27 August 2020

De leider van de communistische partij dringt aan op een strijd tegen de Dalai Lama.

De topambtenaar van de Chinese Communistische Partij in de Tibetaanse Autonome Regio heeft partijfunctionarissen gevraagd om de “harde strijd tegen het separatisme” te winnen en “de reactionaire aard” van de Dalai Lama en zijn aanhangers te ontmaskeren en te bekritiseren.

Wu Yingjie, secretaris van het Comité van de TAR-partij, maakte volgens een rapport van de Chinese staatsmedia de opmerkingen tijdens een vergadering van het Comité voor Nationale Veiligheid. In het verslag wordt niet vermeld wanneer deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

Wu gaf de ambtenaren opdracht om een propagandacampagne te lanceren, waarin hij benadrukte dat ze “de mensen van alle etnische groepen moeten opvoeden om de partij te bedanken voor haar vriendelijkheid, de partij te volgen en naar de partij te luisteren”.

In een duidelijke erkenning van de voortdurende loyaliteit van de Tibetanen aan de Dalai Lama, zei Wu: “We moeten de mensen bewust een duidelijke lijn laten trekken met de 14e Dalai en de Dalai Clique, een duidelijk standpunt laten innemen voor de eenwording van het moederland en de nationale eenheid versterken”.

Schendingen van de godsdienstvrijheid
Wu gaf de functionarissen ook opdracht om de Tibetaanse kloostergemeenschap te dwarsbomen in haar toewijding aan de Dalai Lama.

Wu gaf de functionarissen opdracht om de religieuze gemeenschap te beheren en zei: “We moeten de verantwoordelijkheid van monniken, nonnen en vertegenwoordigers van religieuze kringen consolideren om de stabiliteit van hun kloosters te handhaven en verschillende beheersmaatregelen treffen om de harmonie en stabiliteit op religieus gebied te waarborgen”.

Hij herhaalde het beleid van de “Sinicisering” van de religies – dat erop gericht is de religies onder de controle van de Communistische Partij te brengen – en drong er bij de ambtenaren op aan de loyaliteit van het Tibetaanse volk aan de Dalai Lama uit te roeien.

Wu zei dat er een “duidelijk standpunt moet zijn om de negatieve invloed van het gebruik van religie door de 14e dalai lama uit te bannen, en de gelovigen te begeleiden om religie rationeel te benaderen, de negatieve invloed van religie te bagatelliseren en een gelukkig leven te leiden”.

De opvolging van de Dalai Lama
De laatste uitspraken van Wu weerspiegelen de frustratie van de Chinese autoriteiten over hun gebrek aan legitimiteit onder de Tibetanen. Ondanks voortdurende propaganda en inspanningen op het gebied van “patriottische heropvoeding” blijft de loyaliteit aan de Dalai Lama onder de Tibetanen standvastig.

De poging om de Dalai Lama in diskrediet te brengen kan ook verband houden met zijn duidelijke stelling – in overeenstemming met het universele beginsel van godsdienstvrijheid – dat alleen hijzelf gezag heeft over zijn opvolging.

Ongeacht de bewering van China dat zij uiteindelijke een opvolger zullen kiezen, wordt het gezag van de Dalai Lama over dat proces aanvaard door de Tibetanen, internationale gemeenschappen en de volgelingen van het Tibetaanse boeddhisme wereldwijd.

CCP in diskrediet gebracht
In de opmerkingen van Wu werd ook gewezen op het onbehagen van de Chinese regering op een moment van grotere internationale spanningen voor China, dat steeds meer kritiek krijgt door zijn gebrek aan respect voor de democratische basisnormen en de normen van de rechtsstaat.

Wu verklaarde dat de strijd moeilijk zal zijn, dat ze mogen verwachten dat de “situatie gecompliceerder zal zijn,” dat de “risico’s en uitdagingen ernstiger zullen zijn” en dat er “verborgen gevaren” zullen zijn.

Hij vroeg de ambtenaren om “voorbereid te zijn op gevaar in tijden van vrede, en het huis te repareren voordat het regent.”

De vergadering van het TAR Nationale Veiligheidscomité werd voorafgegaan door het bezoek van Wang Yang-China’s top politieke leider aan de regio vorige maand, evenals het bezoek van Wang Yi-China’s top diplomaat-die maand.

Een centrale commissie voor buitenlandse zaken van de Chinese People’s Political Consultative Conference heeft vorige week ook een bezoek gebracht aan de TAR, en een commissie voor buitenlandse zaken van de TAR-partij heeft in juni van dit jaar haar bijeenkomst gehouden in de Oost-Tibetaanse stad Chamdo.

Share this
24 April 2024

Jetsun Pema ontvangt Pearl S. Buck Award

Jetsun Pema, het jongere zus van de Tibetaanse spirituele leider de Dalai Lama, heeft de prestigieuze Pearl S. Buck Award ...

18 April 2024

Panchen Lama Protest in Den Haag op 25 april

Op 25 april 1995 vierde Gedhun Choekyi Nyima zijn zesde verjaardag. Nauwelijks een maand later werd hij 's werelds jongste politieke gevangene. ...