde Lin op sociale media: “In september 2018 raakte ik als verdediger van Anya Sengdra betrokken bij een onderzoek door het Public Security Bureau van Gade County naar een vermoedelijk geval van corruptie. Anya Sengdra was al jaren ontevreden en beschuldigde de lokale regering van schendingen en leidde meer dan 200 Tibetanen bij het aanklagen van het Provinciaal Discipline Inspectiecomité.

“Terwijl de procureur van Gade County de zaak aan het herzien en vervolgen was, kreeg ik te horen dat de zaak gewijzigd was om kwaadaardig te zijn. Op 15 oktober 2019 hield het Gade County Court een vooronderzoek van drie en een halve dag, en vervolgens in de middag van 18 november 2019, belde een officier bij het Gade County Public Security Bureau met de naam Dorje Tsering me van 15597572320. Ik verwierp een verzoek om aantekeningen te maken, maar toen belde deze persoon opnieuw en vertelde me dat Anya Sengdra werd verdacht van fraude en dat de aanklachten niet door de officier van justitie waren berecht. Hij vroeg me naar de details van de zaak, maar ik weigerde op grond van ‘verdedigers kunnen niet getuigen tegen partijen’.
“Van de 10 beschuldigden tijdens de pre-trial meeting, weigerde alleen mijn cliënt, Anya Sengdra, schuldig te pleiten. Onze twee verdedigers pleiten ook niet schuldig, en wij zijn van mening dat deze zaak geen kwaad inhoudt. Dienovereenkomstig weet ik niet welk zogenaamd bewijs het Gade County Public Security Bureau vraagt. Dit is mijn verslag van dit kritieke moment. ”
Lin deelde het nieuws over de veroordeling van Anya Sengdra op 6 december in een post op sociale media. Volgens Lin werd Anya Sengdra beschuldigd van “de misdaden van het uitlokken van problemen, het vormen van een menigte om de sociale orde te verstoren, en andere kwaadaardige zaken.” de afgelopen jaren gebruikt om represailles te vervolgen en te lanceren tegen mensenrechtenactivisten en andere activisten die kritisch staan tegenover het overheidsbeleid en -praktijken.

Opkomen voor de armen

Bij de veroordeling van Anya Sengdra heeft de rechtbank kennelijk een beroep gedaan op de politiek gemotiveerde campagne van de Chinese regering tegen ‘zwarte’ en ‘kwade krachten’. Hoewel dit een landelijke campagne is, is deze in Tibet geïntensiveerd met een sterke nadruk op het aanpakken van ‘separatisme in de naam van religie ‘en loyaliteit aan de Dalai Lama.

Anya Sengdra

Op 8 september 2018, vier dagen na zijn arrestatie, schreef de vrouw Yangkyi van Anya Sengdra een verzoekschrift aan autoriteiten die de provincie Gade beschuldigen van ongegronde beschuldigingen tegen haar echtgenoot, die zij beschreef als een gezagsgetrouwe burger, en de arrestatie beschrijft als een vergelding voor zijn activiteiten om de rechten van lokale Tibetaanse nomaden te verdedigen. In haar verzoekschrift legde ze uit dat de lokale autoriteiten in de loop der jaren tal van welzijnsregelingen hadden ingevoerd om de gedwongen verplaatsing en vestiging van nomaden zoals grasland- en bosbouwsubsidies, huishoudens met een laag inkomen en andere armoedebestrijdingsprogramma’s te rehabiliteren en te compenseren, maar dat veel van de hulpfondsen bereikten nooit de beoogde begunstigden.

Anya Sengdra – die leider was in zijn geboortestad Kyangche (Chinees: Jiangqian), Gongmey (Xiazangke) en ook Ganglung (Ganglong) in Gade County, Golog – en 10 andere leden van het ‘Public Affairs Forum’ dienden in 2014 een verzoekschrift in. waarin wordt opgeroepen tot een onderzoek naar de activiteiten van de autoriteiten van Gade County in hun thuisgebied, met een lijst van zeven kwesties in verband met het wanbeheer van openbare middelen bedoeld voor de lokale nomaden, waaronder de vraag: “Waarom zijn er geen huisvesting voor verplaatste nomaden in Kyangche Township? De provinciale overheid gebruikte armoedebestrijdingsfondsen ter waarde van 18.000.000 yuan om een winkelcomplex van 720 m² te kopen, dat niet aan de armen is overgedragen. Waarom werd de huisvestingssubsidie voor nomaden stopgezet? De kwestie van de overheidscompensatie voor grasland en bosbouw [in beslag genomen door nomaden].”

In drie verzoekschriften waarin werd opgeroepen tot zijn vrijlating gepubliceerd door de TCHRD, wezen lokale Tibetanen erop dat veel van de kwesties die Anya Sengdra aan de orde had gesteld tijdens zijn oproepen tot hogere autoriteiten, zijn opgelost sinds zijn detentie. Bijvoorbeeld, inwoners van een gemeente meldden in hun verzoekschrift dat de lokale autoriteiten na zijn arrestatie woonsubsidies en minimale bestaansmiddelen aan lokale mensen begonnen te betalen. Andere bewoners ontvingen compensatie voor toegewezen grasland en bos nadat Anya Sengdra zijn campagne lanceerde.

Alle verzoekschriften, ondertekend door burgers in Kyangche, riepen op tot onmiddellijke vrijlating van Anya Sengdra, waarbij sommige specifiek de leuzen van de Chinese voorzitter Xi Jinping over het elimineren van corruptie vermelden.

De broer van Anya Sengdra, Jimtri, die op 16 december 2018 werd gearresteerd, moest ook op dezelfde dag worden berecht na een verblijf van bijna een jaar in detentie. Volgens nieuwe rapporten stierf Jimtri in november of december nadat hij uit zijn detentiecentrum naar het ziekenhuis was gebracht. Er is geen verdere informatie bekend over de omstandigheden van zijn overlijden.

Verzoekschrift

De petitie van Gongmey township, vertaald door TCHRD, verklaarde:
“Aan het volksparket van de Golok-prefectuur en andere relevante kantoren. Anya Sengdra is vastgehouden vanwege [een beroep op] het welzijn van de gewone massa en niet om persoonlijke redenen. Hij stond op ter ondersteuning van het levensonderhoud van het gewone volk, de wet van de Chinese Communistische Partij en het juridische systeem van kameraad Xi Jinping. Hij had geen politieke bedoelingen en heeft nooit iets gedaan of gezegd om tegen de regering te protesteren.

Sinds zijn arrestatie is onze collectieve geest niet tot rust gebracht. De reden is dat hij werd gearresteerd voor het [ondersteunen] van de mensen. Sinds zijn arrestatie heeft de regering de mensen talloze [voorzieningen] geboden die hij had geëist. Vroegere arme huishoudens moesten bijvoorbeeld 10.000 yuan per huis betalen aan de overheid. Bovendien hadden ze geen andere keuze dan hun huizen te bouwen op het perceel dat door de overheid was gekozen.
Tegenwoordig hebben alle arme huishoudens in Gongmey Township ongeveer 50 huizen gekregen en hoefde niemand iets te betalen. Ook hebben de massa’s nu het recht om hun huizen te bouwen waar ze maar willen. En met veel haast heeft de overheid geld verstrekt om huizen te repareren en een minimale vergoeding voor levensonderhoud. De massa weet dat het Anya Sengdra was die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.’

De petitiebrief van Kyangche Township stelde eenvoudig: “Anya Sengdra wordt zeer gerespecteerd in Kyangche Township. Hij ging alleen in beroep namens de gewone massa en eiste de betaling van verschillende fondsen zoals woonfondsen voor de lokale bevolking. Daarom dringen wij erop aan dat hij niet wordt onderworpen aan folteringen en afranselingen en dat hij op zo snel mogelijk wordt vrijgelaten.

Share this
21 June 2024

Wereldmuziekdag en Gesmoorde Tibetaanse Melodieën

Op 21 juni vieren we World Music Day, ook bekend als Wereldmuziekdag. Het is een dag waarop muziek in al zijn ...

20 June 2024

Amerikaanse Delegatie bezoekt zijne heiligheid de Dalai Lama

Dharamshala - Een delegatie uit de Verenigde Staten heeft gisteren de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) bezocht en ontmoetingen gehad met ...