19 November 2013

Spaanse strafrechter vaardigt arrestatiebevelen uit tegen de Chinese leiders na aanklacht tegen Hu Jintao voor Tibet beleid

Rechters in het Spaanse Nationale Hof vandaag (18 november) vaardigden arrestatiebevelen uit tegen vijf Chinese leiders, onder wie de voormalige president en partijsecretaris Jiang Zemin, voor hun beleid in Tibet. Deze baanbrekende ontwikkeling volgt op het nieuws van 9 oktober, waarin Hu Jintao werd aangeklaagd voor genocide in Tibet. In een eveneens vandaag in Madrid afgegeven aparte juridische uitspraak, beval het Spaanse Nationale Hof ook dat de voormalige leider Hu Jintao moet worden geïnformeerd over zijn aanklacht. Via de Chinese ambassade moeten vragen worden gestuurd over zijn beleid in Tibet.

De uitspraken van vandaag hebben de Spaanse juristen, die werken aan de Tibetaanse rechtszaken, waarin wordt vastgehouden aan het beginsel van “universele jurisdictie” positief verrast.  Universele jurisdictie is een onderdeel van het internationaal recht, welke het rechtbanken mogelijk maakt verder te reiken dan de nationale grenzen in gevallen van foltering, terreur en andere ernstige, door individuen, overheden of militaire autoriteiten gepleegde, internationale misdrijven. Aan de International Campaign for Tibet werd deze nieuwe ontwikkeling door juridische experts in Spanje omschreven als zijnde potentieel net zo belangrijk als de arrestatie van Pinochet in Londen in 1998. Destijds werd Pinochet gearresteerd nadat een groep van Spaanse advocaten samen een rechtszaak aanspanden tegen de Chileense dictator, die 17 jaar lang een schrikbewind uitoefende en opdracht gaf voor moorden in het buitenland.

De orders voor arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd tegen de volgende vijf hooggeplaatste Chinese leiders voor hun betrokkenheid bij het beleid in Tibet: Jiang Zemin, voormalig voorzitter en de secretaris van de Partij; Li Peng, minister-president tijdens de repressie in Tibet aan het einde van de jaren tachtig en begin 1990 (en de repressie op het Tiananmen); Qiao Shi, voormalig hoofd van de Chinese veiligheidsdiensten en verantwoordelijk voor de gewapende volkspolitie tijdens periode van de staat van beleg in Tibet aan het einde van de jaren tachtig vorige eeuw, Chen Kuiyuan, partij secretaris in de Autonome Regio Tibet van 1992 tot 2001 (die bekend stond om zijn harde lijn tegen de Tibetaanse religie en cultuur); en Deng Delyun (ook bekend als Peng Pelyun), minister van gezinsplanning in de jaren negentig.

De uitspraken, die verder gaan dan de Spaanse experts verwachtten, sturen een krachtig signaal aan de Chinese leiders. De uitspraken komen er op neer dat waarschijnlijk geen van de genoemde leiders, en ook anderen, het risico zullen nemen om buiten de Volksrepubliek China te reizen, aangezien ze gearresteerd kunnen worden voor ondervraging over de misdaden, waarvan ze beschuldigd worden. Alle leiders worden geconfronteerd met de mogelijkheid dat overzeese bankrekeningen preventief wordt bevroren. In het eerdere exploot van 9 oktober, erkenden de rechters dat deze aanklacht tegen Hu Jintao komt op het juridische moment “wanneer zijn diplomatieke onschendbaarheid verloopt”. (ICT verslag, China’s voormalige leider Hu Jintao aangeklaagd voor het beleid in Tibet door Spaanse hof).

De uitspraak van vandaag werd gedaan door het Hof van Beroep (Sectie 4 van het Strafhof van Spanje’s Nationale Hof, de Audiencia Nacional), welke het nationale hof van onderzoek is voor grote misdaden, zoals terrorisme, drugshandel, piraterij, of het witwassen van geld. Het verwijst specifiek naar de “politieke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid” van de genoemde Chinese leiders voor hun beleid over Tibet en verwijst naar het over de afgelopen acht jaar aan de rechtbank voorgelegde bewijs. Dit omvat getuigenissen van voormalige politieke gevangenen, internationale experts, documentatie van moorden en martelingen, en verslagen van ICT en andere organisaties. Een in december 2012 door de rechter in Madrid bekrachtigd rapport van International Campaign for Tibet schetste de details van de commandostructuur voor het specifiek beleid in Tibet: van de instelling van de staat van beleg, dat keidde tot marteling en een klimaat van terreur, tot de systematische patriottische heropvoeding, welke Tibetanen dwong hun verbannen leider de Dalai Lama af te zweren. ICT beschreef hoe de bevoegdheden van de Communistische Partij die van de Chinese staat op alle niveaus voorrang hebben.

Bij het tot stand komen van het vonnis, erkenden de rechters dat er voldoende en specifieke bewijs was om de arrestatiebevelen uit te vaardigen. Internationale arrestatiebevelen worden uitgevoerd door de politie via Interpol of Europese Aanhoudingsbevelen in de EU en niet door overheden. De Chinese autoriteiten reageerden op eerdere exploten met klachten bij de Spaanse rechtbanken en de regering; Peking heeft geprobeerd de zaken te nietig te laten verklaren door middel van rechtstreekse bemoeienis met de Spaanse regering en de rechterlijke macht.

De Spaanse advocaten, die optreden namens Spaanse NGO ‘Comité de Apoyo al Tibet’ (CAT), werden door Gerechtszaal nr. 2, waarbij de genocide rechtszaak was aanhangig gemaakt, verzocht om een reeks vragen aan de voormalige leider van de Partij Hu Jintao over zijn beleid in Tibet te overleggen. De vorige maand uitgevaardigde dagvaarding volgde op een beroepschrift van 29 juli, na de rechter’s eerdere afwijzing van een verzoek om de rechtszaak uit te breiden tot de voormalige partij secretaris en president Hu Jintao. Het hof van beroep aanvaardt nu het door de Spaanse NGO Comité de Apoyo al Tibet (CAT) naar voren gebracht argument voor Hu Jintao’s aanklacht. Dit omvat de periode, waarin hij secretaris van de Partij van de Tibetaanse Autonome Regio was, waarin hij toezag op de oplegging van de staat van beleg in 1989, en ook zijn verantwoordelijkheid voor het beleid over Tibet als voorzitter en de secretaris van de Partij van China na 2003 “als gevolg van het feit dat hij de persoon met de hoogste rangorde was in zowel de partij als de regering”.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer